Chemare sfântă la slujirea semenilor în timp de pandemie

Solidaritate şi filantropie creştină

Ca în fiecare an, luna noiembrie reprezintă pentru slujitorii și credincioșii gălățeni timpul de mare efervescență și mobilizare sufletească în vederea pregătirii după cuviință a marii sărbători închinate Sfântului Apostol Andrei, cel care este ocrotitor și rugător în ceruri, începând din anul 1992, pentru obștea creștinilor din cetatea Galațiului. Astfel, toate gândurile, toate proiectele și, mai ales, toate faptele bune au fost așezate sub semnul luminii și al bucuriei izvorâte din mesajul și chemarea celui dintâi apostol al Mântuitorului: „L‑am aflat pe Mesia, Care se cheamă Hristos!“ (Ioan 1, 41)

Rugăciune și filantropie în duh andreian

Încă din primele zile ale lui Brumar, Ierarhul Dunării de Jos, ÎPS Părinte Arhiepiscop Casian a adresat o scrisoare pastorală tuturor preoților din municipiu, invitându‑i la reflecție și rugăciune către Sf. Apostol Andrei, precum și la susținerea unei serii de cateheze în cadrul vecerniilor duminicale, având ca temă și îndemn pastoral: „Cu Sfântul Andrei către sufletele și inimile credincioșilor din cetate, în timp de pandemie!“ Întâlnirile respective, doxologice și misionare în același timp, au avut rolul de a ne așeza sufletele pe făgașul înțelegerii în duh creștin a timpurilor și a provocărilor pe care le trăim, prin boala și suferința aduse de noul virus Corona. Mesajul părintesc al ÎPS Chiriarh a dorit să ne conștientizeze asupra faptului că neputințele trupești, dar mai ales cele din mințile și sufletele oamenilor, pot fi depășite și cu ajutorul și știința medicilor, dar mai ales prin rugăciunea plină de încredere și speranță, prin sporirea comuniunii între membrii familiei și ai societății și, nu în ultimul rînd, prin solidaritate și filantropie creștină.

Programele liturgice, desfă­șurate în condițiile impuse de normele sanitare pentru prevenirea îmbolnăvirii cu Covid19, s‑au derulat în bisericile municipiului cu așezare și echilibru sufletesc, ceea ce a contribuit la prelungirea darurilor duhovnicești ale comuniunii în Sfânta Liturghie prin slujirea aproapelui. Astfel, s‑a conturat o mare diversitate de activități caritabile îndreptate spre semenii aflați în lipsuri și nevoi, beneficiari fiind, în primul rând, bătrânii singuri și familiile cu mulți copii. Aproape că nu a fost zi din noiembrie în care 2 sau 3 comunități parohiale să nu fi organizat acțiuni de distribuire de alimente, haine, cărți de rugăciuni și produse de curățenie și igienă, atât de necesare mai ales în contextul actual! Am văzut cu toții, în acest răstimp, prin intermediul televiziunii și cotidianului Patriarhiei, ori pe paginile media ale Eparhiei, chipuri de copii bucuroși pentru câteva dulciuri sau pentru o căciuliță și haină de iarnă, bătrâni cu lacrimi pe obraji, din dor față de fiii plecați departe, dar și pentru că preoții și creștinii de la biserică nu i‑au uitat, mame și tați de 4, 5,…10 copii, copleșiți de grijile fiecărei zile, dar impresionați de gestul de iubire al semenilor lor, care le‑au sărit în sprijin cu ceea ce le lipsea din cămara casei. Toți slujitorii și voluntarii împlicați în aceste proiecte filantropice s‑au simțit, cu siguranță, fii și fiice sufletești ale Apostolului Andrei, trimiși pentru a aduce Vestea cea Bună a iubirii Mântuitorului Hristos către acești „frați prea mici“  ai Săi! „Norului de mărturii“ ale faptelor frumoase realizate de enoriași, în frunte cu preoții lor, se adaugă lucrarea jertfelnică, de multe ori și de către mulți necunoscută, pentru binele fratelui lipsit, sărac și încercat de suferință, desfășurată în cadrul așezămintelor, cantinelor și centrelor sociale ale parohiilor gălățene, care asigură zilnic hrana fizică, dar și spirituală, pentru peste 500 de copii și persoane defavorizate. Prin intermediul acestei impresionante „infrastructuri“ a iubirii și grijii față de aproapele, având întregul sprijin și binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop, s‑au oferit de ziua Sfântului Apostol Andrei mese calde și ajutoare pentru bătrâni din azile, copii și tineri din centrele rezidențiale, precum și gustări pelerinilor la moaștele Sfinților așezate spre închinare la Catedrala Arhiepiscopală.

