,,Adevărata Sărbătoare a Paştelui constă în mărturisirea păcatelor şi împărtăşirea cu Sfintele Taine!”– Gânduri pascale ale tinerilor

Postul Mare şi Sărbătoarea Învierii Domnului vibrează cel mai adânc şi sincer în inima de copil. Tinerii creştini aşteaptă cu nerăbdare această perioadă a anului şi se pregătesc intens pentru întâmpinarea Sfintelor Paşti, primenindu-se sufleteşte şi ascultând cu drag poveţele bunicilor lor, din vremile de odinioară. Astfel, ei ne devin nouă, celor mai mari, pilde de trăire şi de mărturisire autentică a credinţei şi a virtuţilor creştine!

Iată, în continuare, câteva impresii grăitoare ale tinerilor noştri:

Şcoala Gimnazială nr. 26 „Ion Creangă”- Galaţi (prof. de religie Geanina Gabriela Portase):

33
Duminica Ortodoxiei la Catedrala din Tecuci

„Sărbătoarea simbolizează un nou început ce ne aduce pace şi optimism, speranţa într-o viaţă mai bună, mai frumoasă! Prin Învierea Mântuitorului primim linişte sufletească şi un dar esenţial: mântuirea. Bucuria, optimismul şi sentimentul de siguranţă vin odată cu aceasta” (Adelina-Elena Voicu, clasa a VII-a A).

„Pentru creştini reprezintă sărbătoarea prin care Îi mulţumim Domnului pentru jertfirea Sa”. (Nichita Sava, clasa a VII-a B).

„Pentru mine, Paştile înseamnă Învierea Domnului, care a adus pace pe pământ. Pentru mine mai înseamnă şi o perioadă în care este foarte important să fim buni”. (Mădălina Neagu, clasa   a VII-a B).

,,Pentru mine, sfânta sărbătoare a Paştilor reprezintă un moment al anului în care toţi creştinii se apropie de Dumnezeu, Îl cinstesc.” (Georgiana Săracu, clasa  a VII-a B)

„Paştile, pentru noi toţi, în-seamnă o zi în care ne curăţăm sufletul pentru a fi buni cu ceilalţi şi a ne simţi mai aproape de Domnul Ceresc.” (Lada Praniţchi, clasa a V-a A).

„Prin această sărbătoare Domnul Dumnezeu Şi-a arătat atât puterea, dar şi milostivirea, deschizând porţile Raiului prin Jertfa Sa pentru creştini.” (Ştefan Stoica, clasa a VIII-a B).

„Creştinii, în această perioadă, trebuie să fie mai iertători, mai buni sufleteşte.” (Dănuţ Florin Pricop, clasa a VIII-a B).

„În perioada Paştilor, în familia mea, este mai multă pace, deoarece toţi încercăm să nu ne certăm, este mai multă bucurie. Paştile aduc mereu o atmosferă caldă, plăcută în casa mea.” (Andrada Popovici, clasa a VIII-a B).

„În această perioadă am un sentiment de bucurie, deoarece sărbătoresc cu familia, iar praznicul aminteşte de ce sunt credincios”. (Andrei Iorga, clasa a VIII-a B).

„Cum El S-a înălţat şi S-a apropiat de Tatăl-Dumnezeu, aşa putem şi noi oamenii să ne apropiem de El, prin spovedanie, iertându-ne păcatele, pentru a ne curăţa sufletul”. (Iraida Ruget, clasa a VI-a B).

„Sărbătoarea Paştilor este cea mai importantă pentru creştini, deoarece atunci Domnul nostru Iisus Hristos a înviat din morţi şi a deschis porţile Raiului. S-a jertfit pentru oameni şi de aceea sărbătorim învierea Sa. Astfel, scopul omului pe pământ este mântuirea, pentru ca apoi să avem viaţă veşnică, alături de Dumnezeu”. (Delia-Ilona Caliga, clasa a VII-a A)

„Prin Învierea Mântuitorului, noi primim iubire sufletească şi o viaţă mai îmbelşugată. Primim lumină la miezul nopţii, cea care ne va lumina drumul pe care o să-l urmăm în viitor” (Ana Grigoraş, clasa a VII-a A).

„Pentru mine, Paştele reprezintă Învierea Domnului plină de lumină şi fericire, ca răsăritul unui soare sau ca momentul când un nou-născut vorbeşte pentru prima dată”. (Mariana Georgiana Iacomis, clasa a VI-a B).

