Sfântul Ierarh Nicolae – pilda dreptei credinţe

Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos în mijlocul premianţilor concursului de religie de la Brăila
Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos în mijlocul premianţilor concursului de religie de la Brăila

Cu dorinţa de a-I oferi „Pruncului Sfânt” sălaşul sufletelor lor, elevii Liceului Teoretic „Nicolae Iorga” din Brăila au pornit cu entuzismul tinereţii lor, pe drumul binecuvântat al Postului Crăciunului, spre ieslea Betleemului. Călăuză le-a fost însuşi patronul spiritual al liceului – Sfântul Ierarh Nicolae – care le-a arătat, prin exemplul personal, cunoaşterea şi mărturisirea dreptei credinţe, săvârşirea faptelor bune, înmulţirea virtuţilor, asumarea smereniei, lucrarea chipului blândeţilor şi a iubirii desăvârşite.

Ca nişte adevăraţi ucenici ai credinţei, elevii liceului nostru s-au implicat în concursul anual închinat Sfântului Nicolae, intitulat „Sfinţii, dascălii dreptei credinţe şi mijlocitorii darurilor lui Dumnezeu” în cadrul căruia au arătat că ei cunosc dreapta credinţă şi o pot cultiva prin activităţile misionare, derulate mai ales prin programul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor”.

Pentru că Sfântul Nicolae a împlinit cuvântul prin fapta sa, arătându-ne tuturor că numai prin fapte bune cerul coboară pe pământ şi  Dumnezeu coboară în oameni, elevii au participat la acţiunile filantropice organizate de parohia „Sf. Nicolae”, cu scopul de a-i sprijini pe colegii lor cu o situaţie materială modestă.

Cei mai dăruiţi şi sensibili elevi au încercat să zugrăvească chipurile pline de virtuţi ale sfinţilor, participând, cu lucrările lor la concursul anual de icoane pe sticlă „Sf. Ierarh Nicolae”. În cadrul acestui concurs s-au evidenţiat în mod deosebit elevii: Alexandru Negoiţă, clasa a XII-a B, Roxana Goliţă, clasa a IX-a D şi Ana Maria Oatu, clasa a XII-a D.

Activităţile noastre au fost premiate într-un mod deosebit, pe data de 4 decembrie prin două mari bucurii duhovniceşti pe care i le datorăm  Înaltpreasfinţiei Sale, Arhiepiscopului Casian Crăciun al Dunării de Jos: posibilitatea venerării  unei părticele din lemnul Sfintei Cruci a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, alături de o părticică din moaştele Sfântului Ierarh Nicoale. Elevii noştri au întâmpinat sfintele moaşte cu mare bucurie şi s-au atins de ele cu smerenie şi evlavie, primind binecuvântare şi puterea de a merge mai departe, pe calea postului şi a pregătirii sufleteşti, până la ieslea Betleemului.

Prof. de religie Liliana Stănescu,
Liceul Teoretic ,,N. Iorga”, Brăila