Sanctitatea Sa Bartolomeu I, la 20 de ani de la alegerea şi întronizarea ca Patriarh Ecumenic de Constantinopol

993Sfântul Apostol Andrei a unit încă de la începuturile propovădurii sale, viitoarea cetate bizantină a Constantinopolului cu provincia romană a Dunării de Jos, cele două zone vibrând încă, după două milenii de creştinism, în acelaşi duh andreian, mărturisind împreună unitatea, frăţietatea, pacea şi dragostea creştină, ca semne ale slujirii în numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Legătura profundă între oraşul de reşedinţă al Eparhiei Dunării de Jos – Galaţi şi Tronul patriarhal ecumenic al Constantinopolului o reprezintă, în primul rând, Apostolul cel Întâi chemat de Mântuitorul, dar şi sfinţii comuni, precum Sfântul Ierarh Atanasie al III-lea, dar şi ierarhii proilavi providenţiali şi misionari pentru Biserică şi lume. Între aceste legături se înscrie şi actualul Patriarh Ecumenic, Sanctitatea Sa Bartolomeu I al Constantinopolului.

Deşi acum câţiva ani, părea aproape imposibil ca un patriarh ecumenic să viziteze pe credincioşii din această parte de lume (ca şi venirea moaştelor Sf. Ap. Andrei), Sanctitatea Sa Patriarh Bartolomeu I ne-a vizitat pe noi, credincioşii de la Dunărea de Jos, în două rânduri, dând noi semnificaţii momentelor duhovniceşti trăite:

Mai întâi, urcând pe unda bătrânului Danubius, asemenea Apostolului Andrei odinioară, Sanctitatea Sa a poposit în „cetatea Sf. Andrei de la Dunăre” – Galaţi, în ziua de 25 octombrie 1999, fiind însoţit de către distinşi ierarhi din toată ţara şi de peste hotare, dintre care amintim: Preafericitul Părinte Patriarh Daniel (pe atunci, Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei), ÎPS Mitropolit Ioan de Pergam, ÎPS Mitropolit Petru al Basarabiei, ÎPS Dometian de Vidin, ÎPS Pantelimon Rodoupolos, ÎPS Mitropolit Nifon (pe atunci, Episcop al Sloboziei şi Călăraşilor), ÎPS Calinic al Argeşului şi Muscelului etc.

Fastuoasa primire a delegaţiei a avut loc în faţa istoricii biserici Precista din Galaţi, fiind întâmpi-naţi de toată suflarea creştinească a urbei, dar şi veniţi din alte colţuri ale eparhiei. Alaiul a pornit apoi pe strada Domnească, până la Catedrala Episcopală, acolo unde s-a oficiat o slujbă de Te Deum în onoarea vizitei Sanctităţii Sale.

După cuvântul de bun venit al chiriarhului Dunării de Jos, ÎPS Casian, a urmat apoi un moment solemn: acordarea distinsului oaspete a titlului de „Cetăţean de Onoare” al oraşului Galaţi, precum şi a distincţiei de „Senator de Onoare” al Universităţii gălăţene.

Mulţumind şi binecuvântând pentru aleasa primire, Sanctitatea Sa Bartolomeu I a rostit o frumoasă alocuţiune, din care redăm: „Găsindu-mă în faţa atâtor onoruri, a acestor gesturi de cinstire şi găsindu-mă în faţa unei dragoste atât de fierbinţi arătate de dumneavoastră, permiteţi-mi ca la rândul meu să vă dăruiesc rugăciunea mea fierbinte către Dumnezeu şi, de asemenea, să mijlocesc către Sfântul Andrei, apărătorul nostru comun, ca să păzească oraşul dumneavoastră iubit, de tot răul, de toţi vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, să dăruiască cetăţenilor deosebiţi şi sentimentali ai acestui oraş sănătate, prosperitate, zile îndelungate, viaţă întru toate bineplăcută lui Hristos, aşa încât să aibă parte de acoperământ sigur al apărării şi al protecţiei acestui sfânt şi de fericire deplină”. La finalul acestei cuvântări, Sanctitatea Sa mărturisea: „Am presimţirea că în Galaţi voi reveni cu siguranţă!”.

Aşa s-a şi întâmplat!

