Preafericitul Părinte Patriarh Daniel – prezenţe la Dunărea de Jos cu prilejul sărbătorii Sfântului Apostol Andrei

995„Bine aţi venit, în numele Domnului, la Dunărea de Jos, Preafericite Părinte Patriarh Daniel!”

Începând cu anul 1992, luna noiembrie se constituie într-un prilej de mare bucurie şi sărbătoare pentru toţi credincioşii Eparhiei Dunării de Jos, datorită evlaviei pe care aceştia o au faţă de Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul oraşului Galaţi şi al Arhiepiscopiei.

Pe lângă numeroasele ma-nifestări liturgice şi misionare, se remarcă evenimentele educaţionale şi culturale, iniţiate de Eparhie şi susţinute de municipalitate, unite în acelaşi duh al frăţietăţii şi dragostei pe care ni le inspiră cel ce a propovăduit Evanghelia strămoşilor noştri.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, prin prezenţa sa personală ori prin delegaţii Preafericirii Sale  a răspuns de fiecare dată cu deosebită bucurie duhovnicească invitaţiei Înaltpreasfinţitului Pă-rinte Arhiepiscop Casian de a par-ticipa la manifestările organizate cu prilejul sărbătoririi ocrotitorului spiritual al municipiului Galaţi. De aceea, în cele ce urmează vom rememora câteva dintre prezenţele Preafericirii Sale la Galaţi, cu acest prilej.

12-19 octombrie 1996. Adu-cerea moaştelor Sfântului Apostol Andrei în România – la Iaşi, apoi în pelerinaj prin Moldova până la Galaţi – cu participarea a mii de credincioşi din Moldova şi nu numai, eveniment care l-a determinat, la Iaşi, pe Înaltpreasfinţitul Părinte Casian să mărturisească faptul că nicăieri nu a văzut o simbioză mai puternică între ortodoxie şi popor: „De la Dunărea de Jos, deşi avem apă destulă şi destule vapoare, privim cu mare speranţă spre catargul marelui vapor al Moldovei celei Mari. Daţi-mi voie să-mi exprim trăirea sufletească printr-o similitudine cu un urcuş pe Ceahlău, muntele sfânt al românilor. Aşa a fost şi urcuşul teologic al evenimentelor petrecute sub ochii noştri. Pentru secolul nostru secularizat, nicăieri în altă parte nu a mai avut loc un asemenea eveniment”.

Referindu-se la mulţimile de pelerini care au stat atunci câte 14 ore în picioare pentru a se închina la racla cu moaştele Sfântului Apostol Andrei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, atunci mitropolit al Moldovei, sublinia: „Ei au mărturisit teologia rugătoare în care simţim prezenţa lui Dumnezeu şi din care noi toţi, chiar şi preoţii şi ierarhii, învăţăm. Pelerinajul este atunci când Dumnezeu Însuşi este pelerin. Înţelegem prin aceasta că Dumnezeu este în căutarea noastră. El este Marele Pelerin care face paşi înspre noi şi, când răspundem căutării Sale, ne transpunem în această stare”.

99630 noiembrie 1999. „Sfântul Apostol Andrei”. Preafericirea Sa a săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala episcopală din Galaţi, prilej cu care a rostit un amplu cuvânt de învăţătură: „Nu e suficient să credem noi în Hristos, ci bucuria aceasta a întâlnirii cu Hristos trebuie să o împărtăşim şi altora. De aceea, Sfântul Apostol Andrei este icoana misionarului creştin. Este cel dintâi misionar, ucenic al lui Hristos, care împărtăşeşte bucuria găsirii lui Hristos sau a întâlnirii cu Hristos şi altora. Un lucru pe care îl învăţăm din Evanghelia de astăzi este faptul că, foarte adesea, credinţa o primim de la alţii”.

