Autocefalia românească în dezbaterile conferinţei semestriale a clerului de la Dunărea de Jos

n3Cu prilejul împlinirii a 1685 de ani de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea (325) şi a 125 de ani de la recunoaşterea oficială a autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, la iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Sfântul Sinod a hotărât în şedinţa sa de lucru din 18 iunie 2009 ca anul 2010 să fie proclamat „Anul omagial al Crezului Ortodox şi al Autocefaliei româneşti”. Într-o firească legătură cu Autocefalia românească, ca rod al acestuia sărbătorim şi 85 de ani de când Biserica Ortodoxă Română Autocefală a fost ridicată la rangul de Patriarhie.

Dacă în primul semestru al anului, în  parohiile Patriarhiei Române a fost aprofundată tema Simbolului de Credinţă niceo-constantinopolitan, în cel de-al doilea semestru a fost dezbătută, analizată şi actualizată tema Autocefaliei româneşti.

Conferinţa semestrială a preoţilor din protoieriile judeţului Brăila

Evenimentele liturgice, misionare şi culturale au debutat la Brăila, în data de 2 noiembrie a.c., unde preoţii din protoieriile Brăila, Făurei şi Însurăţei, sub binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, s-au aflat în unitate şi în comuniune euharistică sub Pantocratorul bisericii „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Brăila, despre care Înaltpreasfinţia Sa a arătat că: „Această frumoasă biserică, a fost aşezată la început pe un cimitir, apoi  pe o biserică a lui Mihai Viteazul, după care a fost transformată în moschee. Însă, cum era şi firesc, ca efect al autocefaliei, a redevenit o biserică principală, emblematică a Brăilei”.

IMG_5150
Conferinţa semestrială a slujitorilor din protoieriile Galaţi, Tg. Bujor şi Covurlui

Teatrul „Maria Filotti” din Brăila a găzduit desfăşurarea conferinţei propriu-zise, în cadrul căreia, după cuvântul de deschidere al Înaltpreasfinţinutului Părinte Casian, preoţii desemnaţi de Protoieria Brăila pentru susţinerea referatelor, pr. dr. Sorin Marinescu şi  pr. dr  Cristin Gagu au evidenţiat apectele teologice şi istorice ale Autocefaliei româneşti.

Ca o prelungire a slujirii liturgice şi cultural-misionare către cea social-filantropică, conferinţa a continuat la Aşezământul Socio-Medical „Sfântul Pantelimon” de la Lacul Sărat. Aici au fost discutate aspectele social-filantropice, derulate în cadrul proiectului  european denumit „Rolul Bisericii în depistarea, prin diferite mijloace şi căi, de noi locuri de muncă pentru credincioşi”, proiect aplicat în colaborare cu Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor. La dezbateri au fost prezenţi reprezentanţi din 10 eparhii şi 13 judeţe, învecinate zonelor de implementare a proiectului. Cu acest prilej, în prezenţa invitaţilor, mai mulţi preoţi din protoieriile Făurei şi Însurăţei au avut luări de cuvânt punctuale prin care au evidenţiat modul în care Autocefalia românească şi Simbolul de Credinţă au fost corect percepute, înţelese şi, mai ales, concretizate în viaţa de zi cu zi a credincioşilor.

Personalitatea Episcopului Melchisedec Ştefănescu evocată la Galaţi

În ziua prăznuirii Sfântului Ierarh Nectarie Taumaturgul (9 noiembrie a.c.), Capela Seminarului Teologic Liceal „Sfântul Apostol Andrei” din Galaţi, proaspăt înveşmântată în pictură bisericească, a prilejuit slujitorilor altarelor din protoieriile Galaţi, Tg. Bujor şi Covurlui bucuria de a liturghisi împreună sub protia Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Dr. Casian Crăciun al Dunării de Jos.