994În zilele de 11-12 octombrie 2000 un nou eveniment cu adânci semnificaţii duhovniceşti s-a petrecut la Galaţi: la invitaţia ÎPS Casian, Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist şi Sanctitatea Sa Patriarh Ecumenic Bartolomeu I au fost oaspeţii eparhiei noastre, în pragul celui de-al treilea mileniu creştin.

La intrarea în eparhie, delegaţia a fost întâmpinată pe aeroportul din oraşul brăilean Ianca, unde întreaga suflare creştinească a localităţii a primit binecuvântările părinteşti ale ierarhilor.

Următorul popas a fost la Mănăstirea ,,Sf. Pantelimon” de la Lacu Sărat, acolo unde cei doi patriarhi au primit titlul de „Cetăţeni de onoare ai Municipiului Brăila”. Mai apoi, înalţii oaspeţi s-au deplasat la Biserica Buna-Vestire din Brăila, unde s-a rostit o ectenie întru pomenirea arhimandritului Fotios Gheorghiadis, unchi al Sanctităţii Sale şi slujitor la această biserică. Vizitarea bisericii-monument istoric „Sf. Arhangheli” a încheiat prima zi a vizitei delegaţie celor doi patriarhi în eparhia noastră.

Cel mai important moment al vizitei s-a petrecut în cea de a doua zi, pe 12 octombrie 2011, când Sanctitatea Sa, Patriarhul Bartolomeu I, împreună cu Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist, în fruntea unui ales sobor de ierarhi, au resfinţit impunătoarea Catedrală epis-copală din Galaţi. Tot cu acest prilej, s-a consfinţit cel de-al doilea hram – Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul oraşului Galaţi şi al României. Inimile credincioşilor gălăţeni au fost pline de bucurie, iar darurile duhovniceşti revărsate la acest moment sfânt nu pot fi descrise, nici acum, după atâţia ani, în cuvinte!

Ziua a continuat cu dezvelirea unei plăci comemorative la biserica „Sf. Nicolae” din Galaţi, în amintirea prezenţei aici a Patriarhului Ecumenic, azi sfânt, Atanasie Patelarie. În aceeaşi zi, înalţii oaspeţi au sfinţit şi inaugurat Aşezământul Eparhial „Sf. Vasile cel Mare”, semnând documentul de consacrare şi binecuvântând pe primele 30 de tinere locatare.

Următorul popas al celor doi înalţi ierarhi a fost Aula Universităţii „Dunărea de Jos”. Aici, cei doi patriarhi, împreună cu PS Episcop Casian şi cu dl rector Emil Constantin, au deschis noul an universitar 2000-2001, iar mai apoi a avut loc ceremonia de decernare a titlului de „Doctor Honoris Causa” Patriarhului Ecumenic şi Patriarhului României. În prezenţa ierarhilor participanţi, a profesorilor, studenţilor şi în acordurile imnului academic „Gaudeamus igitur” interpretat de elevii seminarişti, cei doi ierarhi au primit titlurile de doctori ai

Universităţii gălăţene, mulţumind, în discursurile lor, pentru onoarea academică acordată.

Ultimul popas al Sanctităţii Sale Bartolomeu I şi al Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist a avut loc, aşa cum era şi firesc, la Seminarul Teologic „Sf. Ap. Andrei” din Galaţi, prin aceasta arătându-se şi mai mult legătura duhovnicească dintre fiii aceluiaşi Apostol Andrei.

Toate aceste momente pline de unitate duhovnicească andreiană, ce constituie o pagină vie în istoria sfântă a eparhiei noastre, nu se pot uita, deoarece ele sunt şi rămân permanent vii şi ne bucură inima şi gândul, totdeauna. De aceea, la două decenii de la chemarea sfântă în slujirea de Patriarh Ecumenic şi de urmaş al apostolatului andreian, cler şi popor ne alăturăm chiriarhului Dunării de Jos şi ne rugăm Arhiereului celui Veşnic, Mântuitorul nostru Iisus Hristos ca să binecuvinteze lucrarea sfântă, de misionar, a Sanctităţii Sale, în brazda Bisericii, spre folosul duhovnicesc al întregii Ortodoxii.

Pr. Adrian Portase