Darurile sfinţilor în viaţa credincioşilor gălăţeni

Sărbătoarea Sfinţilor Arhangheli - hramul Şcolii nr. 24 din Galaţi
Sărbătoarea Sfinţilor Arhangheli - hramul Şcolii nr. 24 din Galaţi

În luna Sfântului Andrei, gălăţenii cinstesc deo-dată cu Apostolul cel Întâi chemat al Domnului, pe toţi sfinţii bineplăcuţi lui Dumnezeu, care ne dăruiesc ajutorul lor în împlinirea faptei creştine. Vibrând la unison cu îndemnul andreian de a afla pe Mesia în persoana fiecărui chip al aproapelui nostru, mai multe parohii din oraşul Galaţi au organizat diferite manifestări liturgice, culturale şi social-filantropice, menite a bucura pe toţi pelerinii care s-au aflat la sărbătoarea hramului.

Redăm în continuare, scurte relatări de la aceste evenimente duhovniceşti:

Ocrotirea şi folosul sufletesc ale puterilor îngereşti

Sărbătoarea Sfinţilor Arhan-gheli Mihail şi Gavriil reprezintă hramul mănăstirii cu acelaşi nume din Galaţi, cunoscută şi sub numele de ,,Metoc”. Chiriarhul Dunării de Jos, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian a slujit Sfânta Liturghie, împreună cu ieromonahii acestui aşezământ, în biserica veche de 206 ani, ctitorie a negustorului gălăţean Gheorghe Şişman. Gălăţenii au venit în număr mare la slujbă, arătându-şi evlavia faţă de Arhanghelii lui Dumnezeu.

După slujba de pomenire a ctitorilor mănăstirii, la mormântul vrednicului de pomenire stareţ, arhimandritul mitrofor Teofil Pandele, împreună cu soborul de slujitori, Înaltpreasfinţitul Casian a mers la Şcoala Gimnazială nr. 24, care poartă hramul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, şi care se află în imediata vecinătate a mănăstirii. Este prima şcoală din Galaţi construită pe pământul mănăstirii!

Aici s-a făcut o rugăciune pentru toţi elevii acestei şcoli, pentru cadrele didactice şi pentru părinţii lor, după care s-au pomenit toţi profesorii adormiţi întru Domnul, care au predat în această şcoală. A urmat un scurt program artistic, susţinut de elevii acestei şcoli, constând în cântece şi poezii.

Sfinţii – ajutători în încercări şi necazuri

Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul reprezintă, de un an de zile, al doilea hram al capelei Seminarului Teologic din Galaţi. Astfel, la ziua prăznuirii sale, elevii, slujitorii şi cadrele didactice au organizat programul liturgic şi misionar „Sf. Nectarie Taumaturgul-luminător şi ajutător al seminariştilor”, prilej cu care a fost adusă spre închinare icoana cu părticele din moaştele Sfântului.

Întâistătătorul Dunării de Jos a binecuvântat pe elevii seminarişti, îndemnând la permanentul exem-plu al Sfântului  Ierarh Nectarie care, în viaţa sa pământească, a fost profesor şi slujitor la Seminarul teologic din Rizarion (Grecia).

,,Sfântul Mina este viu în inimile şi în viaţa creştinilor!”

Hram la Biserica ,,Sfântul Stelian” din Galaţi
Hram la Biserica ,,Sfântul Stelian” din Galaţi

Pe data de 11 noiembrie a.c., comunitatea Parohiei „Sfântul Mina, Victor şi Vichentie” din cartierul I.C. Frimu, şi-a sărbătorit ocrotitorii cereşti.

Dovadă că oamenii au mare evlavie la Sfântul Mare Mucenic Mina şi de multe ori au primit ajutor concret în viaţa lor, încă de dimineaţă, sute de credincioşi au venit pe o vreme mohorâtă la această biserică, devenind în scurt timp neîncăpătoare, foarte mulţi rămânând afară, să asculte slujba.

La Sfânta Liturghie de hram a asistat şi Înaltpresfinţitul Casian Arhiepiscopul Dunării de Jos, care, în cuvântul de învăţătură a făcut o scurtă incursiune istorică în viaţa Sfântului Mina, remarcând apoi, în mod deosebit, activităţile pe care preoţii slujitori la această parohie le desfăşoară împreună cu tinerii.

În curtea mare a bisericii s-au oferit credincioşilor pacheţele cu mâncare binecuvântate de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhi-episcop.

„Bucură-te, cea plină de har…!”

În fiecare an, la începutul Postului Naşterii Domnului, istorica biserică Vovidenia din Galaţi îşi aşteaptă pelerinii la sărbătoarea hramului. În ziua de prăznuire a sărbătorii „Intrării în Biserică a Maicii Domnului”, sfântul locaş a devenit neîncăpător pentru numeroşii credincioşi care au luat parte la slujbă, împreună cu preoţii slujitori veniţi din parohiile surori ale oraşului

În ziua de hram a fost prezent şi Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, slujind Sfânta Liturghie şi rostind un cuvânt de învăţătură în care a tâlcuit înţelesurile adânci ale praznicului, pornind de la cântările din cadrul Vecernie şi Utreniei.

La final, s-a sfinţit locul de construcţie pe care urmează să se ridice o nou capelă pentru nevoile liturgice ale acestei comunităţi.

Daruri ale sfinţilor

Hramul bisericii „Sfinţii Ecaterina şi Modest” din Galaţi a început în seara zilei de 24 noiembrie cu slujba Privegherii şi a continuat în ziua hramului, cu săvârşirea Sfintei Liturghii, de către un sobor de preoţi, alături de numeroşi credincioşi din parohie şi din oraş. La bucuria sărbătorii a luat parte şi Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian, care a prezentat credincioşilor viaţa Sfintei Ecaterina, îndemnându-i pe fiecare să urmeze modelul Sfintei, care a dat dovadă de curaj şi credinţă puternică în faţa prigonitorilor păgâni.
După Sfânta Liturghie s-a săvârşit o slujbă de mulţumire pentru toţi ctitorii şi binefăcătorii acestui sfânt lăcaş, după care, au fost împărţite pachete pentru toţi cei care se confruntă cu diferite probleme, inclusiv de ordin economic.

„Lăsaţi copiii să vină la Mine!…”

Sub acest îndemn-generic s-a prăznuit al doilea hram al bisericii „Pogorârea Sfântului Duh şi Sfântul Stelian” din Galaţi. Programele misionar-filantropice organizate au vizat în principal tinerii, dar şi vârstnicii acestei parohii, care deţine un Centru multifuncţional de servicii sociale – „Speranţe pentru vârsta a treia”.

Prezent la sărbătoare, chiriarhul Dunării de Jos a vorbit credincioşilor prezenţi despre sfinţii care au fost sărbătoriţi în această decadă a lunii, care a culminat cu venirea moaştelor Sfântului Ierarh Spiridon şi a sărbătorii Sfântului Andrei.

La final, Înaltpreasfinţia Sa a prezentat albumul „Ajută-ţi aproapele!”, editat de Arhiepiscopia Dunarii de Jos, în care sunt prezentate toate centrele sociale din eparhia noastră, şi activităţile care s-au desfăşurat în cadrul lor, în ultima perioadă. Ca semn de mulţumire pentru activitatea filantropică desfăşurată în această parohie, ÎPS Casian a dăruit primul album pc pr. slujitor Ştefan Toma.

Pr. Adrian Portase
şi Claudiu Bălan