La finalul Sfintei Liturghii a fost săvârşită slujba de pomenire a două mari personalităţi din istoria poporului român: Episcopul Mechisedec Ştefănescu şi acad. prof.  Vasile Alexandrescu Urechea, întemeietorul bibliotecii de la Galaţi care îi poartă numele. Cu acest prilej, Înaltpreasfinţia Sa a subliniat importanţa şi rolul ce l-a avut Episcopul Melchisedec în anii păstoririi la Dunărea de Jos şi, mai târziu, la Roman, care prin stăruitoare luptă şi printr-un limpede, concis şi profund răspuns-document adresat Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol, a fost decisiv în obţinerea recunoaşterii formale a Autocefaliei româneşti. De asemenea, a fost evocată şi personalitatea marelui om de cultură, Vasile Alexandrescu Urechia, deputat şi senator de Galaţi, precum şi împlinirea a 120 de ani de existenţă a Bibliotecii Judeţene „V.A.Urechia”. Aceasta a fost inaugurată în data de 11 noiembrie 1890, luând fiinţă prin transferul primelor 12 volume din  „La Grande Encyclopedie” de la „Biblioteca Traiană”, întemeiată la 25 iunie 1871, prin donaţia de carte făcută de către Costin Brăescu, aparţinând judeţului Covurlui.

Prezent la aceste manifestări, domnul Ilie Zanfir, Directorul Bibliotecii Judeţene „V.A.Urechia”, a apreciat că „activitatea comună din Capela Seminarului gălăţean, şi anume, omagierea a 125 de ani de la Autocefalia Bisericii Ortodoxe Române şi a 120 de ani de la inaugurarea Bibliotecii Judeţene «V.A.Urechia», sunt evenimente care au marcat nu numai Galaţiul, ci întreaga regiune a Dunării de Jos”.

În această zi de încărcătură şi emoţie duhovnicească deosebită preoţii, elevii seminarişti şi tinerii studenţi teologi s-au bucurat de binecuvântarea Sfântului Ierarh Nectarie Taumaturgul, sărutând icoana şi sfintele sale moaşte aflate în patrimoniul sacru al Arhiepiscopiei, care apoi au fost purtate spre venerare de către preoţii capelani la bolnavii din spitalele municipiului Galaţi.

SBU_9658
Întâlnirea semestrială a clerului din protopopiatele Brăila, Făurei şi Însurăţei

Conferinţa propriu-zisă s-a desfăşurat în incinta Teatrului Muzical „Nae Leonard”, Înaltpreasfinţia Sa, în calitate de conducător al lucrărilor oferind cuvântul de început pc. pr. Lucian Petroaia, consilier eparhial pentru învăţământ, care a pus în lumină personalitatea  Episcopului Melchisedec Ştefănescu, „impresionantă prin ţinuta sa de mare cărturar şi om de cultură, profund în gândire şi limpede în exprimare”, dar şi activitatea deosebită a acestuia, în special preocuparea pentru recunoaşterea rolului pe care Biserica Ortodoxă Română l-a avut în spaţiul lumii ortodoxe,  precum şi lupta neobosită pentru dobândirea Autocefaliei româneşti. Aceste aspecte se regăsesc în corespondenţa sa cu marile personalităţi ale vremii, atât din ţară cât şi de peste hotare, din care pc consilier a citat.

A urmat prezentarea unui film documentar realizat de Biroul de resort al Patriarhiei Române „2010 – Anul omagial al Autocefaliei româneşti”, dedicat patriarhilor Bisericii noastre şi slujirii lor întru dobândirea autocefaliei.

În continuare, Înaltpreasfinţia Sa a prezentat primul volum din trilogia Autocefaliei: „Autocefalia: libertate şi demnitate”, apărut la Editura BASILICA a Patriarhiei Române. Acesta conţine, pe lângă studiile despre Autocefalie, şi textul bilingv al documentelor privitoare la momentul 1885.

Dezbaterile au continuat cu susţinerea referatelor, pc. pr. Eugen Drăgoi, conferenţiarul desemnat de Protoieria Galaţi, prezentând câteva consideraţii teologice şi canonice asupra Autocefaliei, contextul istoric în care a fost obţinută aceasta, precum şi consecinţele ce decurg din calitatea sa de Biserică Ortodoxă Autocefală.  Pc. pr. Vlăduţ Talaşman şi pc. pr. Florin Şerbu, reprezentanţii protoieriilor Tg. Bujor, respectiv Covurlui au adus precizări importante referitoare la aspectul misionar şi practic, oferind o încadrare concretă a evenimentelor prilejuite de acest an omagial în spaţiul Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

