Bucurie duhovnicească la hramul bisericii ,,Sfântul Ierarh Spiridon” din Galaţi

În ziua de 12 decembrie 2010, biserica „Sfântul Spiridon din Galaţi” şi-a sărbătorit hramul. Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa membrilor Consiliului şi Comitetului parohial, precum şi a numeroşi credincioşi din parohie şi din întreg municipiul Galaţi.

s1

Scurtă incursiune în istoria bisericii

Biserica „Sfântul Spiridon” a fost construită la începutul secolului al XIX-lea şi prezintă elemente specifice arhitecturii religioase ortodoxe din Moldova.

Colecţia de documente a lui Eudoxiu Hurmuzachi cuprinde o corespondenţă cu Viena a reprezentantului comercial austriac în Moldova, Merkelius, datată 26 decembrie 1793, însoţită de un desen a oraşului Galaţi, cu locurile potrivite pentru construirea magaziilor de cereale. Pe acest desen sunt marcate obiectivele mai importante din oraş de la sfârşitul secolului  al XVIII-lea, printre care şi biserica „Sfântul Spiridon”, al cărui amplasament corespunde aproximativ celui actual. Probabil aceasta era biserica de lemn cu hramul  ,,Sfântul  Spiridon”, pe care Nicolae  Stoicescu o menţionează în ,,Repertoriul bibliografic al monumentelor medievale din Moldova”, ca existentă în secolul  al XVIII-lea. Din aceeaşi sursă bibliografică aflăm că între anii 1815-1817, unii membri ai breslei cizmarilor, dintre care sunt menţionaţi Stan Tudoran cu fiul său Gheorghe şi nepotul său Enache, au construit biserica de zid, cu hramul „Sfântul Spiridon”.

s2La fel ca şi alte biserici din Galaţi şi biserica „Sfântul  Spiridon” a fost arsă în anul 1821. A urmat o perioadă de refacere a bisericilor din oraş, inclusiv a bisericii „Sfântul Spiridon”, dar cutremurul din 1838 i-a dărâmat turlele din zid, care s-au refăcut din lemn, aşa cum sunt şi astăzi.

Biserica are plan triconc cu următoarea compartimentare: pridvor închis, acoperit cu o calotă sferică, naos uşor alungit, deasupra căruia se află turla ce redă imaginea lui Iisus Pantocrator. Doua turle mari cu baza pătrată din zid şi în continuare din lemn se ridică peste pridvor şi peste naos. Un brâu median din cărămizi aşezate pe colţ încinge biserica. Acelaşi motiv ornamental se repetă la baza turlelor.

Fundaţia este  din bolovani de râu iar  zidăria din cărămidă  de peste 1 metru grosime.
De-a lungul timpului, biserica a suportat mai multe intervenţii. În  1845 au fost refăcute turlele, iar în 1866 biserica a suportat „o frumoasă reparaţie în interior, mai ales în ce priveşte pictura şi decorul”, remarca profesorul Moise Pacu, în lucrarea sa „Cartea judeţului Covurlui”, din anul 1891.

Biserica a fost pictată în 1871 de către zugravul Constantin şi repictată între anii 1963-1965, de către pictorul Vasile Pascu din Focşani. În anii 1993-1994 s-au efectuat lucrări de consolidare, adăugându-se o reţea de stâlpi şi centuri din beton.

s3Sfântul locaş adăposteşte, ca pe un odor de mare preţ, icoana făcătoare de minuni a Sfântului Spiridon, la care vin şi se închină zilnic sute de credincioşi din întreaga zonă, cu timpul creându-se aici un adevărat pelerinaj în cinstea Sfântului Spiridon.

Programe sociale ale parohiei

La parohia „Sfântul Spiridon”, funcţionează începând cu sfârşitul lui 2008 şi începutul lui 2009  un Centru de zi pentru copii. Aici cei 34 de copii provenind din familii defavorizate beneficiază de educaţie în regim „after school”, de o masă caldă şi de alte servicii pe care centrul le pune la dispoziţie, prin voluntariatul celor peste 40 de profesori, în condiţii optime de igienă şi studiu.

De asemenea, parohia a organizat o cantină socială unde, în condiţii foarte bune, iau masa zilnic circa 100 de persoane.
Al treilea program social derulat aici reprezintă activitatea Cabinetului parohial de Fizioterapie „Sfântul Spiridon”. Aici lucrează, voluntar, mai multe cadre medicale, de serviciile sociale beneficiind, în ultimul an, peste 300 de persoane.

s4
Ziua de hram

În cuvântul său de învăţătură, chiriarhul Dunării de Jos a prezentat credincioşilor viaţa şi activitatea misionară şi pastoral-filantropică a Sfântului Spiridon şi a îndemnat credincioşii parohiei să se implice în continuare în toate activităţile şi programele naţionale şi eparhiale, felicitând pe pc. pr. paroh Vasile Mogoş, precum şi Consiliul şi Comitetul parohial.

După Sfânta Liturghie, Înalt-preasfinţitul Părinte Arhiepiscop Ca-sian a binecuvântat pe cei peste 2.000 de credincioşi şi pelerini prezenţi la sărbătoare, împărţind acestora pachete cu alimente.

Cu ocazia sărbătoririi sfântului ocrotitor, copiii de la Centrul de zi al parohiei au susţinut un program artistic, constând în imne religioase, colinde şi recitări de poezie. La finalul programului şi aceştia au primit dulciuri, iconiţe şi cărţi de rugăciune.

M. P.