Curs de formare continuă pentru profesorii de religie brăileni

catedralaAşa cum sublinia Sfântul Ioan Gură de Aur în Omilia LXIX la Evanghelia după Sfântul Matei, „educaţia este cea mai mare binefacere şi cea mai nobilă dintre acţiunile câte pot fi săvârşite de om, iar cel ce ştie a educa este mai preţios decât toţi artiştii ce ştiu să picteze şi să sculpteze”. În dorinţa de a forma cadre didactice de valoare, pentru care educaţia devine cu adevărat o artă, Casa Corpului Didactic din Brăila, organizează un amplu curs de perfecţionare metodică şi psihopedagogică la disciplina Religie, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos, la iniţiativa inspectorului pe disciplină, pc. pr. prof. Grecu Florin şi la cererea cadrelor didactice debutante.

Acest program de formare continuă va începe în semestrul doi al acestui an şcolar, derulându-se pe durata a 24 de ore şi având drept grup ţintă profesorii debutanţi şi profesorii cu gradul didactic definitiv. Ca orice proiect ambiţios, bine gândit şi deosebit de important, acesta are ca obiective specifice: perfecţionarea metodică şi psiho-pedagogică a grupului-ţintă amintit, precum şi pregătirea cadrelor didactice suplinitoare pentru predarea orelor de Religie în şcoală.

Pentru o mai clară imagine asupra oportunităţii desfăşurării acestei acţiuni, amintim câteva orientări tematice fundamentale: Religia ca disciplină de învăţământ (scop, obiective, importanţă); principiile didactice generale şi speciale pentru predarea Religiei; metode de predare-învăţare: metode de comunicare orală (expozitive şi interogative), metode de comunicare scrisă; metode de cunoaşterea a realităţii religioase; metode fundamentate pe acţiune; evaluarea în predarea-învăţarea Religiei; mijloace materiale utilizate în predarea Religiei; proiectarea didactică (etapele proiectării, elaborarea unui proiect didactic); orientare generală în bibliografia religioasă şi laică a metodicii: opere ale Sfinţilor Părinţi, lucrări ale profesorilor de teologie, lucrări ale marilor pedagogi laici români, presa religioasă; legislaţia sinodală şi de Stat, privind ora de Religie, la zi; statistici legate de disciplina Religie, în Biserica Ortodoxă Română, (în special, în Arhiepiscopia Dunării de Jos) şi interpretarea datelor; programele comune Biserică – Şcoală, în special programele eparhiale; prezentarea detaliată a Programelor „Alege şcoala”, „Calea” şi „Hristos împărtăşit copiilor”.

Cei doi formatori, prof. gr. I Victoria Ferescu – Liceul Pedagogic „D. P. Perpessicius” şi prof. gr. I Asimina Negulescu – Şcoala cu clasele I-VIII „I. Băncilă”, vor aborda tehnici de instruire moderne, precum: conversaţia, problematizarea, studiul de caz, exerciţiul moral, conversaţia catehetică, conversaţia euristică, dezbaterea, având la dispoziţie sala de şedinţe a Protoieriei-Brăila. Evaluarea cadrelor didactice se va face prin întocmirea unui portofoliu, dar şi prin metoda interviului, iar modul de certificare va consta în eliberarea de adeverinţe tip CCD.

Iată, aşadar, că avem şansa perfecţionării întotdeauna, urmând doar a face pasul spre o mai bună pregătire personală, acceptând că permanent trebuie să fim apţi a lumina chipul lui Dumnezeu din frământătura sufletului de copil.

Profesor Gr. I Asimina Negulescu,
Şcoala cu cls. I –VIII „Ion Băncilă” – Brăila