Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil ocrotesc Mănăstirea Metoc din Galaţi

IMG_5123
Sfinţii Arhangheli - ocrotitorii spirituali ai Şcolii nr. 24 din Galaţi

În data de 8 noiembrie a.c., Mănăstirea „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Municipiul Galaţi şi-a sărbătorit hramul.

Mănăstirea, cunoscută şi sub numele de „Metoc” este unul dintre aşezămintele spirituale cu deosebită valoare istorică din oraşul de pe Dunăre. Este situată în vatra veche a oraşului, în imediata apropiere a bisericii cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”. Numele de „metoc” vine de la faptul că biserica a avut, încă de la zidirea ei, rolul de metoc al Mănăstirii Neamţ.

Biserica mănăstirii, martoră a două secole de istorie

Biserica mănăstirii este ctitoria negustorului gălăţean Gheorghe Şişman, care a început lucrările după 31 iulie 1802. Mănăstirea a fost terminată în jurul datei de 15 mai 1805, fiind sfinţită la 29 octombrie acelaşi an, ca metoc al Mănăstirii Neamţ.

În conformitate cu dorinţa ctitorului, slujba se făcea atât în elineşte, cât şi în româneşte, rânduială întărită de mitropolitul Veniamin Costachi.

La 1810, chiliile mănăstirii au fost ocupate de trupele armatei ţariste. Este distrusă la 1821, fiind reparată  în jurul anului 1825 de ieromonahul Luca, de la Mănăstirea Neamţ, trimis aici pentru aceasta de stareţul Dometian.

În perioada 1832-1838, în casele mănăstirii a funcţionat prima şcoală publică din Galaţi. Şcoala avea o clasă elementară, în care se predau citirea, scrisul, aritmetica şi câteva rugăciuni, toate după o singură carte, „Întâile cunoştinţe” şi o clasă normală, în care se învăţau gramatica, aritmetica şi geografia. Pe terenul metocului s-a construit şi clădirea noii şcoli publice din Galaţi, pământul fiind donat de Mănăstirea Neamţ la stăruinţele domnitorului Mihail Sturdza, la 1846. Această şcoală, existentă şi astăzi, a fost inaugurată la 16 aprilie 1853.

Lucrări de restaurare mai ample s-au efectuat la 1858, iar după  1860 mănăstirea a devenit biserică de enorie, aici activând, pentru diferite perioade de timp pr. Cicerone Iordăchescu, arhim. Dionisie Udişteanu şi reprezentanţi de marcă ai vieţii spirituale din regiune.

Reînfiinţarea mănăstirii

Mănăstirea a fost reînfiinţată în 1994, prin purtarea de grijă a Înaltpreasfinţitului Casian, stareţ fiind arhim. Teofil Pandele, care executase ample lucrări de restaurare a bisericii în perioada 1975-1980 şi care se îngrijise pentru pictarea bisericii în frescă de Anatolie Cudinof. După plecare la Domnul a arhimandritului-mitrofor Teofil, stareţ a fost numit protos. Chesarie Sâmpetru.

Păstrarea şi intensificarea programelor comune cu Şcoala Gimnazială nr. 24

La finalul Sfintei Liturghii oficiate de către Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian s-a săvârşit slujba de pomenire a arhimandritului mitrofor Teofil Pandele, după care toţi credincioşii prezenţi au primit pachete cu alimente. Apoi, toţi credincioşii prezenţi la sărbătoare au fost invitaţi la Şcoala Nr. 24 „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, din apropierea mănăstirii, cu care aceasta este înfrăţită.

Cu acest prilej, s-au pomenit toate cadrele didactice adormite întru Domnul, care au predat în această şcoală, timp de peste un secol. Totodată, elevii au susţinut un scurt program artistic, constând din cântece şi poezii, intonate în cinstea ocrotitorilor şcolii.

Diac. Marian Pătraşcu