Tabăra de vară „Lumina vie a mănăstirii în inima copilăriei“

Întâlnire cu responsabilii pentru cateheză la Așezământul „Sf. Pantelimon“ – Lacu – Sărat

În lucrarea sa teandrică, Biserica acordă o atenţie deosebită Cuvântului revelat în Sfintele Scripturi, pentru a se bucura de prezenţa Duhului Sfânt prin Care este grăit Cuvântul, dar totodată acordă atenţie şi reperelor umane oferite de Domnul nostru Iisus Hristos ca modele. Astfel, Mântuitorul Hristos confirmă calitatea de reper‑model atât copiilor, cât şi celor ce se leapădă de sine şi se unesc doi‑trei în numele Lui pentru a fi şi El în mijlocul lor.

Uimitor este faptul că Hristos Domnul nu‑i oferă ca modele pe drepţii Vechiului Testament, ci pe copii, cu care îi aseamănă cu cei ce sunt în Împărăţia cerurilor: ,,Că a unora ca aceştia este  Împărăţia cerurilor!“ (Matei 19, 14). Îndemnul de a ne întoarce şi a fi precum copiii ne atrage atenţia asupra importanţei experienţei propriei copilării, întoarcerea, deci, la copilul din noi. Experienţele pe care le‑am trăit în relaţia cu Dumnezeu, cu Icoana, cu Sfântul locaş, cu slujitorii Bisericii, dar şi cu oamenii în general, ne pot ajuta să ne comparăm cu acea perioadă de curăţie şi sfinţenie şi totodată să căutăm calea de a ne întoarce la starea de nevinovăţie de care, în timp, ne‑am îndepărtat.

Copii alături de ierarhul lor la Mănăstirea Lacu – Sărat din Brăila

Celălalt model confirmat de Mântuitorul Hristos se referă la cei care îşi doresc prezenţa Acestuia  concretă şi se unesc în numele Lui pentru a exersa lepădarea de sine, asumarea crucii şi vieţuirea întru El. Acest model  este experiat de vieţuitorii mănăstirilor ce se ostenesc pentru dobândirea autenticităţii ortopraxiei, care este garanţia ortodoxiei credinţei personale.

Societatea românească contemporană aflată în criză spirituală ‑ cauzată de secularizare şi globalizare care produc importuri spirituale străine sau potrivnice duhului Bisericii ‑, are nevoie de modele autentice care să protejeze credincioşii de confuzii păgubitoare de suflet. Bineînţeles că cei mai vulnerabili sunt copiii deoarece sunt deschişi înţelesurilor lumii, absorb orice informaţie şi o includ în propriul lor sistem de valori.

Proiectele pastorale dedicate copiilor trebuie să ţină cont şi de nevoia de a cultiva şi a păstra trăsăturile specifice copilăriei, foarte valoroase pentru formarea personalităţii adultului, dar şi de oferirea unor modele autentice de vieţuire în Hristos.

Copiii de la Parohia Ianca I la Capela Aşezământului „Sf. Pantelimon“ – Lacu-Sărat

Având în vedere că pastoraţia copiilor şi tinerilor întâmpină aceleaşi probleme în toate parohiile, la iniţiativa şi cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, s‑a organizat o întâlnire a preoţilor coordonatori de grupuri catehetice parohiale în 9 iulie 2019, la Aşezământul Socio‑Filantropic ,,Sfântul Mare Mucenic Pantelimon“ ‑ Lacu Sărat. Au participat preoţi din cele opt protopopiate ale Eparhiei Dunării de Jos. Întrunirea a avut ca scop evaluarea activităţilor desfăşurate în prima ediţie a Programului eparhial „Vacanţa din pridvorul bisericii“ din anul 2018 şi proiectarea, planificarea şi organizarea celei de‑a doua ediţii a acestui program pentru vara anului 2019.

În cadrul întâlnirii, au fost identificate tipuri de activităţi religioase, cultural‑artistice, filantropice şi recreativ‑sportive, specifice Programului Catehetic Naţional „Hristos împărtăşit copiilor“, iar preoţii participanţi au oferit exemple de bună practică pe care le‑au experimentat în cadrul primei ediţii a programului, cu copiii din cadrul grupurilor catehetice parohiale.

În vizită la Muzeul „Suflet și trup“ al Mănăstirii Lacu – Sărat

Pentru cea de‑a doua ediţie a programului eparhial „Vacanţa din pridvorul bisericii“ s-au evidenţiat un număr de 56 de tabere şi programe parohiale pentru copii şi tineri, la care organizatorii au constatat  o participare de aproximativ două mii de persoane.

