Programe filantropice în Postul Mare

Postul Mare şi Praznicul Învierii Domnului sunt momente de împletire a rugăciunii cu milostenia, astfel încât lucrarea preotului şi a credincioşilor să se concretizeze în fapta cea bună faţă de cei aflaţi în suferinţă.

În parohiile din Eparhia Dunării de Jos sunt organizate în această perioadă numeroase activităţi social-filantropice şi misionare (vizite pastoral-misionare după Sf. Liturghie la spitale, aziluri de bătrâni şi centre pentru copii, oferirea de pachete cu alimente, dulciuri, fructe şi obiecte de colportaj etc.) menite a mângâia şi întări sufletele celor bolnavi sau neputincioşi.

Activităţile filantropice se desfăşoară după următorul program:

1. În săptămâna 19 – 25 martie a.c. comitetele parohiale se vor ocupa de depistarea şi centralizarea cazurilor sociale din parohie şi vor întocmi o listă detaliată, unde vor fi precizate: numele, prenumele, adresa, actul de identitate, problema cu care se confruntă şi veniturile lunare ale persoanelor/familiilor în cauză (15 cazuri în parohiile rurale, 20 cazuri în parohiile urbane).

2. În perioada 26 martie – 1 aprilie a.c. se va analiza fiecare caz social în parte şi modalităţile concrete de sprijinire a acestora atât din punct de vedere spiritual, cât şi material. Membrele comitetului parohial vor aduce la cunoştinţa preotului paroh, printr-un document scris, cele constatate pe teren şi ceea ce se angajează să facă pentru ameliorarea sau chiar rezolvarea anumitor probleme sociale cu care se confruntă parohia. Documentul respectiv va fi ataşat listei cu cazurile sociale şi înaintat biroului de specialitate de la protopopiat (dacă există) sau părintelui protoiereu.

3. În perioada 2 – 8 aprilie a.c. se vor organiza colecte în vederea ajutorării financiare şi materiale (alimente, obiecte de vestimentaţie, medicamente etc.) a familiilor nevoiaşe şi a persoanelor aflate în dificultate. Preoţii slujitori vor cerceta la domiciliu şi vor pregăti duhovniceşte persoanele singure, nedeplasabile, cu handicap, etc., identificate de comitetele parohiale, precum şi pe cele internate în instituţiile de protecţie socială ale statului (aziluri de bătrâni, centre de plasament pentru pentru copii, aziluri-spital, cămine de pensionari, şcoli speciale), potrivit planificărilor ce vor fi întocmite de către fiecare protopopiat în parte.

4. În perioada 9 – 13 aprilie a.c. credincioasele din Comitetele filantropice, şi nu numai,  vor  vizita la  domiciliu  familiile  nevoiaşe şi persoanele aflate în dificultate,  pentru a le sprijini şi a le acorda ajutoare materiale şi literatură de zidire sufletească în vederea întâmpinării praznicului Învierii Domnului.

Prin aceste acţiuni sperăm ca toţi cei implicaţi şi ajutaţi să-L simtă mai prezent în viaţa lor pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos şi astfel, Sfintele Sărbători ale Paştilor să vină în casele tuturor cu bucurie şi cu mângâierea că Domnul are grijă de toţi cei care îşi duc crucea dată de El.

Sectorul social-misionar