Conferinţa pastoral-misionară semestrială de toamnă. Familia creştină, astăzi

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian în mijlocul preoţilor din Protoieria Însurăţei
Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian în mijlocul preoţilor din Protoieria Însurăţei

În urma proclamării, de către Sfântul Sinod, a anului 2011 ca „An omagial al Tainei Sfântului Botez şi al Tainei Sfintei Cununii, în Patriarhia Română” şi ca parte a programului-cadru naţional-bisericesc ce prevede realizarea, în fiecare eparhie, a unor ample manifestări religios-duhovniceşti, cultural-editorialistice şi mediatice,  în Eparhia Dunării de Jos a fost organizată conferinţa semestrială de toamnă. Aceasta s-a dorit a fi o continuare şi aprofundare a temei asupra căreia preoţimea din cele două judeţe ale Eparhiei a reflectat în conferinţa semestrială de primăvară.

Conferinţa semestrială în Protoieriile Însurăţei şi Făurei

Debutul întrunirilor preoţeşti dedicate familiei creştine a avut loc în judeţul Brăila unde, în 2 şi 3 noiembrie, preoţimea din Protopopiatele Însurăţei, respectiv Făurei s-a aflat în unitate sfântă, sub înalta binecuvântare a chiriarhului locului, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date, la unison, de slujitorii sfintelor altare şi credincioşii prezenţi. În această atmosferă de evlavie, la Însurăţei, Înaltpreasfinţia Sa a declarat deschiderea lunii duhovniceşti a Sfântului Apostol Andrei: „Astăzi, în a doua zi a lui noiembrie, lună închinată, în oraşul de reşedinţă al Arhiepiscopiei – Galaţi – misiunii Sfântului Apostol Andrei, extindem această lucrare misionară în toată Eparhia şi începem la Protoieria Însurăţei conferinţa semestrială închinată Sfintelor Taine ale Botezului şi Cununiei. Ne bucurăm de prezenţa la rugăciune a preoţimii, dar şi a credincioşilor şi credincioaselor, a tinerilor, pentru a avea aici imaginea vie, icoana autentică a familiei lărgite, mărite,  din familia creştină, căci din familia creştină se naşte familia Bisericii. De aceea, nu există familie fără Biserică şi nici Biserică fără familie!”.

După săvârşirea Sfintei Liturghii, a urmat conferinţa propriu-zisă, în cadrul căreia ppcc preoţi Tache Ioan  de la parohia Radu-Vodă şi Negoiţă Dragoş de la parohia Gropeni, Protopopiatul Însurăţei au prezentat referatele care au tratat, din punct de vedere doctrinar şi liturgic, Sfânta Taină a Botezului. Foarte interesante au fost însă aspectele practice dezbătute, toţi preoţii prezenţi, într-un constructiv dialog condus de Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, arătând neajunsurile, tradiţiile străine de duhul ortodoxiei şi inovaţiile întâlnite în majoritatea parohiilor din protopopiat. S-a concluzionat că acestea nu vor putea fi depăşite decât printr-o stăruitoare cateheză, întrucât cauza principală o reprezintă atât neştiinţa, uneori ignoranţa credincioşilor, cât şi neimplicarea efectivă, jertfelnică a preotului în catehizarea lor prin cuvânt, dar mai ales prin puterea exemplului. În acest context, Înaltpreasfinţia Sa a chemat preoţii la misiune mai întâi prin autentica lor înnoire (şi a bisericilor unde slujesc): „…misiunea creştină în-cepe cu adevărata înnoire. Iar adevărata înnoire se face prin mai multa rugăciune, prin înmulţirea ei… Rugăciunea este identică cu lucrarea unui petec de pământ. Imaginea unui pământ nelucrat este neplăcută şi nu ne bucură. Tot aşa arată o persoană care nu se roagă. Ea neglijează însăşi frumuseţea cu care Dumnezeu a înzestrat-o!”.

În acelaşi duh s-a desfăşurat şi conferinţa de la Făurei, din data de 3 noiembrie, unde, după  Sfânta Liturghie, Întâistătătorul Dunării de Jos, înconjurat de preoţii protopopiatului a îmbrăcat în haina sfinţeniei noua cantină socială, ridicată în curtea bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul”. Impresionant prin calitate şi utilitate, noul lăcaş de slujire socială a devenit gazdă a dezbaterilor celei de a doua conferinţe semestriale, în cadrul căreia pc pr. Sinca Marius a prezentat aspectele practice privind Sfânta Taină a Cununiei, în timp pc pr. Buescu Adrian, pe lângă descrierea succintă a Botezului în Biserica primară a evidenţiat şi o serie de practici necanonice privind Sfânta Taină a Botezului în contemporaneitate.