„Prin Învierea Mântuitorului noi primim căldură sufletească şi fericire. Lumina pe care o primim este foarte importantă, deoarece ne luminează drumul spre credinţă.” (Bianca Bostan, clasa  a VII-a A).

„Prin Învierea Mântuitorului noi primim mântuire şi iubire pe care trebuie s-o împărtăşim cu toţi din jurul nostru, să-i ajutăm să întâmpine minunea cerească la fel ca o parte din viaţa lor, nu numai o simplă sărbătoare. Fiecare îşi doreşte să descopere un alt mod de a fi fericit, prin credinţă!” (Irina-Maria Zaharia, clasa a VII-a A).

Liceul de Artă „Dimitrie Cuclin”- Galaţi (prof. de religie Geanina Gabriela Portase):

IMG_2859
Tineri în pelerinaj cu sfintele icoane

„Paştele trebuie sărbătorit alături de cei dragi. Consider că reuniunea familiei în zilele de Paşti este una dintre cele mai importante caracteristici. Mergem la Biserică să ne curăţăm de păcate, să uităm de suferinţă şi probleme şi să putem medita în linişte.” (Daliah Amayreh, clasa a XII-a D).

„Importanţa Paştelui în viaţa creştinilor este de a primi cu căldură lumina sfântă, iertarea păcatelor de către Dumnezeu, de a-L primi cu dragoste pe Iisus Hristos. Mulţi oameni nu cunosc cu adevărat sărbătoarea Paştilor. Ei ştiu doar că trebuie doar să mănânce cât mai mult şi să bea cât mai mult. Adevărata sărbătoare a Paştelui constă în mărturisirea păcatelor, împărtăşirea cu Sfântul Trup şi Sânge ale lui Hristos, pentru a slăvi pe Dumnezeu cu sufletul curat. Postirea este o mulţumire a noastră (a credincioşilor) către Dumnezeu şi lauda despre Dumnezeu, la Biserică, arată dragostea.” (Ştefana Lepădatu, clasa a IX-a A).

„Sărbătoarea Sfintelor Paşti reprezintă înnoirea sufletelor prin Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Care S-a jertfit pe Cruce pentru păcatele noastre. Observăm că această sărbătoare este în concordanţă cu natura. Cum primăvara natura revine la viaţă, tot aşa şi Dumnezeu, prin Fiul Său, a dorit să aducă popoarele la credinţa cea adevărată şi trebuie să iubim această luminare sufletească şi să credem. Pentru că Dumnezeu atât de mult Şi-a iubit creaţia, încât Şi-a jertfit pe Unicul său Fiu. Această sărbătoare luminată, noi, credincioşii o aşteptăm în post şi rugăciune, în scopul mântuirii în lumina lui Hristos”. (George Ionuţ Vîrban, clasa a XI-a A).

„Sărbătoarea de Paşti reprezintă o reînviere a sufletelor umane. În primul rând, prin Învierea Domnului, lumea renaşte, iar mediul reînvie. Prin înviere, natura recapătă culoare, sufletul omului este din nou salvat din negura păcatului de Preabunul Dumnezeu. În această perioadă a Sfintelor Paşti, gândurile noastre se înaripează către cer şi dincolo de cer. De asemenea, în această perioadă, strălucirea Sfintei Învieri se oglindeşte peste natură, iar sufletul omului este scăldat de o linişte şi o mângâiere imposibil de exprimat în cuvinte. Sufletului i se aprinde lumina înţelegerii şi se scurg lacrimile bucuriei pentru primirea Sfintei Lumini a Sfintei Învieri. Nu poate fi cuprins spiritul Sfintelor Paşti fără a fi simţit şi nu poate exista omul fără Sfânta Înviere şi Dumnezeu.” (Iustina Buznea, clasa a XI-a A).

„Pentru noi, mirenii, această sărbătoare ar trebui să ne îndrepte şi să ne călăuzească pe drumul cel plăcut „duhovnicesc”, pentru a avea fiecare o viaţă mai bună, trăită în linişte, pace şi iubire faţă de Dumnezeu. În timpul Postului Mare trebuie să încercăm să ne reconstruim gândirea şi faptele. Să încercăm să fim asemănători Bunului nostru Dumnezeu, să-L cinstim mai mult şi să ne bucurăm de tot ce El ne dă, pentru că „toate darurile Lui sunt bune şi sfinte”. Trebuie să ne bucurăm împreună de minunea Învierii săvârşite de Iisus Hristos.” (Giovanna Maria Selcu, clasa IX-a A).

Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”-Brăila (prof. de religie Liliana Stănescu):

„În opinia mea, postul reprezintă o perioadă de curăţire trupească, urmată de curăţirea spirituală prin Taina Spovedaniei şi Taina Sfintei Împărtăşanii. Postul nu ţine numai de alimentaţie, ci şi de modul în care te raportezi la Dumnezeu, prin rugăciune şi fapte bune”. (Mihăiţă Udrea, clasa a IX-a D)

„Pentru mine, postul reprezintă o perioadă în care trebuie să medităm la ce putem schimba sau îmbunătăţi în starea noastră de spirit. În timpul postului trebuie să fim mai îngăduitori cu ceilalţi, să iertăm şi să fim milostivi”. (Robert Mistrianu, clasa a IX-a D)

„Postul este încercarea omului de a-şi pune început bun pentru viaţa veşnică, prin atingerea minţii, a inimii şi a trupului de Dumnezeu”. (Laura Buzoianu, clasa a IX-a D)

„Postul este o perioadă de purificare interioară, care trebuie însoţită de rugăciune şi de primirea Sfintelor Taine: a Spovedaniei, a Sfântului Maslu şi a Sfintei Împărtăşanii”. (Ştefan Alexandru Cristian, clasa a IX-a D)

„În perioada binecuvântată a postului trebuie să fim mai toleranţi cu cei din jur şi chiar cu noi. Consider că trebuie să avem această atitudine mereu şi nu numai în perioada postului.” (Cârnu Mihaela, clasa a XII-a F)

„Pentru mine, ca elevă în clasa a XII-a, postul este calea sigură de a reuşi la examenul de bacalaureat, de a restabili liniştea sufletului meu şi de a mă rupe de răutăţile acestei lumi.” (Maria Toma, clasa a XII-a F)

IMG_3358
Tinereţe creştină în parohia Mândreşti, judeţul Galaţi

„Pregătirea noastră este personală, gândită de noi şi împlinită numai cu ajutorul lui Dumnezeu. Deşi postul se referă la două aspecte – sufletesc şi trupesc -, el nu se raportează la verbul „a trebui” ci la verbul „a vrea”. Abţinerea de la păcate şi încercarea noastră de schimbare în mai bine, reprezintă un posibil răspuns la judecata lui Dumnezeu”. (Raluca Căldăruşu, clasa a IX-a D)

„Postul, privit ca drum spiritual spre Dumnezeu, trece în primul rând prin mintea şi inima noastră, dar şi prin ochii aproapelui. De aceea, când ne aflăm pe acest drum, nu trebuie să smintim pe cineva. Comportamentul trebuie să fie cel creştinesc: să ne gândim mai mult la semeni, să-i ajutăm măcar cu o vorbă sau cu un mic dar material. Rugăciunea este cea care ne leagă limba ca să nu mai clevetim împotriva celorlalţi. Postul rămâne pentru toţi cei care îl doresc, ca mod de vieţuire creştină, calea verificată de sfinţi şi sigură către Împărăţia lui Dumnezeu, prin propria  înviere.” (Andreea Neacşu, clasa a XII-a F)

„Postul este o perioadă specială a anului, când omul încearcă să fie mai bun, să-i ajute pe cei din jur şi să se apropie mai mult de Dumnezeu.” (Dragoş Giuglea, clasa a IX-a D)

„Starea de post presupune intimitatea relaţiei om-Dumnezeu, bazată pe iubire”. (Ana Maria Sandu, clasa a IX-a D)

„Postul reprezintă o mare jertfă către Dumnezeu. Cu cât postul este mai lung şi mai aspru, cu atât şi jertfa cred că este mai mare, dar cu siguranţă în cazul nostru, Dumnezeu Se mulţumeşte cu o jertfă mai mică. Pentru ca postul să fie plăcut lui Dumnezeu, el trebuie ţinut cu smerenie şi sfinţenie.” (Adrian Moisescu, clasa a IX-a D)

„Postul reprezintă chemarea îngerească la înviere a sufletelor noastre, cu scopul de a ne  împărtăşi din cele nemateriale ale lui Dumne-zeu şi de a gusta de aici, de pe pământ, Împărăţia lui Dumnezeu, care «nu este mâncare şi băutură.»” (Mirela Furtună, clasa a XII-a F)