La finalul întâlnirii, pentru vara anului 2019, a fost propus şi proiectul eparhial ,,Lumina vie a mănăstirii în inima copilăriei“. Proiectul constă în organizarea a opt tabere la mănăstiri din Eparhia Dunării de Jos, pentru cele opt protoierii;  scopul acestora fiind implicarea a minimum opt sute de copii din Eparhie în activităţi religioase, cultural‑artistice, de creaţie şi recreative.

Biroul de cateheză parohială şi activităţi cu tineretul a întocmit documentaţia necesară desfăşurării programului, iar fiecare protoierie şi‑a organizat grupurile catehetice parohiale şi preoţii coordonatori prin care au fost îndeplinite obiectivele proiectului.

O zi binecuvântată la Mănăstirea Lacu – Sărat

Taberele au fost organizate în două etape; prima etapă a fost între 15‑30 iulie 2019, iar  etapa a II‑a, între 15‑30 august 2019. Locurile de desfăşurare au fost aşezările monahale din Eparhia Dunării de Jos. Astfel, copiii din Protoieria Făurei s‑au bucurat de frumuseţile veşnice de la Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon“ din Lacu Sărat, judeţul Brăila.

Din 15 şi până în 20 iulie 2019, Protoieria Însurăţei şi‑a mobilizat efectivele de copii şi tineri la  acelaşi aşezământ monahal din judeţul Brăila.

Între 15 şi 20 iulie 2019, şcolarii şi liceenii din Protoieria Covurlui s‑au aflat la  Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului“ din Tudor Vladimirescu, judeţul Galaţi.

Copiii şi liceenii din Protoieria Brăila s‑au bucurat (între 22‑27 iulie 2019) de rugăciunea călugărilor de la Mănăstirea voievodală  „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul“ din Măxineni, judeţul Brăila, iar cei din Protoieria Tecuci au fost găzduiţi, între 22‑28 iulie 2019, de Mănăstirea „Sfinţii Mucenici Brâncoveni“ – Cârlomăneşti, judeţul Galaţi; între 16‑22 august 2019, şcolarii din Protoieria Tg. Bujor au fost pelerini la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului“ din  Adam, judeţul  Galaţi. De asemenea, între 16‑22 august 2019, tinerii şi copii din Protoieria Galaţi au ajuns la Mănăstirea „Naşterea Maicii Domnului“  din Cudalbi,  judeţul Galaţi şi în acelaşi interval, tinerii din Protoieria Nicoreşti, o parte au mers la Mănăstirea „Sfânta Treime“ din  Buciumeni, judeţul Galaţi, iar o alta au fost pelerini la Mănăstirea „Sfinţii Trei Ierarhi“ din Toflea, judeţul Galaţi.

Mâini dibace în bucătărie

Experienţele trăite de copiii participanţi la tabere au produs entuziasm şi dorinţa de implicare reală în activitatea cultural‑duhovnicească a parohiilor aparţinătoare, dar şi în desfăşurarea programelor parohiale dedicate copiilor şi tinerilor din comunităţile din care fac parte.

Totodată, participanţii la tabere au fost plăcut impresionaţi de faptul că pot confecţiona metanii şi cruciuliţe din şnur, dar şi de însuşirea tehnicii realizării icoanelor. Unii dintre ei şi‑au manifestat dorinţa de a exersa acasă sau la centrele socio‑culturale parohiale, deprinderile dobândite la atelierele mănăstirilor.

Pentru mănăstirile care au găzduit taberele, prezenţa copiilor a fost benefică prin bucuria şi deschiderea manifestată de aceştia, în faţa unui mod de viaţă necunoscut pentru majoritatea dintre ei, care le‑a stârnit curiozitatea şi dorinţa de a cunoaşte mai multe despre monahismul românesc, care, alături de biserica parohială, a cristalizat spiritualitatea satului românesc.

Vacanţă mare în judeţul Brăila

Parohiile Mohreanu şi Ulmu. 55 de elevi din parohiile „Mohreanu“ (25 de elevi) şi „Ulmu“ (30 de elevi) au mers „Pe cărările sfinţilor“, la mănăstirile din Moldova,  în perioada 17‑19 iulie, fiind cazaţi la Târgu Neamţ. Au fost făcute vizite la Gura Humorului, Cetatea Neamţ, mănăstirile Agapia, Văratec, Voroneţ, Sihla, Secu, Neamţ. Copiii au fost impresionaţi de frumuseţile locului, de liniştea mănăstirilor, de amabilitatea cu care au fost primiţi de monahi şi monahii. S‑au bucurat de timpul petrecut împreună şi de activităţile recreative desfăşurate în aer liber la parcul de aventură Arinis din Gura Humorului: trasee sportive şi tiroliene, excursii montane şi piscină acoperită.

