Un nou doctor în teologie în Arhiepiscopia Dunării de Jos

La mijlocul lunii noiembrie a.c. a avut loc la Sala de Consiliu a Rectoratului Universităţii din Bucureşti susținerea tezei de doctorat a pc. pr. Alexandru Bulgaru, inspector eparhial pentru misiune și comunicare media la Centrul Eparhial ‑ Galați. Comisia de examen alcătuită din conf. dr. Adrian‑Nicolae Lemeni, directorul Şcolii Doctorale a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, pc. pr. prof. dr. Daniel Benga, coordonatorul lucrării, pc. pr. prof. dr. Nicolae Chifăr, pc. pr. prof. dr. Ioan Vasile Leb şi pc. pr. prof. dr. Constantin Pătuleanu a apreciat lucrarea de cercetare a pc. sale, având ca temă „Încreștinarea Britaniei anglo‑saxone“ și i‑a acordat doctorandului titlul de doctor în teologie.

Teza doctorală Încreștinarea Britaniei anglo‑saxone a fost aleasă la propunerea regretatului părinte profesor dr. Adrian Gabor, din dorința de a aduce în câmpul cercetării teologice românești un subiect care, până în prezent, a fost abordat doar tangențial de către specialiștii în domeniul istoriei bisericești universale. După cum subliniază autorul în capitolul introductiv, lucrarea în cauză a avut ca principal scop „să clarifice un episod de o importanță majoră în istoria creștinismului din Insula Britanică, anume perioada încreș­tinării Britaniei anglo‑saxone, când cele șapte regate formate din fostele triburi anglo‑saxone au acceptat credința în Hristos, începând cu Kentul în 597 și terminând cu Sussexul în anul 675“. Valorificând literatura foarte bogată la temă din limbile de circulație internațională, pc. pr. dr. Alexandru Bulgaru s‑a străduit și a reușit să contribuie la înțelegerea cât mai corectă și clară a creștinismului britanic timpuriu, raportat la contextul religios al Europei Occidentale, iar din perspectiva dialogului ortodox‑anglican, oferă noi date și informații esențiale privitoare la rădăcinile noastre creștine.

Lucrarea a fost structurată în trei părți: în primul capitol autorul realizează o analiză a situaţiei creştinismului din zona Britaniei până la începutul secolului al V‑lea, relatând despre modul în care mesajul evanghelic al primilor misionari creştini a fost receptat de către populaţia locală. A doua parte este dedicată prezentării modului în care populaţiile autohtone au îmbrăţişat credinţa creştină, primind Botezul în numele Sfintei Treimi, în frunte cu conducătorii lor, iar al treilea capitol se axează pe etapele de început ale dezvoltării Bisericii Creştine din insulele britanice, respectiv organizarea sinodală şi apariţia primelor centre de viețuire monahală.

Pr. Alexandru Bulgaru s‑a născut la 2 aprilie 1986, în orașul Tg. Bujor, jud. Galați, în familia pr. Costel şi a presb. Ștefana Bulgaru. Între anii 1993‑2001 a urmat cursurile Școlii Gimnaziale Nr. 2 din Tg. Bujor și ale Școlii Gimnaziale Nr. 24 „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil“ din Galaţi, iar între 2001‑2006 cursurile Seminarului Teologic „Sf. Ap. Andrei“ din același oraș. A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ din București, promoția 2010, cu lucrarea de licență: „Datini și obiceiuri legate de cultul celor adormiți“, sub coordonarea pc. pr. lect. dr. Marian Mihai. În paralel cu studiile teologice a urmat și cursurile Facultății de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității din București, pe care le‑a absolvit în anul 2009.

Între anii 2010‑2012 a urmat cursurile de master la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ din București, secția Istorie și tradiție creștină, încununate prin lucrarea de dizertație cu tema „Relațiile bisericii Sf. Nicolae din Galați cu Patriarhia Ecumenică de Constantinopol“ (coordonator: Pr. Prof. Univ. Dr. Adrian Gabor).

În perioada studenției a asigurat cântarea la strană la bisericile „Sf. Gheorghe ‑ Nou“, „Sf. Silvestru“ și „Sf. Nicolae ‑ Buzești“ din București. Între anii 2012‑2014 a fost membru al Coralei Ortodoxe „Te Deum Laudamus“ din capitală.

În luna martie 2012 a reprezentat Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, alături de dl. Aurelian Nicolae Iftimiu, la a III‑a ediţie a Conferinţei anuale „Ştiinţa studenţească în şcoala teologică“, desfășurată la Academia Teologică „Petru Movilă“ din Kiev, Ucraina.

În anul 2012, având binecuvântarea Înaltpreasfințitului Pă­rinte Dr. Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a fost admis la cursurile Școlii Doctorale „Dumitru Stăniloae“ din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ din București, pe care le‑a început la disciplina Istorie Bisericească Universală, sub îndrumarea vrednicului de pomenire Pr. Prof. Univ. Dr. Adrian Gabor, cu teza de doctorat „Încreștinarea Britaniei anglo‑saxone“. După trecerea prematură la cele veșnice a părintelui profesor († 2 iunie 2017), a continuat redactarea tezei sub competenta și părinteasca îndrumare a pc. pr. dr. Daniel Benga, profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din capitală și la Departamentul de Teologie Ortodoxă al Universității Ludwig‑Maximilian din München.

Între anii 2013‑2014 a urmat studii superioare de specialitate la Institutul Ecumenic de la Bossey, Elveția.

La 1 octombrie 2014 a fost angajat la Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei Dunării de Jos în funcția de documentarist, iar de la 1 februarie 2017 ocupă funcția de Inspector eparhial pentru misiune și comunicare media.

La data de 5 iulie 2015 s‑a căsătorit cu domnişoara Ga­briela‑Maria Filimon, medic reumatolog la Spitalul General C.F. din Galați, Dumnezeu binecuvântându‑i, la 22 mai 2020, cu pruncul Andrei‑Alexandru.

A fost hirotonit diacon la 26 noiembrie 2017 şi preot în ziua de 3 decembrie 2017, prin punerea mânilor Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, pe seama Parohiei Serdaru din com. Șendreni, jud. Galaţi.

A publicat articole şi studii în revista eparhială „Călăuză ortodoxă“, în periodicul patriarhal „Ziarul Lumina“, în colecția „Studia Doctoralia Andreiana“ de la Sibiu, precum și în volumele din colecţia „Teologie şi educaţie“ a Departamentului de Teologie – Galaţi.

Pr. Gelu Aron, Consilier administrativ-bisericesc