În încheierea lucrărilor conferinţei, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a subliniat caracterul indi-solubil şi legătura strânsă, firească dintre Simbolul de credinţă şi Autocefalia Bisericii Ortodoxe, arătând permanenta continuitate: „…Crezul ortodox se desăvârşeşte în Autocefalie şi Patriarhat. Legătura dintre Simbolul de credinţă şi o Biserică Ortodoxă Autocefală este identică cu legătura dintre rădăcina, tulpina şi coroana unui copac. Prin capilaritatea rădăcinilor ne adăpăm din izvoarele harului. Crezul ortodox reprezintă rădăcina Bisericii în lucrarea Preasfintei Treimi, iar Preasfânta Treime este depozitara harului”. Totodată, Înaltpreasfinţia Sa a remarcat aspectul unitar dintre cultura laică şi spiritualitatea ortodoxă, salutând prezenţa domnilor Vasile Ciuchină, director al Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri” din Galaţi şi Ilie Zanfir, directorul Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia”.

Întâlnirea preoţilor din Protopopiatele Tecuci şi Nicoreşti

IMG_5280
Conferinţa pastoral-misionară semestrială la Protoieria Tecuci

Cea de a treia şi ultimă întâlnire a avut loc la Tecuci, în ziua de prăznuire a Sfinţilor Mina, Victor şi Vichentie – 11 noiembrie a.c. Sfânta Liturghie oficiată şi de această dată sub înalta binecuvântare a Arhiepiscopului Du-nării de Jos, a unit în rugăciune preoţii din protoieriile Tecuci şi Nicoreşti dar şi numeroşi credincioşi. La finalul Sfintei Liturghii, după cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţia Sa a trăit bucuria întâlnirii cu cea mai mică grupă de beneficiari ai programului catehetic naţional „Hristos împărtăşit copiilor”, preşcolari tecuceni, care în curăţia proprie vârstei lor ne-au asigurat că „Dumnezeu este în biserică. Şi în cer!”, şi poate fi „văzut doar de oamenii buni şi curaţi”.

Lucrările propriu-zise au continuat la sediul Protoieriei Tecuci, unde pc. pr. Nicolae Blănaru de la parohia Şerbăneşti I a prezentat un amplu material despre Autocefalia Bisericii Ortodoxe Române, reliefând, în special, temeiul sacramental al acesteia concretizat în Taina Sfântului Mir. Pc. pr. Ştefan Rogojină, împreună cu alţi preoţi participanţi au prezentat diferite aspecte misionare şi felul în care ei au înţeles tensiunea şi importanţa deosebită a evenimentelor din 1885, şi, mai ales modul în care, corect înţelese, pot fi transmise şi percepute ca atare de către credincioşi în condiţiile dificultăţilor economice şi a crizei morale pe care le traversăm.

În încheierea lucrărilor conferinţei, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Dr. Casian Crăciun a omagiat personalitatea marcantă a Episcopului Melchisedec Ştefănescu, dar a invitat pe toţi cei prezenţi să mediteze mai mult la „ţinuta preoţească şi la felul în care adevărul conţinut de Simbolul de credinţă, de Autocefalie – ca expresie a comuniunii apostolice, se mai reflectă astăzi în persoana preotului şi în credincioşi…  Priviţi preoţimea din vremea Episcopului Melchisedec! Slujitorii aveau ţinută. Şi nu doar exterioară (veşminte, pictură, biserici), ci mai ales interioară. Ea se măsura în rugăciune, în meditaţie, în citire, în ceea ce făceau când erau singuri… Cu astfel de preoţi, Episcopul Melchisedec a avut curajul să afirme Patriarhiei Ecumenice şi să obţină Autocefalia pentru Biserica străbună!”.

Suntem încredinţaţi că anul 2010, prin cele două teme dezbătute, Crezul ortodox şi Autocefalia românească, vor rămâne în conştiinţa noastră ca un prilej de pătrundere în interiorul şi profunzimea dogmei ortodoxe, dar şi în înţelegerea contextului istoric, concret în care aceasta se manifestă.

Pr. Gabriel Molocea,
Parohia Hanu-Conachi