Darurile Milostivului Dumnezeu pentru creştinii din loc. Pietroiu, judeţul Brăila

Zi de sărbătoare și bucurie în Parohia Pietroiu

În 12 octombrie 2019, cre­dincioşii din localitatea Pietroiu, comuna Vădeni, judeţul Brăila, s‑au bucurat de prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, care a adus pentru fiecare speranţă, nădejde şi întărire duhovnicească prin sfinţirea bisericii cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel“. Ca o continuare a Sfintei Liturghii au venit activităţile social‑filantropice, de sprijin material a unor semeni, dar şi de alinare a suferinţelor sufleteşti şi trupeşti, prin organizarea caravanei medicale, cu ocazia binecuvântării noului Aşezământ parohial. În acest context, a fost organizat, în comunitatea sătească, şi un simpozion dedicat scriitorului brăilean Panait Istrati.

Manifestarea este înscrisă în cadrul ,,Anului omagial al satului românesc, al preoţilor, învăţătorilor şi primarilor gospodari“ şi „Anului comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu şi al traducătorilor de cărţi bisericeşti“, potrivit hotărârii Sfântului Sinod al Biserici Ortodoxe Române.

Localitatea Pietroiu este situată la o distanţă de 13 km de Brăila, face parte din comuna Vădeni şi este aşezată pe valea şi lunca Siretului, sub muchea dealului Baldovineşti şi a dealului Pietroiu.

Cătunul Pietroiu s‑a înfiinţat în 1864 prin împroprietărirea a 15 locuitori. Numele de Pietroiu îl are de la vechiul sat Petroiu (care, între anii 1417‑1829, a făcut parte din Raiaua Brăila ,,Kaza Ibrail“ şi se afla la şapte kilometri de actualul sat, spre Vădeni, lângă podul Avrigeanca),  ai căror locuitori s‑au strămutat îm­preună cu cei cinsprezece împroprietăriţi. În harta Raialei Brăila, publicată în 1924, apare cu vechea denumire, din timpul stăpânirii turceşti, de Odaia Paşii. După desfiinţarea raialei, satul a fost subordonat comunei Cazasu. Din 1926, devine sat component al comunei Baldovineşti. O scurtă perioadă, în 1930  este  inclus în comuna Brăiliţa, alături de General Praporgescu şi Baldovineşti. Prin legea din 1968, intră în componenţa comunei Vădeni, organizare care se păstrează şi astăzi.

Fiind o comunitate restrânsă,  cei o sută optzeci de credincioşi din Pietroiu au nutrit permanent dorul de a avea biserica lor, deoarece ani la rând parcurgeau pe jos aproximativ trei kilometri, înfruntând deopotrivă vânturile, gerul, viscolul sau soarele arzător al verii, pentru a participa la Sfânta Litughie, la biserica parohială din Baldovineşti. Aşteptările lor aveau să fie încununate de izbândă în anul 1998, atunci când a fost aşezată piatra de temelie pentru biserica cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel“, în cadrul unui amplu proiect eparhial de înzestrare cu biserici în satele din  eparhia noastră, care nu aveau locaş de cult.

Lucrările de construcţie au fost realizate cu binecuvântarea Inaltpreasfinţitul Părinte Arhi­episcop Casian, coordonate de părintele consilier economic Mihai Gherghe, apoi de părintele consilier pentru construcţii Horaţiu Moldovan şi de părinţii protoierei de Brăila pr. Gheorghe Marinescu şi pr. Mircea Ionuţ Băncilă, prin implicarea  preoţilor slujitori ajutaţi de membrii Consiliului şi ai Comitetului parohial, precum şi de bunii credincioşi din această localitate.

Din anul 2014, preotul Răzvan Dumitrescu, sprijinit de membrii organismelor parohiale, a continuat coordonarea lucrărilor de înfrumuseţare a bisericii prin realizarea unor importante acţiuni de consolidare, amenajare interioară şi exterioară. De asemenea, s‑a construit gardul care împrejmuieşte biserica, s‑a confecţionat o nouă catapeteasmă cu icoane noi, s‑a placat cu marmură Sfânta Masă din altar şi s‑a construit o anexă gospodărească.

Un moment semnificativ este faptul că în anul 2009, filia Pietroiu avea să fie transformată în parohie  din iniţiativa Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian.

Sărbătoarea duhovnicească de sâmbătă, 12 octombrie a.c., va rămâne veşnic în conştiinţa micii comunităţi parohiale prin slujba de târnosire, săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Casian,  Chiriarhul Dunării de Jos, înconjurat de slujitori din administraţia eparhială, preoţi şi diaconi, profesori şi tineri voluntari din cadrul Colegiului Naţional „Gheorghe Munteanu Murgoci“ din Brăila, de copiii ce au purtat costume populare specifice zonei, în prezenţa autorităţilor locale şi judeţene, precum şi a numeroşi credincioşi din localitate şi din parohiile apropiate.

Apreciere chiriarhală pentru întreaga activitate desfășurată

În cuvântul de învăţătură, Părintele Arhiepiscop a explicat sensurile duhovniceşti ale sfinţirii bisericii, arătând, totodată, contribuţia majoră a satului românesc la devenirea istorică a poporului român, care a constituit şi încă mai constituie un izvor al spiritualităţii, al culturii şi al tradiţiilor. 

