Deschiderea noului an universitar la Departamentul Teologic gălăţean

Deschiderea noului an universitar

Potrivit tradiţiei bise­riceşti şi universitare, deopotrivă, Departa­mentul Teologic din cadrul Fa­cultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie a Universităţii „Dunărea de Jos“ din Galaţi a organizat, marţi, 2 octombrie 2019, deschiderea noului an universitar 2019‑2020. Programul s‑a desfăşurat cu binecuvântarea şi în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte dr. Casian, Arhiepiscop al Dunării de Jos.

Încă de la prima oră a dimineţii, la Catedrala Arhi­episcopală s‑a citit Acatistul Acoperământului Maicii Domnului, după care s‑a săvârşit Sfânta Liturghie, la care au slujit cadrele didactice‑clerici de la Departamentul Teologic. Răspunsurile liturgice au fost date de  studenţii  teologi prezenţi la rugăciune.

După Tedeum‑ul oficiat cu acest prilej,  ÎPS Părinte Arhi­episcop a adresat un cuvânt de binecuvântare a cadrelor didactice, studenţilor şi masteranzilor, arătând semnificaţia teologică a începerii noului an universitar cu ocrotirea Maicii Domnului.

Întâlnirea a continuat, la Sala „Episcop Melchisedec Ştefănescu“  din cadrul facultăţii, unde s‑a derulat cursul festiv de deschidere a noului an universitar, prezidat de ÎPS prof. univ. dr. Casian Crăciun şi de dl. prof. univ. dr. Ion Cordoneanu, decanul Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie‑Galaţi.  În cuvântul de deschidere adresat studenţilor de către Chiriarhul nostru, au fost enunţate câteva principii care vor caracteriza activitatea didactică, programul duhovnicesc şi modulele de practică de specialitate ale studenţilor şi masteranzilor teologi, în noul an universitar. Studenţii de la specializarea „Artă Sacră“ au fost chemaţi spre asumarea vocaţiei speciale pe care o au, aceea de a fi „slujitorii terapiei prin artă, chemaţi să zugrăvească Frumosul“. Studenţii de la specializarea Teologie‑Asistenţă Socială au fost îndemnaţi de ÎPS Sa să fie „slujitori la altarul apropelui“ şi să îşi asume, cu seriozitate, programele specifice de practică.

De asemenea, pentru cadrele didactice şi pentru programul de cercetare al masteranzilor s‑au schiţat alte proiecte, care se vor derula în cadrul Centrului de cercetare „Sfinţii Trei Ierarhi“ al Departamentului Teologic: prezentare lunară de carte teologică sau de alt conţinut (filosofie, sociologie, psihologie), dezbateri şi dialoguri interdisciplinare, înfiinţarea unor cercuri studenţeşti tematice; încă de la începutul anului universitar se va începe, judicios, lucrul de redactare a tezelor de licenţă şi disertaţie.

După alocuţiunea dlui decan, prof. univ. dr. Ion Cordoneanu, şi după cea a semnatarului acestor rânduri, studenţilor şi masteranzilor li s‑au prezentat aspecte specifice pentru buna derulare a noului an universitar.

În partea a doua a zilei, la secretariatul Departamentului, s‑a desfăşurat o şedinţă administrativă de organizare a începerii noului an universitar, în cadrul căreia au fost rânduiţi tutorii de ani, s‑a stabilit programul de consultaţii pentru studenţi şi s‑a solicitat cadrelor didactice documente necesare pentru desfăşurarea pro­­­gra­melor didactice şi de practică studenţească.

Cuvântul IPS Părinte Casian la deschiderea anului universitar

Departamentul Teologic de la Galaţi funcţionează în prezent cu două programe de studiu, la nivel de licenţă (Teologie ‑ Asistenţă Socială şi Artă Sacră), la care sunt înscrişi studenţi, precum şi cu programul de masterat „Spiritualitate Ortodoxă şi Asistenţă Socială“.

Dintre aceştia, la început de drum se află studenţii din anul I, de la care am preluat câteva gânduri, legate de acest moment important din devenirea lor profesională şi umană. Iată câteva dintre  ele:

  • „Prima zi din viaţa de student al Facultăţii de Teologie şi Asistenţă Socială, a fost cu adevărat o zi specială. Am fost invitaţi «Acasă, la Dumnezeu», în frumoasa Catedrală cu care Galaţiul se mândreşte. Am fost întâmpinaţi  ca nişte musafiri de seamă, invitaţi în strană şi ni s‑a oferit «hrană divină». A fost înălţător! Am pornit apoi către locul unde urma să devenim «de‑ai casei» pentru cel puţin trei ani. Acolo am cunoscut mai bine dascălii care, în aceşti ani, ne vor învăţa lucruri minunate. Consider, în acest moment, că am făcut o alegere pe care nu o voi regreta niciodată; aceasta va contribui esenţial la schimbarea mea în bine, în primul rând, ca om şi ‑ în special ‑ ca trăitor în Biserica lui Hristos!“ (Laura Ciobotaru)

  • „Am trecut prin diferite stări de emoţie, curiozitate şi bucurie. Toate aceste trăiri au fost împodobite de un înălţător cuvânt de învăţătură şi binecuvântarea Înaltpreasfinţiei Sale, oferită la început de drum. Îi mulţumesc lui Dumnezeu că m‑a învrednicit să iau parte, cu bucurie, la această zi festivă şi că mi‑a îndrumat paşii pe un drum presărat cu bogăţii duhovniceşti, ce ţin în viaţă orice suflet care Îi urmează lui Hristos!“ (Roxana Brătilescu)

