Disciplina Religie la gradul de excelenţă şi în Arhiepiscopia Dunării de Jos

IMG_7665Alături de celelalte obiecte de studiu din trunchiul comun, Religia a avut întotdeauna, în cadrul sistemului public de învăţământ, un rol important în procesul de formare a competenţelor şi atitudinilor moral-sociale. Aşa cum obiectul de studiu Geografie contribuie la cunoaşterea patriei şi a planetei, iar Istoria oferă cunoaşterea faptelor şi personalităţilor care au condus omenirea în anumite etape ale ei, Religia oferă perspectiva comuniunii între Dumnezeu şi oameni, între Creator şi creaturi, între persoane şi popoare. Prin urmare, studiul Religiei la gradul de excelență, nu poate lipsi din curriculum sau din programul şcolii brăilene, tocmai pentru că studiul Religiei corespunde nevoii comunităţii româneşti, locale şi naţionale, de a-şi păstra bogăţia şi identitatea spirituală şi de a transmite valori permanente şi autentice tinerei generaţii, atât de însetate de nou.

Misiunea de evanghelizare astăzi are conotaţii diferite şi nu mai înseamnă doar a aduce vestea cea bună celor care n-au auzit de Hristos, ci înseamnă ,,a evangheliza culturile inedite care s-au rupt de moştenirea creştină a secolelor trecute sau fără nici o legătură istorică cu creştinismul”.  În acest context de excelență , în cadrul orelor de religie, credinţa nu se predă şi nu se învaţă din perspectiva îmbogăţirii elevilor în ceea ce priveşte cultura generală, ci spre a deschide sufletul lor spre cunoaşterea lui Dumnezeu şi spre o viaţă în care ei să observe şi să urmeze principiile şi valorile creştine, astfel încât să dobândească simţul misiunii şi al responsabilităţii, prin mărturisirea credinţei prin cuvânt şi faptă şi prin invitarea altora spre experienţa religioasă. Valorile cultivate şi virtuţile încurajate în cadrul orelor de Religie la acest Centru de excelență sunt necesare sănătăţii spirituale a persoanei şi a comunităţii. Pe lângă valorile religioase: iubirea faţă de Dumnezeu şi de oameni, credinţa, nădejdea şi dragostea, sfinţenia vieţii, valoarea eternă a fiinţei umane, adevărul prim şi ultim al existenţei, binele comun şi frumuseţea sufletului profund uman, cultivat şi îmbogăţit prin virtuţi, religia învaţă şi spiritualizează şi valorile sociale, cum sunt: speranţa şi solidaritatea (atât de necesară în încercările provocate de revărsările de ape), dreptatea (atât de absentă din viaţa socială) şi recunoştinţa faţă de părinţi şi faţă de binefăcători, voluntariatul, dărnicia şi hărnicia.

Apărută datorită schimbărilor accelerate din societatea contemporană, educația de excelență propune cultivarea și păstrarea inteligenței românești. În contextul în care mulţi tineri capabili emigrează peste hotare, sprijinirea elevilor de performanţă intelectuală a devenit o prioritate. Pentru crearea unei filozofii a educației, acest centru de excelență acordă o atenție deosebită copiilor ce provin din mediul rural și celor ce provin din medii socio-economice și culturale defavorizate. Printre avantajele oferite de centrul de excelență, menționăm: apropierea între nivelul de instruire și potențialul cognitiv al elevului, posibilitatea de a stabili relații cu elevii de la alte școli, creșterea motivației realizării de sine. Printre dezavantaje se numără afectarea timpului liber al elevului, care presupune sacrificarea timpului de joacă pentru studiu, suprasolicitarea acestei categorii de elevi și incidența crescută a stresului. În plan pedagogic, profesorul poate veni în sprijinul elevilor supradotați cu incitări, oferte, provocări, stimulări, premieri, cooperare și consiliere.

Din punct de vedere metodic, noutatea pe care o aduce centrul de excelență o reprezintă utilizarea curriculum- ului diferențiat și personalizat, care favorizează adaptarea procesului învățării la aptitudinile elevului, la capacitatea și ritmul de învățare al lui. În acest sens, conținuturile curriculare propuse de profesori, includ idei și probleme mai complexe și mai profunde, permit dezvoltarea și aplicarea deprinderilor de gândire creativă în vederea reconceptualizării cunoștințelor existente deja. Un astfel de proiect promovează cunoașterea de sine, înțelegerea relațiilor cu alții, instituțiile sociale, natura şi cultura.

Predarea Religiei în Centrul de excelență, sperăm noi, să capete valenţe educaţionale deosebite, cu urmări în dezvoltarea sănătoasă a personalității copilului supradotat.

Prof. Gr. I Elena Cocîrlea,
Grup Școlar „George Vâlsan”- Făurei,
jud. Brăila