Carte veche şi icoane gălăţene expuse la Muzeul Marii Uniri din Alba Iulia

Vernisarea expoziției

„Spiritualitate creş­tină la Dunărea de Jos“ a fost tema expoziţiei, găzduită de secţia Museikon a Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia, vineri, 12 iulie 2019, şi organizată de Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii creştine de la Dunărea de Jos, în colaborare cu Asociaţia culturală Octavian Smigelschi din Sibiu, Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia şi Muzeul Naţional Brukenthal. Expoziţia itinerantă se află la a doua ediţie după ce, la începutul anului acestuia, a fost expusă la Palatele Brâncoveneşti de la Mogoşoaia.

Demersul cultural se bucură de binecuvântarea Înaltprea­sfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, care, în prefaţa catalogului expoziţiei, a subliniat importanţa expunerii şi promovării icoanelor şi a cărţilor vechi: „Fără dorul de a fixa Cuvântul sacru în pagina Ceaslovului, a Evangheliarului, a Mineiului şi a Penticostarului, nu am fi moştenit nici rugăciunea mistuitoare, a răutăţilor lăuntrice, care ne urcă la întâlnirea tainică cu Dumnezeu şi cu Sfinţii, în faţa Sfintelor icoane. Dar, acest exerciţiu sfânt al tipăririi cărţilor folositoare de suflet şi de luminarea minţii, laolaltă cu arta zugrăvirii sfintelor icoane şi a făuririi obiectelor de cult, a îmbogăţit considerabil patrimoniul cultural al românilor. Zestrea de tezaur, pentru noi, este şi rămâne patrimoniul religios, adevărata mărturie a frumuseţii mântuitoare prin care obţinem bucuria înscrierii vieţii trecătoare a fiecăruia dintre noi în Cartea Veşniciei. Mărturiile expuse, din muzeul nostru eparhial, vor fi mesagerele acestui traseu de la efemer la etern“.

Expoziţia reuneşte o seamă de icoane româneşti, lipoveneşti şi greceşti dar şi o seamă de exemplare de carte veche tipărită şi manuscris din colecţia muzeului eparhial al Dunării de Jos restaurate în laboratorul acestuia. Dintre piesele ce pot fi văzute în expoziţie amintim: Cazania lui Varlaam (1643), Apostolul domnitorului Constantin Brâncoveanu (1704), Dumnezeieştile şi Sfintele Liturghii a lui Constantin Mavrocordat (1741), Biblia de la Blaj (1795), Ceaslovul de la Braşov (1835), Sfânta Evanghelie a lui Antim Ivireanul din 1693, două manuscrise de muzică psaltică realizate la începutul secolului XX şi altele.

Demersul acestei expoziţii itinerante, organizată de Arhie­piscopia Dunării de Jos şi de parteneri, se numără printre acţiunile culturale şi educative ale eparhei, înscrise în cadrul manifestărilor dedicate Anului omagial al satului românesc, al preoţilor, învăţătorilor şi primarilor gospodari“ şi al „Anului comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu şi al traducătorilor de cărţi bisericeşti“.

Vernisajul expoziţiei a adunat, în secţia Museikon din Alba Iulia, numeroşi vizitatori, dar şi preoţi profesori de la Facultatea de Teologie din Alba Iulia, restauratori şi muzeografi ai Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia şi intelectuali de la diferite instituţii locale.

În cuvântul de deschidere, doamna dr. Ana Dumitran, şef secţie Museikon, a evidenţiat bucuria expunerii acestor piese venite de la Dunărea de Jos, dar şi satisfacţia că aceste exemplare de carte veche sunt foarte bine restaurate: „Constituind prin excelenţă un spaţiu al interferenţelor, la fel ca şi Transilvania, ţinuturile Dunării de Jos ne devin – prin această expoziţie –, extrem de familiare. Căci, cum altfel ar trebui să fie o lume în care s‑a auzit aceeaşi Cazanie, s‑a citit acelaşi text al Sfintei Scripturi şi s‑au sfinţit cu aceleaşi denumiri româneşti sfintele icoane? Arc peste timp şi spaţiu, Cartea românească de învăţătură a Mitropolitului Varlaam şi Biblia lui Samuil Micu sunt doar cele mai uşor de recunoscut relicve ale trecutului nostru comun care poposesc acum în Ardeal spre a‑şi întâlni alte surori călătoare şi a reîntregi simbolic corpul tainic al credinţei pe care o mărturisim“.