17 octombrie 2001 „Trecerea moaştelor Sf. Apostol Andrei la Galaţi”: Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei pe atunci, a sosit la Galaţi cu prilejul aducerii de la Iaşi, în pelerinaj prin Moldova (Suceava, Botoşani, Vaslui şi Bârlad) a brâului Maicii Domnului (care în zilele de 19-21 octombrie s-a aflat spre închinare în oraşele Galaţi şi Brăila). În cuvântul de întâmpinare, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian a mulţumit atunci Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist, Preafericitului Părinte Arhiepiscop Hristodoulos al Atenei şi al întregii Elade, Înaltpreasfinţitului Daniel, Mitropolitul Moldovei, Înaltpreasfinţitului Părinte Ignatios de Volos şi domnului Dimitrios Fourlemadis pentru binecuvânta-rea şi ajutorul dat în realizarea acestui pelerinaj.

30 noiembrie 2001 „Sfântul Apostol Andrei”: Întâistătătorul Bisericii noastre, pe atunci mitropolit al Moldovei şi Bucovi-nei, a oferit Eparhiei Dunării de Jos, prin părintele vicar Varlaam Merticariu, un veşmânt de la sfintele moaşte ale Cuvioasei Parascheva: „La solicitarea Preasfinţitului Părinte Casian, Episcopul Dunării de Jos, oferim în dar acest veşmânt al moaştelor Sfintei Cuvioase Parascheva, pentru Catedrala Episcopală din Galaţi, ca semn de preţuire şi binecuvântare a ierarhului, preoţilor, monahilor şi credincioşilor, care au deosebită evlavie pentru Sf. Cuvioasă Parascheva”.

997

30 noiembrie 2003. „Sfântul Apostol Andrei”: Înaltpreasfinţitul Părinte Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei a dat citire mesajului Preafericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu ocazia sărbătorilor Sfântului Apostol Andrei, apoi şi-a exprimat gratitudinea pentru gestul domnului profesor univ. ing. Emil Constantin, rectorul Universităţii „Dunărea de Jos” de a-i acordaÎPS Sale titlul de ,,Senator de Onoare”, pentru aportul pe care l-a avut la introducerea, în învăţământul universitar, a specializărilor teo-logice.

30 noiembrie 2005. „Sfântul Apostol Andrei”: Ierarhul Moldovei şi Bucovinei, actualul Patriarh al Bisericii noastre, a transmis eparhiei Dunării de Jos, prin delegatul său, părintele vicar Varlaam Merticariu un emoţionant mesaj de preţuire şi felicitare: „Vă felicităm pentru lucrarea apostolică neobosită pe care o desfăşuraţi împreună cu preoţii, monahii, colaboratorii şi bunii creştini de la Dunărea de Jos, pentru faptul că aţi făcut din oraşul Galaţi un loc al comuniunii sfinţilor şi al întâlnirii credincioşilor în rugăciune şi doxologie, pentru multele şi frumoasele împliniri pastorale, misionare, edilitare, culturale şi sociale realizate cu multă trudă spre slava lui Dumnezeu şi spre binele fraţilor noştri întru dreapta credinţă”.

17 octombrie 2006.  Data poartă în sine o dublă semnificaţie aniversară: prezenţa sfintelor moaşte ale Sfântului Nectarie şi împlinirea unui deceniu de la trecerea prin Galaţi a moaştelor Sfântului Apostol Andrei. Măreţia acestei sărbători este sporită şi prin prezenţa a 17 ierarhi la Dunărea de Jos. Cu acest prilej, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pe atunci mitropolit al Moldovei şi Bucovinei a transmis mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist, adresat Preasfinţitului Părinte Episcop Casian, clerului şi tuturor credincioşilor de la Dunărea de Jos, urmat apoi de cuvântul său: „Felicităm pe Preasfinţitul Părinte Episcop Casian al Dunării de Jos, pe colaboratorii Preasfinţiei Sale şi pe toţi cei care au contribuit la realizarea acestor lucrări, preoţi şi credincioşi… Felicitări autorităţilor centrale, cât şi locale şi întregului popor binecredincios.”