Deprinzând tainele brodatului

Parohia Ianca I. Tabăra de vară „Pe uliţele copilăriei“, perioada 15‑21 iulie, 50 de copii şi 4 animatori.

Program: Dimineaţa: rugăciunea de dimineaţă, cuvânt de învăţătură, apoi şah, pictură, ceramică, club de lectură, remy, puzzle, scrabble. Seara: rugăciunea de seară, însoţită de un cuvânt de folos, apoi jocuri de socializare şi dezvoltarea personalităţii, dans.

Alte activităţi: plimbarea cu bicicletele, picnic, căutare de comori, întreceri de tip decatlon, călărie, înot, vizită la Aşezământul monahal de la Lacu Sărat şi întâlnirea cu Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, participarea la slujba Paraclisului şi la Sfintele Liturghii. Întâlnirea s‑a încheiat cu festivitatea de premiere.

Parohia Mircea Vodă. La nivelul parohiei s‑au desfăşurat activităţi sportive şi de voluntariat în toată luna iulie în cadrul unui parteneriat al parohiei cu Primăria şi cu şcoala din localitate. Aceste activităţi au constat în: fotbal, tenis de masă, desene, piese de teatru, dansuri populare.  „Obiceiuri şi tradiţii în vatra satului“ a fost tema şezătorii, desfăşurată  la muzeul din sat, activitate în cadrul căreia copiii au cunoscut obiceiuri şi tradiţii ale locului, prezentate de bătrânii satului. Au fost antrenaţi între 20 şi 25 de copii, zilnic.

Bucuria copilăriei în grădina Mănăstirii Cârlomănești

Parohia Movila Miresii. Au fost susţinute, săptămânal, activităţi de vară recreative şi educative, cu tema: „Vacanţa ne uneşte!“. În cadrul întâlnirilor, au participat aproximativ 30 de tineri la activităţi precum: fotbal, volei, concursuri de ştafetă, de cultură generală şi foc de tabără pe malul Lacului Sărat. De asemenea, cei 30 de copii au participat la vizita în parohia noastră a tinerilor studenţi germani din Baden‑Wurttemberg, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, unde s‑au prezentat, în cadrul unei şezători, obiceiuri, tradiţii şi dansuri populare româneşti, specifice zonei Bărăganului. Tinerii au cântat cântece din folclorul românesc şi au dansat horele noastre strămoşeşti, împreună cu cei 28 de studenţi germani. Această activitate, din 2 august, s‑a încheiat cu o agapă cu bucate tradiţionale româneşti. Impactul în rândul tinerilor noştri a fost unul foarte mare, având ocazia de a cunoaşte şi de a se împrieteni cu tineri din afara ţării.

S‑au realizat, de asemenea, excursii la mănăstirile din judeţul Brăila, Lacu Sărat şi Măxineni.

Pe ulițele copilăriei…

Parohia Vişani. S‑a organizat tabără de vară pentru un număr de 21 de copii din Parohia Vişani, în localitatea Maliuc din Delta Dunării, campus pentru copii ce aparţine de Aşezământul Sfântul Sava din Buzău a părintelui Mihail Milea. S‑au desfăşurat activităţi distractive, pescuit, plimbare în natură, excursie cu barca în Delta Dunării şi discuţii pe teme religioase, copii fiind plăcut impresionaţi de aceste activităţi. Dintre participanţi, 15 sunt copiii ce participă la programul „Hristos împărtăşit copiilor“ din parohia Vişani.

Din Protoieria Însurăţei au participat la această tabară 61 de copii din aşe­zările Viziru: 19  copii, însoţiţi de dl Virgil Burcuş (15 iulie a.c.), Berteştii de Jos: 10 copii şi Spiru Haret, 10 copii, însoţiţi de părintele Aurel Coman (16 iulie a.c.), Scărlăteşti: 10 copii, Ciocile: 6 copii, Bărăganu: 4 copii, Radu Vodă: 2 copii. Școlarii de la Scărlăteşti, Ciocile, Bărăganu şi Radu Vodă au fost însoţiţi de pr. Marius Popescu şi pr. Dorin Chirilov (19 iulie a.c.).

