Deschiderea noului an academic la Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi

9994Noul an academic 2011-2012 a debutat la Universitatea „Du-nărea de Jos” aşa cum se cuvenea, alături de Dumnezeu, prin slujba de Te Deum în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian, a preoţilor, diaconilor şi studenţilor. La deschidere a participat şi rectorul universităţii, domnul Viorel Mânzu, împreună cu decanii şi profesorii facultăţilor.

Înaltpreasfinţia Sa s-a rugat lui Dumnezeu pentru ajutorul şi sporul studenţilor în dobândirea învăţăturilor ziditoare de su-flet, pentru corpul didactic şi conducerea întregii universităţi, pentru sănătatea şi bună-sporirea în activităţile pe care le desfăşoară zilnic. „Te Deum-ul conferă corpului academic, cât şi studenţilor un plus de demnitate, dinamism şi curaj, având convingerea că învăţământul academic nu va fi sămânţa aruncată lângă drum, ci sămânţa căzută în pământ roditor, care dă roade la vremea ei” a precizat Înaltpreasfinţia Sa, amintind de cuvântul Evanghelic care s-a citit la slujba de mulţumire.

Festivitatea de deschidere a continuat în aula Universităţii, proaspăt renovată, care la ora evenimentului era neîncăpătoare, studenţii fiind prezenţi în număr foarte mare. Înaltpresfinţitul Părinte Casian a sfinţit această sală de festivităţi, care cu mult timp în urmă fusese capelă.

Toţi cei prezenţi au cântat „Mântuieşte Doamne poporul tău şi binecuvintează moştenirea Ta…”, cântare de bucurie pentru biruinţa crucii asupra răului din lume, apoi imnul ţării noastre „Deşteaptă-te române” şi, aşa cum se obişnuieşte, la fiecare început şi sfârşit de an universitar: „Gaudemus Igitur”.

Rectorul universităţii a vor-bit studenţilor şi cadrelor didactice prezente în sală despre schimbările pe care le-a adus noua lege a învăţămăntului şi de interdependenţa strânsă dintre dorinţa studenţilor de a învăţa şi nivelul calitativ al corpului profesoral. În continuare, Înalt-preasfinţitul Casian le-a amintit tinerilor despre ce a însemnat oraşul Galaţi în trecut, accentuând nevoia de refacere a chipului instituţional şi moral al oraşului, care poate fi realizat de Biserică împreună cu instituţiile statului.

Tot în această zi, ierarhul Dună-rii de Jos a participat la festivitatea de inaugurare a Centrului de excelenţă din cadrul Facultăţii de Mecanică şi la deschiderea cursurilor Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Galaţi, eveniment care a avut loc în curtea Spitalului de copii „Sf. Ioan”. Au participat cadrele medicale, studenţii şi decanul facultăţii, primarul oraşului, rectorul universităţii şi o parte din copiii bolnavi care primesc asistenţă în cadrul acestui spital clinic.

9995

Acest prilej aniversar a fost unit cu un alt motiv de bucurie: punerea pietrei de temelie a noii biserici ce urmează a fi construită în curtea spitalului, care va avea hramul Sfinţilor Doctori fără de arginţi Chir şi Ioan. În prezent, există un spaţiu amenajat pentru slujire, dar acesta este mic şi neîncăpător pentru numărul mare de părinţi şi copii care vin la Sfânta Liturghie, la Sfântul Maslu şi la săvârşirea celorlalte Sfinte Taine şi ierurgii.

9997

Înainte de a începe slujba de sfinţire a locului, ierarhul Dunării de Jos i-a rugat pe toţi cei prezenţi să se aşeze pe conturul care delimita noua biserică, explicând legătura tainică dintre Biserica lui Hristos formată din toţi credincioşii botezaţi, biserica de zid ce urmează să se construiască şi omul – templul al Duhului Sfânt, subliniind împreună-lucrarea dintre medic, ca doctor al trupului şi preotul-duhovnic, ca doctor al sufletului: „Medicul dă mâna cu Dumnezeu mai des decât preotul, în sălile de operaţie, la reanimare şi acolo unde oamenii se află în pragul morţii”, a spus Înaltpreasfinţia Sa.

După punerea pietrei de temelie pe locul unde va fi sfântul altar al bisericii şi după aşezarea crucii, copii bolnavi au primit daruri din partea preotului capelan al spitalului.

Claudiu Bălan