Simpozionul Ştiinţific Internaţional

,,Dialog interdisciplinar în cercetarea academică”

Prezidiul simpozionului
Prezidiul simpozionului

Potrivit tradiţiei uni-versitare, în fiecare an, în luna mai, facultăţile, catedrele şi departamentele organizează sesiuni de comunicări ştiinţifice, la nivelul profesorilor şi al studenţilor.

În baza unei frumoase conlucrări, în anii anteriori Arhiepiscopia Dunării de Jos, prin Departamentul Teologic şi Universitatea „Dunărea de Jos”, prin Facultatea de Istorie, Filozofie şi Teologie au organizat evenimente ştiinţifice de mare amploare, cu caracter naţional şi internaţional, onorate de personalităţi ale teologiei şi culturii româneşti şi nu numai, care au susţinut referate pe teme de interes, cum ar fi: Apostolatul şi provocările lumii moderne (2003), Biblia în Biserica Ortodoxă. Receptarea populară (2004), Educaţie prin misiune creştină (2005), Logos, icoană şi contemporaneitate (2006), Sfântul Ioan Gură de Aur – păstor, apologet, dascăl, filantrop (2007), Biblia de la Bucureşti – monument de cultură, limbă şi spiritualitate românească (2008),  Sfântul Vasile cel Mare – dascăl, exeget, apologet, filantrop (2009), Episcopul Melchisedec Ştefănescu şi contribuţia sa la dobândirea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române (2010).

Toate aceste simpozioane au arătat cât de firească este prezenţa teologiei în universitate, alături de celelalte discipline, în actul academic al cercetării.

În luna mai a anului 2011, aceiaşi organizatori au realizat un Simpozion de anvergură internaţională, sub genericul  Dialog interdisciplinar în cercetarea academică. Evenimentul a fost realizat prin implicarea tuturor catedrelor şi departamentelor din cadrul Facultăţii: Istorie, Filozofie, Sociologie şi Teologie.

Oaspeţi şi invitaţi la Simpozion, din străinătate şi din ţară

La secţiunea Teologie, în cadrul celor trei zile de dezbateri, următorii invitaţi, din străinătate şi din ţară, au prezentat sau au trimis la simpozion teme de mare interes, după cum urmează: pr. prof. univ. dr. Nicolae D. Necula, Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din Bucureşti – Practici neliturgice şi necanonice în săvârşirea Tainei Sfântului Botez, prof. univ. dr. Reinhold Gestrich, Evangelische Landeskirche in Württemberg, Universitatea din Tübingen – Criza economică şi criza spirituală a familiei, în Răsăritul şi Apusul Europei. Posibile remedii, conf. univ. dr. Cristinel Ioja, Facultatea de Teologie din Arad – Sinergie şi desăvârşire în Taina Botezului, după Sfântul Marcu Ascetul, pr. lect. drd. Tomasz Stempa, Academia Teologică de la Varşovia – Agresiuni ale societăţii actuale asupra familiei ortodoxe din Polonia şi soluţiile duhovniceşti ale Bisericii, pr. lect. dr. Lucian Farcaşiu, Facultatea de Teologie din Arad – Argumente scripturistice, dogmatice, canonice şi  liturgice pentru săvârşirea Tainei Sfântului Botez prin întreita afundare, pr. dr. Iulian Eni, Universitatea „Aristotel” din Tesalonic – Dimensiuni duhovniceşti ale Tainei Botezului, în Omiliile exegetice ale Sfântului Ioan Gură de Aur, la epistolele pauline, prof. univ. dr. Florin Marinescu, Institutul de Studii Neoelenice din Atena – Noi mărturii athonite despre biserici din Galaţi,  prof. univ. dr. Alexandru Barnea – Universitatea din Bucureşti –  Mărturii privind botezul paleocreştin la Dunărea de Jos,  pr. dr. Ovidiu Căţoi, Patriarhia Română – Tomis şi martiri din Gothia dunăreană, asist. drd. Iulian Damian, Facultatea de Teologie „Dumitru Stăniloae”din Iaşi – Rolul şi importanţa familiei în recuperarea victimelor sectelor.