Pr. Sică Bănică

Buletin de… vacanţă,în judeţul Galaţi

La Mănăstirea Cârlomănești

În perioada 19-23 august 2019, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, în cadrul Protopopiatului Târgu Bujor, judeţul Galaţi, s-a desfăşurat tabăra de vară intitulat „Lumina vie a mănăstirii în inima copilăriei“, proiect susţinut de Centrul Eparhial, Mănăstirea Adam, Protoieria Târgu Bujor şi 30 de parohii din cadrul acestui protopopiat.

Tabăra a fost găzduită de Mănăstirea Adam, din judeţul Galaţi, aflată într-o zonă binecuvântată de Dumnezeu cu păduri şi o variaţie de pajişti frumoase ce a oferit participanţilor posibilitatea de a petrece câteva zile de neuitat.

Cu disponibilitate şi mare bucurie, maica stareţă Anastasia Cimbru, împreună cu celelalte unsprezece maici din obştea acestei mănăstiri au deschis porţile inimilor pentru cei 140 de copii participanţi la tabără.

La Mănăstirea Toflea

Pe parcursul celor cinci zile, întreaga activitate a fost coordonată de către preoţii Cezar Gagiu, protoiereu de Târgu Bujor şi Ionuţ Iordache, coordonator al programelor desfăşurate cu tinerii în cadrul acestei protoierii.

Tabăra s-a dorit a fi un mod de stimulare pentru tinerii implicaţi în activităţile parohiale din care provin, care nu au posibilitatea de a fi susţinuţi financiar de către familiile lor.

Programul fiecărei zile a fost variat, oferind participanţilor posibilitatea de a comunica, de a-şi face noi prieteni, de a-şi însuşi noi deprinderi şi, nu în ultimul rând, de a rămâne cu amintiri frumoase din tinda bisericii.

Fiecare zi a început, în biserica mănăstirii, cu rugăciunea  de dimineaţă, după care, preacuviosul părinte arhimandrit Veniamin, duhovnicul Mănăstirii Adam, a prezentat informaţii despre istoricul mănăstirii şi locul în care urma să desfăşurăm activităţile.

La Mănăstirea Adam

După masa de dimineaţă, oferită tuturor participanţilor în trapeza mănăstirii, copiii au fost antrenaţi la diferite activităţi şi jocuri de cunoaştere şi prezentare. Până la masa de prânz, pe durata a două ore, copiii au lucrat în cadrul atelierelor special pregătite pentru ei, sub coordonarea unor preoţi, profesori şi monahii.

La atelierul de pictură, au fost îndrumaţi de către preotul Ștefan Pintilie de la parohia Crăieşti, la atelierul de brăţări au primit îndrumările părintelui Florin Lefter de la parohia Fundeni; la atelierul de cusături au fost ghidaţi de Maica Maria, iar iniţierea în modelarea hârtiei prin tehnica „quilling“ a fost făcută de doamna preoteasă Liliana Iordache de la parohia Moscu.

După masa de prânz, copiii au participat la o sesiune de discuţii duhovniceşti, pe teme de actualitate şi de interes specific vârstei. Coordonatorii discuţiilor cu tinerii au fost preacuviosul părinte arhimandrit Veniamin, duhovnicul Mănăstirii Adam şi părintele Florin Costea de la parohia Bereşti Meria.

În rugăciune la Schitul Zimbru

După clipele petrecute în tinda bisericii pentru hrănirea şi liniştirea sufletelor, copiii au participat, împreună cu părintele Petrişor Herescu, de la parohia Bereşti Târg, şi părintele Ionuţ Iordache, de la parohia Moscu, la un program recreativ, în care, prin diverse jocuri, erau provocaţi să fie competitivi, să lucreze în echipă şi să fie creativi.

Programul fiecărei zile de tabără a cuprins şi vizitarea altor obiective importante din zonă, între acestea numărându-se frumoasa biserică şi casa muzeu din parohia Bursucani, acolo unde, de la părintele paroh, copiii au aflat informaţii importante despre Sfântul Rafail de la Agapia Veche, originar din aceste meleaguri, dar şi despre alţi trăitori şi oameni de seamă din aceste ţinuturi.

Ziua de tabără s-a încheiat cu rugăciunea de seară, rostită de toţi copiii în biserica de lemn a schitului Zimbru.

Bucuria şi entuziasmul copiilor beneficiari ai acestei tabere, precum şi implicarea tuturor celor care s-au ocupat de buna organizare a activităţilor desfăşurate, ne oferă încrederea că astfel de iniţiative sunt bine venite şi ne ajută să pătrundem în inimile copiilor pentru a sădi acolo cele mai alese virtuţi.

Joc și bucurie la Mănăstirea Adam

A fost organizată şi o tabără la Mănăstirea „Naşterea Maicii Domnului“ – Cudalbi, de care au beneficiat alţi 120 de copii din parohiile protopopiatului Galaţi.