  • „E împlinirea unui vis, care îmi va aduce creştere în plan spiritual; urmează o etapă frumoasă şi plină de provocări ‑ anii de studenţie – care vor  împodobi cu virtuţi  sufletele noastre“ (Solomia Ciocoiu)

  • „În suflet a fost loc doar pentru bucurie, mulţumire şi recunoştinţă pentru toate aceste binefaceri pe care mi le‑a dăruit Domnul: slujba minunată, cuvintele pline de speranţă ale Înaltpreasfinţitului, binecuvântarea pe care ne‑a dăruit‑o în noul an universitar. Va fi un an plin de bucurii, de cunoştinţe noi pe care le vom acumula pe parcurs, de colegi minunaţi pe care eram convinsă că‑i voi avea, dar şi de responsabilitate, pe care ne‑o asumăm în acest moment“ (Annemarie Virginia Datcu). 

  • „Este locul potrivit pentru a găsi hrana sufletească, pentru o schimbare în viaţă, ce mă va ajuta să cunosc mai bine Ortodoxia, să transmit mai departe învăţătura creştină şi să pot fi de ajutor persoanelor vulnerabile“ (Angelica Idita Șerban).

  • „În activitate mea de kinetoterapeut, care se află la confluenţa a trei domenii importante ‑ medicină, psihologie şi educaţie fizică ‑ am simţit întotdeauna că îmi lipseşte o a patra dimensiune, cea spirituală, fapt pentru care am decis să mă înscriu la această facultate. Căldura cu care ne‑a întîmpinat Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop, împreună cu părinţii profesori, a fost copleşitoare şi a creat emulaţie în rândul studenţilor‑boboci“ (Florin Armand Oprea).

 • „Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Casian ne‑a spus că noi, studenţii anului I de la specializarea «Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială», când vom fi absolvenţi, vom deveni «apostoli ai lui Dumnezeu», lucrând împreună cu preoţii spre binele oamenilor“ (Sârmaru Madeleine Cornelia Picior).

 • „La festivitatea de deschidere a anului universitar am găsit o atmosferă de familie, formată, atât din studenţi, cât şi din părinţii profesori. Am beneficiat de încurajările şi binecuvântarea din partea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian, şi a părintelui‑director Lucian Petroaia“ (Rodica Mereuţă).

 • „Primul an de studenţie reprezintă pentru mine o alegere care îmi este bună şi mă face fericită. Această facultate îmi oferă direcţii de învăţare şi dezvoltare şi mă pune, fără îndoială, în faţa unor oportunităţi extraordinare de a cunoaşte şi de a mă dezvolta. Consider că am parte de un colectiv profesoral dispus să mă ajute, să îmi ofere sprijin şi îndrumare în drumul ales. Toate acestea îmi oferă şi îmi dăruiesc frumuseţea şi specificul studenţiei prin oameni pe care i‑am cunoscut şi de la care învăţ neîncetat“ (Maria Dragostin).

 • „Am aşteptat plină de emoţie ziua de 1 octombrie, cînd cinstim Acoperământul Maicii Domnului, zi în care am început un nou capitol (surprinzător) din viaţa mea duhovnicească, prin prezenţa mea la Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie, secţia Artă Sacră, pentru că am şansa să aprofundez cunoştinţele teologice şi artistice despre icoană. A fost înălţătoare Sfânta Liturghie, oficiată în Catedrala Arhiepiscopală, după care am păşit cu emoţie pragul facultăţii noastre. Festivitatea de deschidere a anului universitar 2019‑2020 a fost prezidată de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian, a cărui cuvântare m‑a impresionat şi bucurat. Am adunat multe roade duhovniceşti din prezentările dascălilor noştri. «Slavă lui Dumnezeu, pentru toate!»“ (Maica Celestina Slabu).

 • „Am păşit în noul an universitar întru Lumina Sfintei Liturghii şi comuniunea rugăciunii soborului de preoţi profesori, încununată de prezenţa Chiriarhului, în cadrul slujbei de Te‑Deum, în care Hristos Domnul a brăzdat «pământul» sufletelor noastre spre a primi «sămânţa» Cuvântului, pentru a aduce rod însutit întru lucrarea Sfintei Evanghelii. Din cuvântul de învăţătură rostit de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian, am înţeles că doar în acest fel, noi, ca studenţi ai secţiei de Artă Sacră, vom putea învăţa să înfăţişăm, prin tehnica picturii iconografice, Chipul Fiului din veci născut din Tatăl, întrupat ca Fiul Omului, prin naşterea din Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Numai sfinţind viaţa noastră, vom reuşi să pictăm chipuri ale sfinţeniei“ (Rasofora Marina Chicoş).

Rugându‑L pe Mântuitorul, Marele Învăţător să ne ajute în noul an universitar, urăm tinerilor succes şi înţelepciune, iar cadrelor didactice inspiraţie şi spor duhovnicesc în lucrarea lor.

Pr. lect. dr. Lucian Petroaia,

 Directorul  Departamentului Teologic

dn cadrul Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie – Galaţi