În continuare, ierarhul, împreună cu soborul de preoţi şi diaconi, a săvârşit slujba Sfintei Liturghii, pe un podium special amenajat în imediata apropiere a bisericii, în prezenţa numeroşilor credincioşi din localitate şi din zonele apropiate. Un moment special, l‑a constituit invitarea de către Chiriarhul nostru, pe scena amenajată pentru slujire, a copiilor din programul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor“, dar şi dintre cei care participă în fiecare duminică la Sfânta Liturghie, care au cântat împreună cu ceilalţi credincioşi. La momentul chinonicului au interpretat pricesne şi cântece patriotice, fiind coordonaţi de domnul profesor de religie Cătălin Stănescu de la Școala Gimnazială Baldovineşti,  iar la finalul Sfintei Liturghii, mulţi dintre ei s‑au împărtăşit şi au primit daruri specifice vârstei lor.

Ierarhul nostru a evidenţiat în mod special ,,darurile pe care milostivul Dumnezeu, marele şi veşnicul Arhiereu ni le oferă într‑un sat foarte mic numeric, dar cu creştini mari la suflet care au înălţat o bisericuţă pe potriva satului“ şi a descris biserica sfinţită afirmând că ,,încăperea ei este ca şi încăperea casei ţăranului român despre care s‑a spus: «fericit cel ce ridică suflet mare în casă mic㻓.

Pentru implicarea în lucrările de construcţie şi de amenajare a noului locaş de rugăciune, Ierarhul Dunării de Jos a acordat preotului paroh Răzvan Dumitrescu rangul de iconom.

De asemenea, cei care au sprijinit lucrările de zidire şi înfrumuseţare ale bisericii au primit din partea Arhiepiscopului Dunării de Jos diplome de ctitori.

După oficierea Sfintei Litughii, cadrele  medicale voluntare, între care şi preoţi ce au şi profesia de medic, au oferit gratuit consultaţii de specialitate la o sută de persoane defavorizate, cu dizabilităţi, cu vârste înaintate, greu deplasabile,  cu situaţii materiale şi financiare precare.

Serviciile medicale acordate au constat în măsurarea tensiunii arteriale, controlul glicemiei şi efectuarea consultului medical general pentru depistarea bolilor cronice. Persoanele consultate şi descoperite cu diverse afecţiuni, în cadrul acestei campanii umanitare, au primit medicamente gratuite, oferite din partea Arhiepiscopiei Dunării de Jos, cu sprijinul societăţii Myosotis.

Prin implicarea membrilor Comitetului parohial, la sfârşitul slujbei, credincioşii prezenţi au primit din partea parohiei cinci sute de pachete cu alimente, iar două sute de pachete au fost oferite bolnavilor internaţi la ,,Spitalul de paleaţie «Sfânta Maria» din Baldovineşti.

Slujirea misionară a fost prelungită din biserică la casele unor credincioşi bătrâni, care au primit din partea Părintelui Arhiepiscop distincţia eparhială „Vrednicia andreiană“ şi alte daruri, în semn de recunoştinţă şi de apreciere pentru întreaga activitate desfăşurată pe parcursul vieţii.

Servicii medicale gratuite pentru creștinii defavorizați

Având în vedere faptul că, în ultima perioadă de timp, în parohia Baldovineşti a fost edificat un Aşezământ socio‑cultural, în care vor funcţiona  Centrul social „Sfântul Ierarh Nicolae“ şi Centrul cultural „Panait Istrati“, Arhipăstorul Dunării de Jos l‑a inaugurat în aceeaşi zi, în prezenţa preoţilor participanţi la sfinţire, a oficialităţilor locale, a tinerilor şi a credincioşilor din zonă.

În cadrul Aşezământui parohial, după inaugurare, a avut loc un moment cultural realizat prin implicarea domnului profesor Viorel Coman şi a câtorva elevi de la Colegiul Naţional „Gheorghe Munteanu Murgoci“ din Brăila, care au organizat o dezbatere dedicată scriitorului Panait Istrati, prin care s‑au prezentat crâmpeie din viaţa şi opera marelui scriitor, originar din aceste locuri. La final, a fost prezentată cartea „Pe trepte“ a scriitorului Viorel Coman, căreia Înaltpreasfinţitul părintele nostru Casian, i‑a făcut o prezentare, în cadrul căreia a evidenţiat calităţile deosebite ale lucrării, dar şi talentul autorului, subliniind faptul că prezentarea acestei lucrări în spaţiul bisericii contribuie, semnificativ, la amplificarea dimensiunii culturale a acestui eveniment.

De asemenea, tinerii liceeni prezenţi au avut posibilitatea de a exprima părerile lor personale  faţă de acest gen de activităţi culturale organizate în cadrul bisericii şi au apreciat modul în care s‑a desfăşurat această manifestare.

Prin slujba de sfinţire a bisericii din satul Pietroiu,  prin picătura de balsam vindecător a milei creştine şi prin evocarea unor personalităţi ale culturii,  rămaşi pururea vii prin operele lor,  în  Anul omagial al satului românesc, am reuşit să ne împărtăşim cu toţii, tineri şi vârstnici, din bucuria comuniunii şi să adăugăm încă o emoţionantă pagină de istorie sfântă la Dunărea de Jos, pentru care mulţumim lui Dumnezeu, Chiriarhului nostru, tuturor ostenitorilor, preoţi slujitori, autorităţilor locale şi tuturor credincioşilor care au contribuit la realizarea unui vis ‑ un mic sfânt locaş pentru oameni cu suflet mare.

Pomeneşte Doamne pe ctitorii şi binefăcătorii sfântului locaşului acestuia!

Pr. Mircea Ionuţ Băncilă