Părintele Oliviu Botoi, consilier cultural al Arhiepiscopiei Alba‑Iuliei, a prezentat cuvântul de felicitare al Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu pentru realizarea acestui eveniment cultural important şi în cetatea Alba Iulia, felicitând activitatea culturală bogată pe care Arhiepiscopia Dunării de Jos o desfăşoară atât în eparhie, cât şi în afara ei.

Directorul Muzeului Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii creştine de la Dunărea de Jos ‑ pr. cons. Cosmin Ilie, în cuvântul adresat participanţilor la vernisaj, a explicat ideea de la care a pornit expoziţia: „Acest proiect expoziţional îşi propune aducerea în faţa publicului a unor exemplare de carte veche, apărute începând cu secolul al XVII‑lea, în cele mai importante tipografii din ţară şi valorifică tipărituri bisericeşti şi manuscrise de muzică psaltică, îmbogăţite de semnăturile diverselor personalităţi ale vremii şi însemnări importante. Pentru a îmbogăţi proiectul expoziţional au fost incluse şi icoane de patrimoniu  din secolele XVIII‑XIX, care, alături de exemplarele de carte veche, nu fac decât să întregească un tablou amplu al conştiinţei spirituale şi naţionale a poporului român şi să evidenţieze rolul determinant şi providenţial al Bisericii Ortodoxe Române şi al slujitorilor ei, în crearea limbii literare româneşti, a dezvoltării învăţământului românesc, precum şi a progresului cultural“.

Prezent la eveniment, preotul‑profesor Dumitru Vanga de la Facultatea de Teologie Ortodoxă  din Alba Iulia, a evidenţiat importanţa circulaţiei cărţilor vechi de cult în provinciile româneşti şi necesitatea  continuării cercetărilor cu privire la sursele tipăririi cărţilor vechi româneşti.

Vernisajul expoziţiei a fost închis de curatorul acesteia, dr. Alexandru Constantin Chituţă, preşedintele Asociaţiei culturale „Octavian Smigelschi“ şi şeful secţiei Educaţie şi Marketing de la Muzeul Naţional Brukenthal din Sibiu: „Colaborarea pe care o avem cu Arhiepiscopia Dunării de Jos şi Muzeul Eparhial devine din ce în ce mai bogată. A fost o datorie de suflet ca, împreună cu pr. cons. Cosmin Ilie să realizăm o expoziţie itinerantă pentru a o putea organiza în mai multe muzee din Transilvania. Sunt prietenii noştri şi o aşteaptă cu multă bucurie. Expoziţia «Spiritualitate creştină la Dunărea de Jos» doreşte să valorifice colecţia de carte veche, manuscris şi icoane aflată în muzeul gălăţean al eparhiei, avansând ideea conturării importanţei socio‑culturale a regiunii Dunării de Jos în mediul cultural naţional şi internaţional. Sperăm că această expoziţie itinerantă şi elegantul catalog să aducă publicului vizitator din Ardeal şi miilor de turişti o lecţie de istorie şi de cultură românească, dar şi de armonie şi frumos“.

Expoziţia „Spiritualitate cre­şti­­nă la Dunărea de Jos“ va putea fi vizitată la secţia „Museikon“ din Alba Iulia până la sfârşitul lunii august urmând ca, în luna septembrie, să fie vernisată la Muzeul Bistriţa, iar apoi la Muzeul oraşului Oradea şi la Muzeul Naţional Brukenthal din Sibiu.

Alexandru Constantin Chituţă