Contribuţia ştiinţifică a profesorilor din Universitatea  ,,Dunărea de Jos”

Alături de oaspeţi, şi cadre universitare de la Galaţi au susţinut referate, după cum urmează: prof. univ. dr. Lucia Balint, Facultatea de Metalurgie şi Ştiinţa Materialelor – Apa, confluenţe materiale şi spirituale, prof. univ. dr. Violeta Puşcaşu, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice – Naşterea,  de la eveniment la politică demografică. Metamorfoze cantitative şi calitative, iar de la Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie: pr. conf. dr. Ionel Ene – Modelul familiei creştine după lucrarea «De Monogamia» a lui Tertulian, pr. conf. dr. Leontin Popescu – Familia creştină între tradiţie şi modernitate, conf. univ. dr. Mihaela Denisia Liuşnea – Mărturii arheologice şi literare privind practica botezului creştin în primele veacuri, pr. lect. dr. Cristian Gagu – Nunta în tradiţia bizantină, pr. lect. dr. Sorin Marinescu – Harul Sfântului Duh – darul libertăţii în Taina Sfântului Botez, pr. asist. dr. Ovidiu Soare – Acţiunea socială a Bisericii – aspecte practice privind familia creştină,  asist. dr. Gina Scarlat – Tratate patristice despre Taina Sfântului Botez, în secolele III – IV, în Răsărit şi Apus, pr. dr. Lucian Petroaia – Rânduiala Tainei Sfintei Cununii, în ediţiile româneşti ale Molitfelnicului, pr. asist. drd. Constantin Oancea – Învăţătura Sfintei Scripturi despre Taina Sfântului Botez, pr. asist. drd. Ionel Ostache – Prevederi canonice şi statutare privind Taina  Sfintei Cununii.

Desfăşurarea lucrărilor simpozionului

Evenimentul academic a debutat cu un moment liturgic – sfinţirea sediului reînnoit al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie care, după o perioadă de ample lucrări de consolidare şi reparaţii capitale, executate impecabil de o firmă specializată, s-a înveşmântat în haină nouă, nobilă şi s-a înzestrat cu dotări moderne. Miercuri, 18 mai, în aula Facultăţii s-a desfăşurat slujba de sfinţire a sediului, oficiată de ÎPS Arhiepiscop dr. Casian al Dunării de Jos, asistat de părinţii profesori. La eveniment au luat parte şi cadre universitare – gazdă: prof. univ. dr. ing. Toader Munteanu, prorectorul Universităţii „Dunărea de Jos”, conf. dr. Ivan Ivlampie – decanul Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie, conf. dr. Denisia Liuşnea – secretarul ştiinţific al Facultăţii şi ceilalţi profesori, oaspeţi şi gazde. În cuvântul său, ÎPS Chiriarh a arătat semnificaţia evenimentului şi a aşezat dezbaterile secţiei Teologice sub patronajul spiritual al vrednicului de pomenire episcop Melchisedec Ştefănescu al Dunării de Jos şi al Romanului, act prilejuit de comemorarea, în 16 mai, a 119 ani de la trecerea la cele veşnice a ilustrului ierarh. Domnul prorector Toader Munteanu a subliniat importanţa şi semnificaţia acestui eveniment academic, „atât de necesar pentru activitatea fiecărui profesor în parte, pentru Facultate şi Universitate, în contextul evaluării şi clasificării, care se derulează acum, dar mai ales  pentru conştientizarea necesităţii autoprospectării de sine şi a autodescoperirii noastre ca buni creştini şi fii ai Bisericii”.

Apoi domnul decan Ivan Ivlampie a prezentat pe profesorul Reinhold Gestrich, din Eparhia lutherană de Württemberg, Germania şi cadru didactic la Universitatea din Tübingen, care a deschis lucrările simpozionului prin prezentarea referatului „Să ne întoarcem la Sfinţii Părinţi. Filantropia creştină”.
În zilele de 19 şi 20 mai, lucrările simpozionului s-au desfăşurat pe discipline şi  module, profesorii conferenţiind în faţa unui auditoriu format din studenţi şi masteranzi,  interesat şi dinamic implicat în dezbateri.

O sumară evaluare a evenimentului

Simpozionul a demonstrat că multe dintre subiectele atinse la dezbateri, de multe ori inedite, au cerut a fi aprofundate, şi acest lucru a putut fi pe deplin atins prin abordarea interdisciplinară. În acest fel, ştiinţele şi aplicanţii lor pot dialoga spre concluzii benefice. Bucuria dialogului a făcut ca distanţele geografice şi diferenţele de mentalitate  să fie mai uşor depăşite, spre binele tuturor celor interesaţi de subiecte culturale şi teologice comune, profesori şi studenţi. Toate comunicările vor fi publicate într-un volum, ce va apărea în curând la Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

Pr. Lucian Petroaia