Concursul de religie „Sf. Ap. Andrei“

‑  sub semnul demnității și apostolatului creștin

Consfătuire cu profesorii de religie

Ucenicii Sfântului Andrei din școlile și liceele orașului Galați au fost invitați și în acest an să participe la cea de‑a XXVIII‑a ediție a concursului de reflecție creștină, organizat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Casian în preajma zilelor închinate ocrotitorului spiritual al municipiului. Tema aleasă pentru această ediție a fost:  „Demnitatea – atribut al tânărului creștin, apostol și misionar în timp de pandemie, în școală, în familie și în societate“.

Prin implicarea corpului profesoral și a dnei prof. Maria Magdalena Oprișan, inspector pentru disciplina Religie, peste 450 de elevi de la 35 de școli din orașul și județul Galați s‑au înscris la concursul de compuneri (școli gimnaziale) și eseuri (licee) prezentate on‑line, pe tema sus‑amintită, mărturisindu‑și frământările și gândurile, dar și preocupările spirituale în perioada de la începutul pandemiei până în prezent. Cele mai impresionante texte despre modul cum elevii au înțeles asumarea calității de creștini în acest răstimp de grea încercare pentru ei și familiile lor, dar și pentru întreaga societate, au fost răsplătite cu diplome de participare și premii concrete, constând în cărți de rugăciune, icoane, CD‑uri cu colinde și povestiri, precum și diferite titluri de literatură duhovnicească. La rândul lor, tinerii au transmis la invitația Înaltpreasfințitului Părinte Casian  mesaje de suflet, scrise cu multă profunzime și maturitate, care se vor constitui într‑un volum‑mărturie despre experiența tinerei generații în confruntarea cu noua boală molipsitoare din anul 2020.

Zile de bucurie și praznic

la Seminarul Teologic „Sfântul Apostol Andrei“

Simpozion interseminarial la sărbătoarea Sf. Ap. Andrei

Programul liturgic dedicat sărbătorii patronului spiritual al Seminarului gălățean a cuprins în acest an o salbă de slujbe și rugăciuni, încununate de Privegherea din ajun și Sfânta Liturghie, săvârșite de un sobor de preoți profesori în frunte cu directorul școlii, pc. pr. prof. Costel Bulgaru.

Un reper important în programul organizat de Seminarul „Sfântul Apostol Andrei“ din Galați l‑a reprezentat Simpozionul științific național, ajuns la ediția XXI, desfășurat în acest an în mediul online, cu participarea elevilor de la cele mai prestigioase seminare teologice și licee de la noi din țară. Tema aleasă: „Rugăciune. Educție. Filantropie. Contribuția seminariștilor în timp de pandemie“ a fost dezbătută cu viu interes de către participanți, anul acesta mult mai numeroși decât de obicei, mediul virtual permițând participarea unui număr de aproximativ 50 de elevi de la seminarele teologice din Piatra Neamț, Suceava, Târgoviște, Râmnicu Vâlcea, Arad, Baia Mare, Slobozia și Tulcea, precum și de la colegii și licee de prestigiu din județele Galați și Brăila. Moderator al întâlnirii a fost însuși Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian, care, aflat în Sala „Episcop Chesarie“ a Centrului Eparhial, unde a fost inițiată platforma întâlnirii, a apreciat interesul viu al tinerilor liceeni pentru studiu și cercetare și le‑a prezentat volumul „Satul românesc ‑ nostalgie și speranță. Reflecții ale tinerilor“, apărut la editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos și care cuprinde referatele susținute în cadrul ediției de anul trecut a acestui simpozion inter‑seminarial. Toți cei prezenți pe platformă și‑au prezentat lucrările și au avut ocazia de a exprima gândurile și trăirile pe care le‑au avut în timpul pandemiei. Înaltpreasfinția Sa i‑a încurajat pe toți cei prezenți pe platformă la un dialog constructiv și la formularea unor răspunsuri și soluții de depășire a dificultăților și temerilor cu care se confruntă în această perioadă.

Nu au lipsit nici activitățile de ordin misionar și filantropic, elevii seminariști fiind implicați, în calitate de voluntari, la parohiile de unde provin, în organizarea unor vizite la domiciliul persoanelor vârstnice și singure sau la centre de asistență socială, pentru dialog și acordarea de daruri și ajutoare materiale celor vizitați.

Biserica siderurgiștilor – de „strajă“ prin rugăciune și filantropie

La 29 noiembrie 2020 s‑au împlinit 18 ani de când biserica de pe platforma siderurgică Liberty Galați a fost sfințită de către ÎPS Arhiepiscop Casian și un impresionant sobor de arhierei, moment de referință în istoria bisericească a orașului de la Dunăre. Ca de fiecare dată, sărbătorile dedicate Sfântului Apostol Andrei reprezintă pentru pc. pr. Tiberiu Chiriluță, slujitor la acest Sfânt Altar și pentru „enoriașii“ săi un prilej de bucurie duhovnicescă, dar și de reflecție cu privire la importanța duhovnicească și impactul spiritual pe care le are biserica de la intrarea pe platforma siderurgică asupra celor ce muncesc aici.

