Poezie creştină

Învierea

Ne alegem idoli greşiţi

în această lume unde totu-i spectacol

orbi mereu la orice miracol

şi prea lesne de ispită înrobiţi.


Mai miră, oare, atâtea suferinţe

şi moarte, neînduplecată stăpână,

când fiecare viaţa-şi închină

măruntelor, vremelnice dorinţe?


Acceptăm un Dumnezeu doar… aşa

trecut la capitolul …tradiţii

în rugăciuni Îi punem condiţii

şi-I cerem, tot cerem câte ceva.


Astfel, facem lustru marelui zadar

sporind nimicul, lipsiţi de speranţă,

banilor le dăm prea mult importanţă

şi ne pare că-n toate am avea un habar…


Iată, Sfintele Paşti, se repetă

an de an: Patimile, moartea pe Cruce

şi Învierea, Învierea Lui ce ne-aduce

mântuirii o şansă concretă.


Învăţătura Lui este atât de simplă:

iubire de Dumnezeu şi iubire de-aproape!…

În această unică lecţie încape

tot ce în viaţă se întâmplă.


Din neiubire izvorăşte păcatul

precum absenţa luminii naşte întuneric.

Îndemnul, aşadar, este puternic:

să ne iubim precum ne iubeşte Împăratul.


Dumnezeu, Tatăl nostru ceresc

Cel ce ne îngăduie şi ne-aşteaptă

să ne-ntoarcem la credinţa cea dreaptă

până la ceasul sfârşitului pământesc.


,,Paşti”, cuvântul însemnează ,,trecere”, pasul

de la moarte la viaţă, de la păcat la iertare

şi nu există bucurie mai mare

decât să-i fii mântuirii alesul.


Învierea lui Iisus ne stă mărturie şi cale

măcar de-am învia şi noi o zi

apoi încă una, mereu, cât vom trăi

la credinţă.   Iată sensul sărbătorii pascale.


Renaştere, nicidecum prilej de distracţii!

Bucurie, nicidecum lumescul dezmăţ!

Smerenie, de orgolii să mă dezvăţ!

Înţelepciune – să lepăd atâtea abstracţii.


ce-mi lasă iluzia c-aş fi deştept…

Fără lumină sunt orb, dragii mei fraţi…

Aşadar, lumină din lumină veniţi să luaţi

din învierea Lui, Mântuitorul cel drept.

Valeriu DG BarbuCăzut între tâlhari

Să mă ridic, încerc din nou, cu greu, acum,

De jos, din praf şi pietre de margine de drum.

Din rănile secate mai picură încet pelin

Şi tare-aş vrea să le alin cu untdelemn şi vin.


Un soare neprieten mi-aruncă ţepuşe otrăvite,

Ce se înfig întâi în minte, apoi, în simţuri adormite,

Trezind târzii regrete în sufletu-mi uscat,

Că n-am ales urcuş în loc de cale cu păcat.


Tâlharii cruzi din noapte mi-au jefuit comori

De nestemate năzuinţe şi vise luminoase uneori,

De palide virtuţi ce conturau demult ştearsă icoană,

A unui Chip divin ce acum era doar o imensă rană.


Căzut acum între gunoaie, din nou am fost rănit

De nepăsarea unor ochi închişi de preot şi levit,

Apoi, într-un târziu – minune – Bunul Samaritean

Iisus – mi-a fost şi ridicare şi călăuză şi balsam.


Deşi Răscumpărător prin cruce, înc-a mai dat

Bisericii doi galbeni – Legea sfântă şi Harul necreat,

Să fie folosiţi cu dragoste şi îndelungată sârguinţă

De prin altare, iar între călătorii vieţii cu multă chibzuinţă.

Mihai Braşoveanu