Conferinţa pastoral-misionară a preoţilor din Protoieria Făurei
Conferinţa pastoral-misionară a preoţilor din Protoieria Făurei

Conferinţa semestrială din Protoieria Făurei s-a constituit şi într-un moment de bilanţ asupra felului în care slujitorii s-au implicat în catehizarea credincioşilor cu privire la Sfintele Taine, precum şi modul concret în care aceştia au sprijinit cazurile speciale de copii nebotezaţi sau tineri necununaţi din parohiile lor: „… să ne străduim zilnic pentru a descoperi apostolatul ca fapt real în viaţa de familie, în viaţa şi comunitatea parohială şi interparohială, cum este cazul într-o protoierie. Astăzi vom reflecta nu atât asupra dreptei şi sfintei rânduieli pe care Biserica ne-o redă în privinţa celor două Sfinte Taine, pentru că aceasta s-a făcut în conferinţa precedentă din primăvară, ci de data aceasta vom culege roadele, sperăm bogate, din experienţa familiei preotului, din lucrarea preotului împreună cu credincioşii. Astfel vom învăţa de la împlinirile din fiecare parohie şi vom îndepărta împreună toate obstacolele pe care le-aţi sesizat între sublimitatea şi frumuseţea învăţăturii şi săvârşirii Tainelor Botezului şi Cununiei şi realitatea din viaţa noastră, de astăzi, în parohii”.

La final, chiriarhul Dunării de Jos a mulţumit ppcc protoierei şi preoţi pentru participarea la aceste importante dezbateri duhovniceşti, îndemând la aplicarea în viaţa personală şi comunitară a tuturor învăţăturilor desprinse din aceste întâlniri.

Conferinţa semestrială în Protoieria Covurlui

Vineri, 4 noiembrie a.c., în ziua de prăznuire a Sfântului Ioanichie cel Mare, preoţii din Protoieria Covurlui au avut bucuria de a primi în mijlocul lor pe Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian, cu prilejul întâlnirii dedicat Sfintelor Taine ale Botezului şi Cununiei. Evenimentul a debutat în biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, prin săvârşirea Sfintei Liturghii arhiereşti, la care au participat o mare mulţime de credincioşi de toate vârstele, pe care Înaltpreasfinţia Sa i-a privit ca pe nişte „autentice şi bogate roade în viaţa Bisericii, prin primirea celor două Sfinte şi mari Taine, Sfântul Botez şi Sfânta Cununie. Aici se văd cei care au primit Botezul şi au crescut, ca astăzi să primească şi marea Taină a Mântuitorului Iisus Hristos, Sfînta Împărtăşanie care îi creşte mari şi frumoşi. Iar în faţa noastră se descoperă o Biserică plină şi împlinită de credincioşi şi credincioase, care arată, în faţa Sfântului Altar, darurile familiei creştine: preoţi şi copii, biserici pline, sate pline de bucurie şi case pline de veselie, atunci când Dumnezeu este lăsat să intre în sufletele, în viaţa şi în casele noastre”.

Sfinţirea lucrărilor la noul sediu al Protoieriei Covurlui
Sfinţirea lucrărilor la noul sediu al Protoieriei Covurlui

În acest cadru bisericesc s-a desfăşurat şi conferinţa propriu-zisă, un un simpozion la care au credincioşii au asistat până la final. Ppcc preoţi Ioniţă Adrian de la parohia Slobozia Ventura şi Boldeanu Eugen de la parohia Plevna au prezentat referatele întocmite pentru această întâlnire, după care au fost evidenţiate, cu participarea tuturor preoţilor prezenţi, diferitele inovaţii şi aspecte necanonice întâlnite în parohii, cu privire Sfintele Taine ale Botezului şi Cununiei.
La finalul dezbaterilor, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhi-episcop Casian a binecuvântat lucrările de construcţie la noul centru administrativ al Protoieriei din localitatea Pechea.