Prezent la evenimentul închinat hramului bisericii oțelarilor gălățeni, ierarhul Dunării de Jos a săvârșit, după Sfânta Liturghie, o slujbă de mulțumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu de către toți angajații și familiile acestora, precum și parastasul pentru victimele accidentelor din cadrul combinatului. Cu această ocazie, ÎPS Sa a adresat celor prezenți un mesaj de încurajare pentru continuarea lucrării de aici, atât de benefice comunității gălățene și, în chip cu totul special, a proiectelor de susținere a actului educațional, indiferent în ce condiții se va desfășura acesta, având mereu în vedere îndemnul Mântuitorului: „Lăsați copiii să vină la Mine!“.

Sf. Ap. Andrei prăznuit la Capela Combinatului Siderurgic

Din purtarea de grijă a Chiriarhului nostru, urmând îndemnului Sfântului Sinod, principalii beneficiari ai „darurilor“ Sfântului Apostol Andrei au fost anul acesta copiii anagajaților de pe platforma siderurgică, în cadrul proiectului „Alege Școala!“, printr‑un parteneriat inițiat cu binecuvântarea ÎPS Părinte Casian și susținut financiar de Combinatul Liberty ‑ Galați. Astfel, unui număr de 108 elevi, majoritatea provenind din familii cu mulți copii, familii monoparentale sau cu risc social ridicat sau fără posibilități financiare, li s‑au înmânat tablete cu acces gratuit la internet, pentru a desfășura în condiții optime cursurile școlii online. Darurile au fost oferite în cadrul ceremoniei din 29 noiembrie 2020 de către Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Casian și domnul Bogdan Grecu, director Liberty Galați. Dialogul purtat în continuare cu copiii prezenți la eveniment a reprezentat, pe lângă o veritabilă lecție de religie, o mărturie a experienței tinerilor cu privire la relaționarea în mediul virtual pe timp de pandemie, dar și despre cât de mult își doresc revenirea la normalitatea pierdută. Acest proiect filantropic, implementat în luna dedicată Sfântului Apostol Andrei, reprezintă o continuare a celui derulat la începutul noului an școlar, când 22 de cadre didactice de la mai multe școli din județ au primit tot din partea Combinatului Liberty tablete pentru desfășurarea orelor online.

De aceea, putem afirma cu convingere faptul că binecuvântarea Sfântului Apostol Andrei este lucrătoare în viața siderurgiștilor și în aceste vremuri de încercare, poate chiar mai mult ca oricând.

Spitalul Clinic de Urgență din Galați și‑a sărbătorit ocrotitorul ceresc

Cel mai mare și reprezentativ spital al orașului Galați a fost binecuvântat în urmă cu 28 de ani prin atribuirea numelui celui dintâi chemat la apostolat, Sfântul Andrei, precum și prin așezarea pietrei de temelie pentru viitoarea capelă a acestei unități medicale, de către ÎPS Părinte Arhiepiscop Casian, pe atunci Arhiereu‑Vicar, împreună cu mitropoliții de pioasă amintire Antonie al Ardealului și Nestor al Olteniei. De atunci și până astăzi, zi de zi, aici s‑au înălțat rugăciuni și a fost chemat ajutorul Sfântului Apostol Andrei asupra doctorilor, asitenților medicali și întregului corp medical, dar mai ales pentru vindecarea celor încercați de boală. Anul acesta, în plină provocare a pandemiei, medicii și preoții slujitori în Spitalul Clinic de Urgență au fost nevoiți să învețe din mers cum să se adapteze la noile condiții de tratare a pacienților, dar mai ales să facă față numărului din ce în ce mai mare de bolnavi infectați cu noul virus Corona, care au solicitat și solicită consultații și tratament de specialitate. Din luna februarie până astăzi, în cadrul secției de terapie intensivă (A.T.I.) a spitalului au fost îngrijiți și tratați, cu mult devotament și jertfă de sine din parte celor peste 150 de medici și cadre medicale ale secției, în frunte cu dna dr. Corina Manole, sute de pacienți cu cele mai grave simptome ale bolii Covid‑19.

Scoaterea sfintelor moaşte ale sfinţilor vindecători spre venerare

Alături de medici și asistente, cei doi preoți de caritate din cadrul spitalului, pr. Toader Popa și pr. Florin Timofte, au fost, în aceste luni, mereu la datorie și s‑au implicat, cu timp și fără timp, în acordarea de asistență spirituală și alinarea suferinței bolnavilor internați, prin rugăciuni de sănătate, sfat duhovnicesc, Spovedanie și Împărtășanie.

