Consfătuirea profesorilor de religie din judeţul Galaţi

9996În lumina noilor reglementări privind Legea Educaţiei, dar mai ales a importanţei unei împreună-sfătuiri la începutul unui nou an şcolar, au avut loc, în cele două oraşe-reşedinţă ale eparhiei, consfătuirea profesorilor de religie din Arhiepiscopia Dunării de Jos.

La Galaţi, întâlnirea profesorilor de religie din acest judeţ cu chiriarhul locului, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a avut loc în data de vineri 31 septembrie 2011, în Sala „Episcop Melchisedec Ştefănescu” din incinta Centrului Eparhial din Galaţi. Au participat, de asemenea, pc pr. consilier Lucian Petroaia de la Sectorul Învăţământ şi pc diac. Daniel Bejan, inspector de specialitate în cadrul ISJ Galaţi şi pc pr. Daniel Zlate, inspector pentru cateheza parohială.

Mai întâi, în cuvântul de deschidere, Înaltpreasfinţitul Casian a subliniat importanţa pe care o are viaţa duhovnicească a profesorului de religie. Înaltpreasfinţia Sa  a prezentat ora de religie ca fiind „o întâlnire cu Dumnezeu”, o întâlnire cu „Izvorul vieţii”. De asemenea, a apreciat activitatea pe care profesorii o depun la catedră, încurajându-i pe toţi şi arătând jertfa depusă pe „altarul” şcolii prin sădirea necontenită a Cuvântului lui Dumnezeu în sufletul copiilor, membrii Bisericii de azi şi de mâine.

În cadrul acestei întâlniri, părintele inspector a prezentat raportul de activitate pentru precedentul an şcolar 2010-2011, în care au fost expuse şi evidenţiate activităţile reprezentative ale profesorilor de religie din judeţ precum: rezultatele la Olimpiada Naţională, desfăşurată anul acesta la Galaţi, buna desfăşurare a proiectelor eparhiale etc. Totodată au fost discutate problemele apărute în anul precedent propunându-se noi proiecte pentru noul an şcolar.

Reprezentanţii Sectorului eparhial pentru Învăţământ au făcut cunoscute proiectele educaţionale iniţiate de către Patriarhia Română, proiecte ce au ca scop buna conlucrare Biserică-Şcoală, implicit preot-profesor. Pe lângă cele deja consacrate („Hristos împărtăşit copiilor” şi „Alege Şcoala!”), acestea sunt: „Calea Mântuirii”, Concursul „Copiii-mâinile lui Hristos” şi Concursul de creaţie „Alege şcoala!”, iniţiate cu ocazia omagierii anului 2012 ca ,,An al Tainei Sf. Maslu şi al îngrijirii bolnavilor”, în Patriarhia Română.

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop a evidenţiat importanţa acestei colaborări a profesorului de religie cu preotul paroh, deoarece profesorul este cel care prelungeşte activitatea preotului în şcoală, iar scopul orei de religie este de a-l implica pe elev în viaţa Bisericii.

La finalul întâlnirii, am primit arhiereasca binecuvântare a Întâistătătorului Eparhiei noastre, precum şi caldele cuvinte de încurajare, urări de bine pentru noul an şcolar 2011-2012.

Prof. Geanina-Gabriela Portase