30 noiembrie 2007.  Prea-fericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis mesajul Său cu prilejul  sărbătorilor Sfântului Apostol Andrei: „Transmitem mesajul de binecuvântare şi de apreciere pentru toate eforturile depuse atât în pregătirea şi realizarea programului de manifestări, cât şi în activităţile bisericeşti, culturale şi sociale pe care le desfăşuraţi împreună cu clerul şi credincioşii în de Dumnezeu păzita Episcopie a Dunării de Jos”. La rân-dul Său, chiriarhul Dunării de Jos a mulţumit Preafericitului  Părinte Patriarh Daniel pentru mesajul de binecuvântare şi de apreciere: „Mulţumim Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru mesajul cald şi părintesc, frăţesc, pe care ni l-a transmis mai întâi de toate credincioşilor şi slujitorilor Eparhiei Dunării de Jos”.

30 noiembrie 2009.  Anul ridică-rii Episcopiei la rang de Arhiepisco-pie şi a Preasfinţitului Părinte Casi-an la rangul de Arhiepiscop. Galaţiul este primul oraş din ţară care a primit ocrotirea spirituală a întâiul chemat la apostolie de către Mântuitorul Hristos, încă din 1992, iar în 2009, sărbătorile închinate lui au ajuns la cea de-a XVII-a ediţie. Cu acest prilej Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis mesajul Său de felicitare: ,,Toate aceste evenimente sunt expresii binecuvântate ale unei vieţi biseri-ceşti foarte active şi diversificate, menite să încălzească prin sfânta lumină a credinţei şi a faptelor bune, sufletele credincioşilor din eparhie pe care, cu multă jertfă şi bogăţie de roade o păstoriţi. În această lumină, sufleteşte şi duhovniceşte, Ne alăturăm şi Noi Înaltpreasfinţiei Voastre, Înaltpreasfinţite Părinte Casian, precum şi tuturor preoţilor şi credincioşilor din Arhiepiscopia Dunării de Jos, binecuvântând cu părintească dragoste Sărbătoarea Galaţilor ca fiind o minunată lucrare spirituală a Ortodoxiei româneşti”.

30 noiembrie 2010. „Sfântul Apostol Andrei”: După Sfânta Liturghie, la momentul cuvenit, Preasfinţitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii a dat citire mesaju-lui cald şi părintesc al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat ie-rarhului, clerului şi credincioşilor de la Dunărea de Jos: „Remarcăm şi în acest an programul deosebit de variat pe care l-aţi pregătit şi care cuprinde manifestări bisericeşti, educaţionale, culturale misionare, pastorale şi filantropice. Ne bucurăm că odată cu organizarea sărbătorilor spirituale ale oraşului Galaţi multe din evenimente tind să devină tradiţie, cum ar fi concursurile şcolare din cadrul programelor «Hristos împărtăşit copiilor» şi «Alege şcoala», Simpozionul interseminarial, orga-nizat de Seminarul «Sfântul Apostol Andrei», concertul tinerilor de la seminariile eparhiale vecine şi mai ales procesiunea cu Sfânta Cruce şi sfintele moaşte ale Sfântului Apostol Andrei.”

Rândurile de mai sus nu reprezintă doar manifestarea unui gest de curtoazie, ci fiecare cuvânt este încărcat de istorie, o istorie contemporană, a faptei, a muncii depuse în slujba Bisericii Mântuitorului Hristos şi a semeni-lor, cărora actualul Întâistătător al Ortodoxiei româneşti le-a jertfit – fără a considera că vreun efort este prea mare – toţi cei 21 de ani ce s-au scurs de când a fost chemat la demnitatea de ierarh al Bisericii Ortodoxe Române, al cărei Întâistătător este astăzi.

Pr. Gabriel Molocea şi Ionuţ Furtună