Pr. Ionuţ Iordache

În vacanţa de vară, toţi preoţii de la cele şase cercuri misionare din Protopopiatul Tecuci au avut ca preocupare majoră educaţia copiilor şi tinerilor din cadrul Programului Naţional Catehetic „Hristos împărtăşit copiilor“. Astfel, toţi preoţii misionari şi preoţii parohi au analizat şi au organizat, pe parcursul lunii august, pelerinaje la Mănăstirea „Sfinţii Martiri Brâncoveni“ de la Cârlomăneşti, judeţul Galaţi.

Astfel, zilnic, în acest loc cu o istorie aparte au ajuns zeci, în unele zile, chiar peste o sută de şcolari‑pelerini care au luat cunoştinţă de viaţa de mănăstire, de preocupările pentru rugăciune şi lucru ale călugărilor din amintita aşezare din judeţul Galaţi.

Cale de mai multe zile, pacea sihăstriei de la Cârlomăneşti a fost sub „asaltul“ a sute de copii şi tineri, care s‑au rugat, dar s‑au şi jucat, potrivit vârstei lor. Copiii s‑au pus în temă cu aspectele istorice ale aşezării monahale, cu viaţa de rugăciune din aşezământ, apoi au jucat şah, tenis de masă, baschet, fotbal, alte jocuri care nu sunt dăunătoare bunei creşteri.

Protoieria Tecuci a fost cea care a oferit baza materială pentru ca această activitate să se poată desfăşura.

Toţi pelerinii au participat la slujba de vecernie şi la agapa frăţească. Programul a fost încheiat cu foc de tabără, cu jocuri şi chiote de copii.

Câţiva dintre ei ne‑au împărtăşit impresiile lor:

Timp liber petrecut cu folos la Mănăstirea Adam
  • Mănăstirea din Cârlomăneşti este situată în judeţul Galaţi, pe o gură de rai. Împreună cu mai mulţi tineri, însoţiţi de preotul nostru, am poposit, pentru o zi, în frumoasa mănăstire a Sfinţilor Brâncoveni din localitatea Cârlomăneşti. Aici, am participat la sfânta slujbă apoi, prin pădurea de salcâmi, am desfăşurat cu ceilalţi tineri diferite jocuri de grup. Am cântat, am pictat şi am admirat frumosul peisaj ce înconjoară mănăstirea. Ne‑am împrietenit şi am admirat cu toţii frumoasa natură aşa cum este în realitate. Departe de zgomotul infernal al maşinilor, aici ne‑am simţit foarte bine. Prezenţa noastră la mănăstire, de o zi, a fost cât toată vacanţa. Ne vom aminti cu drag de această zi şi de bucuria ce am avut‑o pentru câteva ore. E minunat în mijlocul naturii, de vorbă cu Dumnezeu şi cu oamenii“ (Andreea Stancu, parohia Buceşti).

  • Am fost plăcut surprinşi când preotul ne‑a propus să mergem o zi la o mănăstire. Nu ştiam că, în judeţul nostru, sunt locuri atât de minunate şi nu ştiam că există această mănăstire. Părintele Nicodim, în stilul său arhaic pur, ne‑a povestit despre mănăstire şi despre oamenii locului. Am învăţat că Dumnezeu există peste tot, chiar şi în locurile cele mai neumblate şi pustii. Am povestit părinţilor despre această zi la mănăstire, o zi în care am învăţat şi am simţit multe lucruri frumoase. Ziua a fost încheiată cu un foc de tabără. Am mai văzut focuri de tabără, dar ca acesta nu a fost niciunul. O zi de neuitat“ (Marcela Mitu, parohia Buceşti).

  • Într‑o frumoasă zi de august am plecat din Buceşti la o veche mănăstire. Nici eu şi nici părinţii (care lucrează în străinătate) nu auzisem de această mănăstire, cu hramul Sfinţilor Brâncoveni. Aici, ne‑am întâlnit mulţi tineri, din diferite sate, dar şi din oraşul Galaţi. Deşi nu pare, copiii de la sat se deosebesc de cei de la oraş. Aici ne‑am rugat împreună, am cântat împreună, ne‑am jucat împreună şi ne‑am bucurat. Cred că a fost cea mai frumoasă zi de vacanţă. După o vreme ne‑am împrietenit şi ne‑am unit. La apusul soarelui, focul de tabără a creat o atmosferă deosebită. Bine ar fi să avem mai multe astfel de zile“ (Alexe Geanina, parohia Buceşti).

Pr. Gheorghe Joghiu