Lucrările Colegiului Decanilor de la Facultăţile de Teologie din Patriarhia Română

Colegiul decanilor în ședință de lucru

Între 16 şi 17 octombrie a.c., la Timişoara, s‑a întrunit Colegiul Decanilor de la Facultăţile şi Departamentele de Teologie din Patriarhia Română. Evenimentul a fost găzduit de Mitropolia Banatului şi „Universitatea de Vest“ din Timişoara, prin Departamentul Teologic din cadrul Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie. Au participat reprezentanţii facultăţilor şi departamentelor de Teologie din Patriarhia Română. Departamentul Teologic de la Galaţi a fost reprezentat de semnatarul acestor rânduri.

Programul întrunirii a debutat prin slujba Acatistului Mântuitorului Iisus Hristos, săvârşită în paraclisul mitropolitan. Lucrările Colegiului s‑au desfăşurat în sala de şedinţe a Centrului Eparhial,  în prezenţa ÎPS Mitropolit Ioan al Banatului. Deschiderea a fost marcată de alocuţiuni rostite de pc. pr. conf. dr. Nicuşor Beldiman – consilier patriarhal pentru învăţământ, dl. conf. dr. Adrian Lemeni – consilier patriarhal onorific, pr. prof. dr. Ionuţ Moldoveanu – decanul Facultăţii de Teologie din Bucureşti şi dna conf. dr. Dana Percec, decanul Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie din Timişoara. După prezentarea fiecărui participant şi a facultăţilor / departamentelor reprezentate  la întrunire, s‑a parcurs, punct cu punct, „ordinea de zi“ aprobată de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Prima dintre sublinierile făcute cu acest prilej a fost respectarea cu stricteţe şi aplicarea unitară a tuturor hotărârilor Sfântului Sinod cu privire la Învăţământul Teologic Univer­sitar.

Pentru aceasta, se va solicita Înalta Binecuvântare a Preafericitului Părinte Patriarh ca Hotărârile Sfântului Sinod să fie trimise, de către Sectorul Teologic – Educaţional al Sfintei Patriarhii, deopotrivă, şi centrelor eparhiale, şi facultăţilor / departamentelor de Teologie din  ţară. ÎPS Mitropolit Ioan a propus ca Sectorul Teologic ‑ Educaţional al Patriarhiei să întocmească o sinteză cu hotărârile Sfântului Sinod, privitoare la Învăţământul Teologic, pentru uzul Facultăţilor şi Departamentelor de Teologie. În legătură cu criteriile de  admitere la doctorat s‑a reamintit faptul că orice candidat trebuie să aibă media generală de absolvire la licenţă de minim 8,51, iar media la disciplina la care doreşte să candideze, de minim 9,00.

Dispensă pentru  neîndeplinirea unui criteriu acordă doar PF Patriarh, la cererea întemeiată a candidatului.

Pe site‑ul Patriarhiei Române se vor posta toate temele de doctorat, publicate la toate Şcolile doctorale din ţară, pe domeniul „Teologie“,  pentru a nu se repeta şi pentru a se evita tendinţele de fraudă.

Afişarea se va face pe discipline şi pe profesorii îndrumători.

Unul dintre subiectele care au generat o atentă analiză este proiectul de încadrare a învăţământului Teologic pe profil „vocaţional“.  S‑a propus ca o eventuală aplicare a proiectului să se facă într‑un context socio‑economic favorabil. Pe moment, trebuie să se urmărească doar creşterea calităţii Învăţământului Teologic, în aceleaşi condiţii de finanţare din prezent. În problema stringentă a manualelor pentru Facultăţile de Teologie, s‑a reiterat  solicitarea, către cadrele didactice desemnate pentru acest proiect, de a definitiva  proiectul.

La final, s‑a reamintit participanţilor că următorul Congres al Decanilor de la Facultăţile de Teologie, din Patriarhia Română se va organiza la Iaşi, în 2020.

În cadrul programului, organizatorii au oferit oaspeţilor  şi posibilitatea de a se închina în Catedrala mitropolitană din Timişoara, de a vizita Muzeul Eparhial şi noul sediu al Departamentului Teologic din cadrul Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie din Timişoara, încă în şantier. Am mers în pelerinaj şi la Mănăstirea Timişeni‑Şag, unde s‑au formulat concluziile întrunirii.

Mulţumiri ÎPS Mitropolit Ioan pentru ospitalitate şi felicitări echipei de organizatori, pentru impecabila pregătire şi coordonare  a evenimentului! De asemenea, gratitudine echipei de coordonatori de la Patriarhia Română, pentru maniera elegantă prin care au pus în dialog şi au armonizat opiniile responsabililor locali ai învăţământului teologic universitar românesc. Astfel, întrunirea şi‑a atins obiectivul major, acela de identificare a problemelor reale şi de schiţare a unor propuneri de soluţionare, pe care le definitivează şi le aprobă Sfântul Sinod, spre buna formare a viitorilor slujitori ai Bisericii noastre.

Pr. lect. dr. Lucian Petroaia,

 Directorul  Departamentului Teologic

din cadrul Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie – Galaţi