Hramul Mănăstirii Toflea, bucurie liturgică, misionară şi filantropică

IMG_1424
Sfânta Liturghie de hram

În cadrul general al programului misionar și social – filantropic al Arhiepiscopiei Dunării de Jos pentru anul 2012, intitulat „Terapie prin rugăciune și filantropie” și, în chip cu totul special, al manifestărilor organizate cu prilejul cinstirii Sfinţilor Trei Ierarhi, se înscrie și slujba misionară de la Mănăstirea Toflea, judeţul Galaţi, din preziua hramului de iarnă – Sfinţii Trei Ierarhi.

În frumuseţea deosebită a cadrului natural în care este așezată mănăstirea, amplificată de albul pur al zăpezii, chiriarhul Dunării de Jos, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a adunat în jurul său credincioșii din parohia atât de frământată misionar, Toflea, pentru a-i ridica, prin Sfânta Liturghie, la înţelesurile tainice ale prezenţei lui Dumnezeu în Biserică, în lume și în fiecare dintre noi.

Locaşul noii mănăstiri ştefaniene de la Toflea a fost neîncăpător pentru cei peste 500 de credincioşi care au participat la Sfânta Liturghie arhierească, săvârşită de chiriarhul Dunării de Jos, înconjurat de un ales sobor de ieromonahi, preoți și diaconi.

Numeroși copii din parohie, participanți la programul catehetic naţional „Hristos împărtăşit copiilor” sau elevi şi preşcolari din Toflea, însoţiţi de profesorul şi părintele lor, pc pr. Mihai Roşu s-au alăturat grupului cultural-artistic „Cununiţa satului” din parohia Lieşti, pentru ca, împreună cu ceilalţi credincioși să răspundă la Sfânta Liturghie, într-o desăvârșită simfonie a cântării liturgice. Simbolul de credinţă rostit cu putere de  tinerii credincioşi tofleni arată „credinţa cea una”, pe care moșii și strămoşii lor au mărturisit-o cu sute de ani în urmă, când la Toflea străjuia schitul numit „al lui Tofle cel Bătrân”.

IMG_1547
Taina Sfântului Maslu săvârşită în ziua hramului

În acest sens, în cuvântul de învăţătură de la final, ierarhul Dunării de Jos a arătat: „…apreciem pe toți credincioșii noștri, dar mai ales pe cei de la Toflea. Toată Toflea este a lui Dumnezeu! Dumnezeu este unul singur! De aceea toflenii trebuie să fie una, să formeze o unitate! … Ne bucurăm să vedem că rromii sunt ctitori de mănăstiri, prin aceasta arătând credința lor, care nu este una nouă, ci foarte veche… La anul 1600 Toflea cel Bătrân a avut mănăstire aici. Iar mănăstirea aceasta a răsărit din pământ după 400 de ani! Și este atât de frumoasă pentru că este plină de credincioși, iar cei care vin aici simt că se umplu de lumină, de liniște, de bucurie și de adâncă pace sufletească!”.

Trăirea lăuntrică a Sfintei Liturghii a fost prelungită prin săvârşirea Tainei Sfântului Maslu, prezidată de Înaltpreasfinţitul Părinte Casian al Dunării de Jos, toţi credincioşii prezenţi primind binecuvântarea lui Dumnezeu prin ungerea cu untdelemn sfinţit de către slujitori.

Bucuria slujirii liturgice s-a concretizat apoi prin bucuria slujirii filantropice, când cei aproape 250 de copii au primit pachete cu alimente şi dulciuri prin grija Arhiepiscopiei Dunării de Jos şi a protoieriilor Tecuci şi Nicoreşti, iar zece bătrâni aflaţi în evidenţele speciale ale parohiei au primit câte un rând complet de îmbrăcăminte.

În contextul Anului omagial al Tainei Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor, într-o frumoasă cooperare a doctorilor de suflete – preoţii și doctorii suferinţelor trupeşti – medicii, după săvârşirea Sfintei Liturghii și a Sfântului Maslu, mai multe cadre medicale şi farmacişti au oferit consultaţii gratuite credincioșilor care au solicitat acest lucru, oferindu-le medicamentele de care aveau trebuinţă.

La final, credincioşii prezenţi au fost invitaţi la tradiţionala agapă creștinească în incinta noului Centru Social „Sfântul Cuvios Paisie cel Mare”. Niciunul din cei prezenţi nu a fost trecut cu vederea, toţi bucurându-se atât de hrana duhovnicească a Sfintelor Taine, cât şi de mângâierea bucatelor pregătite la mănăstire de credincioasele gospodine, pe care inimosul stareţ al acestei vetre monahiceşti, protosinghelul Paisie Agache, le-a adunat în jurul său.

***

IMG_1467
Tineri prezenţi la sărbătoare

Toflea este o localitate alcătuită integral din populaţie de etnie rromă, în mare majoritate aparţinând cultului penticostal, iar mănăstirea este ctitorită de o familie de rromi din această comunitate.

Sfinţirea locului şi aşezarea pietrei de temelie s-au făcut în ziua Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (29 iunie) a anului 2002, de către Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos, în timp ce redeschiderea mănăstirii a avut loc la data de 18 decembrie 2010, în ziua Cuviosului Daniil Sihastru.

De atunci, echilibrul şi unitatea din cadrul acestei comunităţi se readuce şi se reaşază zilnic, prin trei programe speciale:

a.    programul liturgic, după tradiţia mănăstirească;

b.   programul catehetic „Hristos împărtășit copiilor”, la care participă fiii de rromi din Toflea;

c.    activităţi social – filantropice specifice Bisericii noastre.

În ziua de prăznuire a Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare şi Sfânt (hramul de vară al acestui aşezământ monastic şi misionar) din anul 2011, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, în prezenţa oficialităţilor locale şi judeţene, dar şi a numeroşilor credincioși atât din Toflea, cât şi din localităţile învecinate, a inaugurat Centrul Social „Sfântul Cuvios Paisie cel Mare”, care cuprinde o cantină socială, biblioteca şi sala de lectură a mănăstirii.

Pr. Gabriel Molocea,

consilier misionar şi comunicare media