Doi ani de la ridicarea Eparhiei Dunării de Jos la rangul de Arhiepiscopie

998

În 27 ale lunii septembrie din anul 2009, printr-o sfântă şi proniatoare rânduială, în cadrul sărbătorii Sfântului Mucenic Antim Ivireanul, Mitropolitul Ţării Româneşti, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, însoţit de ierarhii Sfântului Sinod, într-o binecuvântată zi de duminică a oficiat în Catedrala Galaţilor ridicarea Eparhiei Dunării de Jos la rang de Arhiepiscopie şi, într-o continuitate firească, a ierarhului Dunării de Jos la treapta de Arhiepiscop.

La împlinirea a doi ani de la istorica zi înscrisă pentru veşnicie în calendarul şi viaţa Eparhiei, unind sărbătoarea Sfântului Antim cu sărbătoarea Bisericii de la Dunărea de Jos, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a binecuvântat manifestările liturgice, misionare şi sociale organizate ca jertfă de mulţumire adusă Preasfintei Treimi.

Cu acest prilej, Preafericirea Sa, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, a transmis ierarhului nostru un cald mesaj de felicitare, pe care îl redăm mai jos:
„Înaltpreasfinţia Voastră,

Cu prilejul aniversării ridicării Înaltpreasfinţiei Voastre la rangul de Arhiepiscop al Dunării de Jos, Vă adresăm alese felicitări dimpreună cu doririle de ajutor sfânt de la Dumnezeu în rodnica lucrare arhipăstorească, culturală, misionară şi pastorală, pe care o desfăşuraţi spre slava Preasfintei Treimi şi binele Bisericii.

Hristos Domnul, «Păstorul şi Păzitorul sufletelor noastre» (I Petru 2, 25),  să vă dăruiască bucuria păstrării dreptei credinţe, a comuniunii frăţeşti şi a lucrării misionare!
Cu părintească şi frăţească dragoste întru Hristos Domnul,

+ Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.”

Slujba de Priveghere din Catedrala arhiepiscopală, oficiată în preziua sărbătorii a deschis momentul aniversar al Eparhiei, care a continuat a doua zi, sub Pantocrator, prin unitatea sfântă din jurul Sfântului Potir, a slujitorilor şi credincioşilor. Pentru a spori bucuria duhovnicească a credincioşilor, din patrimoniul sacru al Arhiepiscopiei au fost oferite spre venerare sfintele moaşte ale Sfântului Vasile cel Mare, ale Sfântului Ierarh Nicolae, precum şi racla ce păstrează o părticică din lemnul Sfintei Cruci a Mântuitorului Iisus Hristos. „Cinstind sfinţii, a arătat în cuvântul său Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian, ne întâlnim cu ei în comuniune sfântă şi rugăciune şi astfel, împreună, constituim partea spirituală a Eparhiei, care se manifestă şi există, suflă precum Duhul Sfânt voieşte, atunci când e adunată în Liturghie, în Biserică, în Euharistie”.

Soborul preoţilor din administraţia eparhială şi protopopească a fost întregit de slujitorii din cadrul spitalelor, penitenciarelor, de cei care au iniţiat şi administrează aşezăminte cu caracter social-filantropic – grădiniţe, cabinete medicale sau cantine sociale -, precum şi de preoţii care coordonează activitatea misionară din parohii şi protopopiate. Prezenţa lor la Sfânta Liturghie a arătat lucrarea Bisericii prin „cele două braţe ale Mântuitorului Iisus Hristos, care sunt întinse către lume. Primul este braţul misionar, căci o parte din preoţii de la fiecare protoierie sunt desemnaţi în cercurile lor misionare ca iniţiatori şi împreună-lucrători cu ceilalţi preoţi în cele mai semnificative programe liturgice, misionare, sociale şi culturale.

999

Celălalt braţ îl reprezintă preoţii misionari din slujirea social-filantropică din cantinele sociale, din casele de bătrâni, din instituţiile educaţionale pentru copii şi tineri sau din spitale, penitenciare şi armată. Aşadar, iată aici un întreg misionar al slujirii prin generozitatea, jertfelnicia şi priceperea preoţilor noştri!”, a adăugat Înaltpreasfinţia Sa.

Într-o autentică împreună-slujire, răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de un grup al tinerilor elevi seminarişti care au intrat în simfonie cu copiii din satele Eparhiei, în special cu cei de la Viziru de Jos, Protopopiatul Însurăţei. Prezenţa acestora din urmă în străvechiul port popular, împletită cu nevinovăţia caracteristică vârstei, dar şi ca rod al educaţiei creştine, au arătat „cât de frumoasă este Împărăţia lui Dumnezeu în imaginea ei de aici, unde-i vedem pe aceşti copii atât de liniştiţi, atât de familiarizaţi, şezând ca pe prispa casei lui Dumnezeu, ei înşişi fiind o prelungire a tinereţii veşnice a Mântuitorului Iisus Hristos!”.

Într-un alt registru au putut fi observaţi bătrânii din satele de răzeşi ale Eparhiei şi, ca o imagine inedită, ne-am bucurat de prezenţa, chipul şi portul unor păstori din câmpiile Brăilei, din localitatea Ariciu, oieri din cea mai tradiţională zonă a oieritului – cuprinsă între Râmnicu Sărat, Focşani şi Brăila – zonă recunoscută a păstorilor oieri, coborâtori din păstorii Mărginimii Sibiului.

La finalul Sfintei Liturghii, Preacuviosul Părinte Vicar Daniil Oltean  a adresat, în numele preoţi-mii şi credincioşilor de la Dunărea de Jos, un cald mesaj de felicitare şi de mulţumire Înaltpreasfinţiei Sale pentru deosebita lucrare  pastoral-misionară în slujirea arhipăstorească: „…ziua de astăzi este o frumoasă întruchipare a jertfei pe care o depuneţi zi de zi la cârma Eparhiei noastre. Sunt aici slujitorii de la Sfintele Altare, care săvârşesc în duminici şi sărbători sfintele slujbe, duc cuvântul lui Dumnezeu la credincioşi, sfinţesc şi conduc turma încredinţată; sunt aici monahii şi monahiile care se roagă lui Dumnezeu pentru bunăstarea întregii lumi, pentru pacea şi apărarea ei; sunt aici profesorii de teologie care învaţă cuvântul lui Dumnezeu în şcolile teologice; sunt aici tinerii teologi, studenţi şi seminarişti care se pregătesc pentru a deveni slujitori ai Altarului; sunt aici persoane de răspundere din viaţa publică care sprijină, prin efortul lor, lumea în care trăim; sunt aici tinerii, copiii, credincioşii care sunt şi ei, împreună cu noi imaginea Bisericii. De aceea, poate că cel mai frumos dar pe care l-aţi putea primi în ziua de astăzi este imaginea Bisericii reunite, este imaginea slujitorilor, monahilor şi a credincioşilor care cred în Dumnezeu şi doresc să ducă mai departe cuvântul lui Dumnezeu în lumea aceasta”.

Sărbătoarea Eparhiei Dunării de Jos, dincolo de aspectul aniversar, reprezintă şi un moment de bilanţ, cu privirea îndreptată atât spre trecut, spre împlinirile şi poate, neîmplinirile noastre, dar şi spre viitor, ca perspectivă şi responsabilă conştientizare asupra întregului efort ce suntem datori să-l depunem în calitate de moştenitori şi continuatori ai tradiţiei de două milenii de viaţă creştină la Dunărea de Jos.

Pr. Gabriel Molocea,
Consilier misionar şi comunicare media