În zilele premergătoare pomenirii ocrotitorului spiritual a fost săvârșită, la Capela spitalului, slujba Tainei Sfântului Maslu, cu pomenirea tuturor celor ce lucrează aici și a celor internați și, totodată, s‑au realizat vizite la patul bolnavilor care au solicitat să primească sprijin sufletesc și rugăciune din partea preoților. Nu de puține ori au fost situații când chiar cei în halat alb au dorit fie să stea de vorbă, fie să primească binecuvântarea și rugăciunea din partea sfințiților slujitori, pentru redobândirea liniștii sufletești și spre a putea face față solicitărilor din ce în ce mai grele și mai apăsătoare. Deși condițiile pandemice nu au permis participarea cadrelor medicale sau a pacienților la capelă, în ajunul sărbătorii a fost săvârșită slujba Vecerniei cu Litia, iar a doua zi Sfânta Liturghie, în cadrul căreia au fost înălțate către Dumnezeu cereri de vindecare și de îndepărtare a noii boli molipsitoare și aducătoare de atâta suferință în popor.

 Pelerinajul credincioșilor la Sf. Moaște de la Catedrala Arhiepiscopală

Ca în fiecare an, la sărbătoarea orașului nostru, epicentrul manifestărilor spirituale îl reprezintă organizarea procesiunii cu Sfintele Moaște ale Sfântului Apostol Andrei așezate spre închinare la baldachinul special amenajat în preajma Catedralei Arhiepiscopale. Anul acesta, datorită situației create de răspândirea Covid‑19, a avut loc un pelerinaj de excepție în condiții excepționale. Înaltpreasfințitul Părinte Arhepiscop Casian, ținând cont atât de normele de protecție sanitară impuse de specialiști, cât și de necesitatea continuării tradiției sacre a aducerii Sfintelor Moaște ale Sfântului Andrei, împreună cu ale altor Sfinți, spre a fi venerate, a rânduit cu mult timp înainte toate cele necesare pentru buna desfășurare a acestui pelerinaj în condiții de maximă siguranță pentru credincioși. Astfel, autoritățile și organismele de ordine, ca de altfel și reprezentanții presei, au constatat că Eparhia a luat toate măsurile administrative și organizatorice pentru a nu exista pericolul îmbolnăvirii celor dornici să se închine și să ceară anul acesta ajutorul Sf. Ap. Andrei și al Sfinților tămăduitori Pantelimon, Nectarie de Eghina, Luca din Crimeea și Efrem de la Nea Makri. Prezența pașnică, plină de evlavie și de civilitate, comportamentul ireproșabil al majorității creștinilor veniți la Catedrală pentru a se închina și a participa la sfintele slujbe din 29‑30 noiembrie 2020 ne determină să le adresăm și prin intermediul acestor rânduri calde felicitări! Nu în ultimul rând, se cuvin deosebite mulțumiri tuturor autorităților care s‑au implicat și au sprijinit Arhiepiscopia Dunării de Jos în frumoasa organizare a manifestărilor închinate Sfântului Andrei: Primăria Municipiului Galați, Prefectura Județului Galați, Inspectoratul Școlar, Inspectoratul de Jandarmi, Inspectoratul de Poliție și Inspectoratul pentru Situații de Urgență ale Județului Galați.

Componenta mediatică a sărbătorii andreiene la Galați

Un rol deosebit de important în cadrul unor asemenea manifestări îl au, fără îndoială, și reprezentanții mass‑media locale și naționale. Transmisiunea în direct pe postul Radio România Actualități a slujbei Sfintei Liturghii arhierești din Catedrală, cu predica captivantă și plină de profunzime duhovnicească a ÎPS Părinte Arhiepiscop Casian, precum și a emoționantei ceremonii de acordare a Distincției „Vrednicia Andreiană“ „tuturor medicilor, asistentelor și personalului de îngrijire“ din spitalele municipiilor Galați și Tecuci, pentru jertfelnicia și spiritul de sacrificiu în lupta cu Covid‑19, a fost realizată de către cunoscutul jurnalist de radio și televiziune Remus Rădulescu și echipa sa de colaboratori și tehnicieni. De asemenea, au răspuns invitației și ne‑au bucurat cu prezența și sprijinul lor reprezentanții cotidianului patriarhal „Ziarul Lumina“: dl redactor Vasile‑Robert Nechifor și fotoreporterul Luigi Ivanciu. Nu în ultimul rând, jurnaliștii din presa gălățeană, scrisă, audio sau de televiziune au preluat foarte frumos și au prezentat echilibrat întregul program liturgic, misionar și filantropic al Eparhiei dedicat sărbătorii Sfântului Apostol Andrei la Galați.

Pr. Gelu Aron, Consilier administrativ‑bisericesc