Conferinţa semestrială în Protoieriile Tecuci şi Nicoreşti

În data de 7 noiembrie, în ajunul sărbătorii Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, Protoieriile Tecuci şi Nicoreşti, reunite prin păstorii lor duhovniceşti sub Pantocratorul bisericii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Tecuci, au liturghisit împreună cu Arhiepiscopul Dună-rii de Jos, mulţumind lui Dumne-zeu pentru „darurile revărsate asupra umanităţii întregi, prin pecetea darului Duhului Sfânt la Botez şi prin haina luminoasă care se reflectă în veşmintele luminoase din sufletele luminate ale preoţilor, după ce s-au împărtăşit cu Preacuratele şi nemuritoarele Taine ale lui Hristos Domnul”.

Arhiepiscopul Dunării de Jos alături de  în mijlocul preoţilor din Protoieriile Tecuci şi Nicoreşti
Arhiepiscopul Dunării de Jos alături de în mijlocul preoţilor din Protoieriile Tecuci şi Nicoreşti

În sala de şedinţe a Protoieriei Tecuci s-au desfăşurat lucrările conferinţei propriu-zise. Tema dezbaterilor, potrivit hotărârii Sfântului Sinod, „2011 – Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii”, a fost pregătită de toate cele şase Cercuri misionare, fiecărui Cerc misionar revenindu-i bucuria de a pregăti şi prezenta un capitol din această temă. Şi la aceste protoierii, dezbaterile privitoare la aspectele practice, concrete, întâlnite la parohii, au dinamizat lucrările conferinţei, fiecare preot fiind invitat de Înaltpreasfinţitul Părinte Casian să ia cuvântul pentru a prezenta împlinirile sau neajunsurile din activitatea sa pastoral-misionară.

Aspect din timpul lucrărilor conferinţei
Aspect din timpul lucrărilor conferinţei

A urmat prezentarea statisticii actualizate cu ultimele date din anul 2011, referitoare la dinamica botezurilor, cununiilor şi divor-ţurilor, din ultimii 20 de ani.
În încheiere, Înaltpreasfinţia Sa a îndemnat clerul ca „iniţiativa Sfântului Sinod de a reflecta timp de un an asupra Sfintelor Taine ale Botezului şi Cununiei să nu rămână doar o temă de reflecţie, ci să devină o îndrumare sfântă şi de mare folos  pentru tot restul zilelor noastre. Aşa vom consolida familia creştină, prin care se consolidează şi familia sfântă a Bisericii, în societatea noastră!”.

Conferinţa semestrială în Protoieria Tg. Bujor

Joi, 10 noiembrie 2011, conferinţa semestrială de toamnă a continuat în Protoieria Tg Bujor. Sfânta Liturghie a fost prezidată de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian, în biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Tg Bujor, la care au participat toţi preoţii acestei protoierii.

Chiriarhul Dunării de Jos în mijlocul preoţilor din Protoieria Tg. Bujor
Chiriarhul Dunării de Jos în mijlocul preoţilor din Protoieria Tg. Bujor

Partea a doua, de reflecţie teologică, pastoral – misionară şi practică a continuat în sala de şedinţe a protoieriei, unde, după cuvântul de deschidere al ÎPS Arhiepiscop, pc pr. Daniel Căpriţă a evidenţiat dreapta învăţătură despre Sfintele Taine, aducându-ne aminte de învăţăturile marilor Părinţi ai Bisericii: Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Ambrozie, Sf. Vasile cel Mare şi Sf. Chiril al Ierusalimului, prin texte care ne-au readus şi ne-au reaşezat în înţelesul tainic, duhovnicesc al Sfântului Botez. Din aceste învăţături patristice s-au născut o serie de sugestii pentru dinamizarea vieţii parohiale în comunităţile din Protoieria Tg Bujor, care au specificul lor, dar au fost identificate şi soluţii practice pentru creşterea numărului de botezuri şi cununii, în parohiile sărace din protoieria amintită.

După prezentarea datelor statistice, extrem de realist, de pc pr. Ionuţ Iordache, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop a încheiat lucrările conferinţei într-o notă optimistă, arătând: „Când privim bogăţia de păstori tineri, harnici şi dinamici, exemplele pozitive în mijlocul atâtor dificultăţi devin o lumină a speranţei. Sunt impresionante măsurile de solidaritate şi metodele pastorale pe care preoţii le identifică acolo unde sunt botezuri şi cununii puţine… Acolo au descoperit mai multă atenţie, mai multă dragoste, au accentuat cateheza şi credem că, în sărăcie, solidaritatea, credinţa şi speranţa arată cât de inspirată a fost alegerea acestei teme pentru anul 2011, al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii”.

