Icoanele elevilor, ,,ferestrele Cerului”

IMG_0012
Duminica Ortodoxiei la parohia Piscu II, judeţul Galaţi

Un minunat prilej de iubire faţă de Dumnezeu a fost acela de la Duminica Ortodoxiei în care elevii Şcolii Nr. 2 din localitatea Piscu şi elevii Şcolii Nr. 2 din Independenţa s-au întâlnit la Parohia ,,Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din comuna Piscu, alături de profesorii lor de religie şi cei doi preoţi parohi, Emilian Bahrim şi Florin Şerbu. Elevii celor două şcolii au prezentat cu succes reprezentările lor iconografice, realizate cu multă migală, întregii comunităţi aflate în biserică.

Icoană este Sfânta Scriptură în imagini, iar prin reprezentările realizate de ei, elevii au reuşit să aducă celor din jur un strop de lumină, de culoare şi de bucurie, punând în  evidenţă persoana sfântă din imagine, ca model de urmat în viaţa creştinească. Copiii sunt viitorul Ortodoxiei şi, prin ei, transmitem dorul de a-L cunoaşte pe Dumnezeu, atât la ora de religie, dar şi prin activităţile extraşcolare, în care realizarea de icoane are un loc aparte.

Plăcut este momentul când vezi elevii ostenind cu drag la realizarea icoanei Mântuitorului Iisus Hristos sau la icoana Maicii Domnului cu Pruncul în braţe, ei devenind mai sensibili cu fiecare culoare aplicată pe hârtie, ca şi cum sufletul lor ar prinde aripi.

Sfântul Ioan Gură de Aur  ne învaţă că ,,Biserica este loc al îngerilor, al arhanghelilor, este împărăţia lui Dumnezeu, este însuşi cerul. Şi, după cum, dacă te-ar duce cineva în cer, nu ai îndrăzni să vorbeşti… nimic altceva în afara celor duhovniceşti. Biserica nu este loc de vorbă ci de învăţătură” (Omilia 36, 5-6 la 1 Corinteni, PG 61, 313-314).

De aceea elevii şi-au exprimat dorinţa de se apropia de Dumnezeu prin icoană.

Ca semn al aprecierii strădaniei în realizarea icoanelor, elevii au primit pre-mii din partea preoţilor parohi, de aceea aducem mulţumirile noastre Arhiepiscopiei Du-nării de Jos şi preoţilor celor două parohii, pentru buna conlucrare între Biserică şi Şcoală, pentru că au fost şi sunt mereu alături de elevi îndrumându-i, sprijinindu-i în urcuşul lor educativ-spiritual către Dumnezeu!

Prof. de religie Nicoleta Daniela Aramă (Şcoala Generală Nr. 2 – Piscu)

şi prof. de religie Mihai Novac (Şcoala Generală Nr. 2 – Independenţa)


Rugăciune la sfinţirea icoanei

Doamne, Dumnezeule atotţiitorule, Dumnezeul părinţilor noştri, Care de demult în Legea Veche ai poruncit să se facă în Cortul mărturiei asemănare de heruvimi din lemn şi din aur şi de lucru cusut; Care şi acum chipurile şi asemănările sfinţilor plăcuţi Ţie nu le lepezi, ci le primeşti, pentru că robii Tăi credincioşi, privind la ele, să Te preaslăvească pe Tine, Care i-ai preamărit, şi să se nevoiască a fi următori vieţii şi faptelor prin care aceia s-au învrednicit a dobândi harul Tău şi împărăţia Ta, Ţie ne rugăm, caută şi acum la această icoană, care s-a închipuit şi s-a zugrăvit în cinstea şi pomenirea sfântului Tău (N), şi, cu binecuvântarea Ta cea cerească, binecuvânteaz-o şi sfinţeşte-o. Şi tuturor celor ce o vor cinsti, se vor închina şi se vor ruga Ţie înaintea ei şi vor chema în rugăciunea către Tine pe Sfântul (N), să le fii ascultător, milostiv şi dătător darnic de tot binele, mântuindu-i de toată supărarea şi nevoia şi de toate durerile sufleteşti şi trupeşti, învrednicindu-i harului şi milei ce vor dori de la Tine, pentru rugăciunile sfântului Tău (N).

Că Tu eşti izvorul sfinţirii şi Ţie slavă înălţăm, împreună şi Unuia-născut Fiului Tău şi Preasfântului şi Bunului şi de viaţă făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.