Conferinţa semestrială în Protoieriile Galaţi şi Brăila

Conferinţa semestrială de toamnă care a reunit preoţii din Protopopiatele Galaţi şi Brăila, a avut loc în data de 17 noiembrie a.c., în ziua de prăznuire a Sfântului Grigorie Taumaturgul.
Întâlnirea a debutat cu săvârşirea Sfintei Liturghii în Catedrala arhiepiscopală din Galaţi, de către Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian, aflat în unitate sfântă cu slujitorii celor două protopopiate, care, în duh de evlavie şi prezenţă rugătoare au dat şi răspunsurile la Sfânta Liturghie.

Preoţii din protoieriile Galaţi şi Brăila slujind Sfânta Liturghie arhierească în Catedrala Arhiepiscopală
Preoţii din protoieriile Galaţi şi Brăila slujind Sfânta Liturghie arhierească în Catedrala Arhiepiscopală

Întrucât în aceeaşi zi s-au împlinit 85 de ani de la naşterea vrednicului de pomenire mitropolit Antonie Plămădeală, pimenarhul Dunării de Jos a oficiat parastasul  pentru marele teolog şi ierarh al Bisericii Ortodoxe Române.

Aula Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie, a găzduit conferinţa propriu-zisă, care a avut ca temă de reflecţie „Taina Sfântului Botez şi Taina Sfintei Cununii”. Invitat de onoare la această dezbatere teologică a fost pr. prof. dr. Aurel Grigoraş,  preot la biserica „Pogorârea Sfântului Duh” din Paris, care a susţinut o prelegere – adevărată lecţie de doctrină şi practică preoţească, privind cele două Taine.

În intervenţia sa, pr. profesor a arătat că „Mântuitorul Iisus Hristos este izvorul Sfintelor Taine ale Botezului şi Cununiei, Sfânta Scriptură mărturisind despre aceste Taine şi despre faptul că Hristos Domnul este izvor al tuturor Tainelor dumnezeieşti, prin  care Biserica se străduieşte să îndumnezeiască pe fiecare dintre creştini”.

Tot cu acest prilej a fost lansată şi cartea intitulată „Faptele Sfântului Apostol Andrei”, tradusă din limba franceză de părintele profesor Aurel Grigoraş, după volumul  Actes de l’ âpotre André, ,,Apocryphes”, şi publicată de Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, despre care traducătorul a spus: „Deşi este o apocrifă, lucrarea de faţă conţine duh creştin, de multe ori în armonie cu învăţătura ortodoxă.

Spiritualitatea discursurilor, înălţimea preceptelor morale, minunile săvârşite prin puterea lui Dumnezeu, entuziasmul apostolic pentru semănarea Cuvântului Vieţii în sufletele ascultătorilor fac din această carte un puternic imbold pentru slujirea, fără rezerve, a idealurilor creştine…

Aflăm în această carte credinţa puternică din primele secole creştine, entuziasmul predicării, nesocotirea morţii, care de multe ori era chiar dorită şi considerată ca o eliberare”.
În continuarea lucrărilor, preoţii desemnaţi de cele două protoierii, pc pr. Eugen Buruiană, protoiereu de Galaţi şi pc pr. dr. Leontin Popescu, din Brăila, au prezentat câteva aspecte practice legate de Taina Sfântului Botez şi a Sfintei Cununii.

Lucrările conferinţei pastorale semestriale
Lucrările conferinţei pastorale semestriale

În cuvântul de încheiere, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian Crăciun a îndemnat pe toţi preoţii prezenţi să continue frumoasele lucrări începute în parohii cu prilejul anului omagial dedicat Sfintelor Taine ale Botezului şi Cununiei şi să „păstreze, pentru toată viaţa, pecetea darului Sfântului Duh primit la Botez şi comuniunea, unitatea sfântă pe care Dumnezeu a împărtăşit-o prin căsătorie. Căci pe cine a unit Dumnezeu, tot Dumnezeu îi apără şi-i păzeşte şi pe care oamenii i-au despărţit, tot Dumnezeu, cu ajutorul Bisericii Sale, îi va uni, pentru a-i aduce la unitate sfântă”.

Pr. Gabriel Molocea,
Consilier misionar şi comunicare media