Mărturisitori ai dreptei-credinţe din eparhii în perioada regimului comunist

Sub egida Arhiepiscopiei Dunării de Jos şi a Seminarului Teologic „Sfântul Apostol Andrei“, la Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos a apărut, la sfârşitul anului 2018, o carte extrem de valoroasă, intitulată „Mărturisitori ai dreptei credinţe din eparhii în perioada regimului comunist“, care însumează texte prezentate de seminarişti de la mai multe seminarii teologice creştin‑ortodoxe din Galaţi şi din ţară (Iaşi, Piatra Neamţ Râmnicu‑Vâlcea, Câmpulung Muscel,  Buzău, Huşi, Oradea, Baia Mare, Slobozia, Tulcea) la Simpozionul organizat la Galaţi, de Seminarul „Sf. Ap. Andrei“, la 28 noiembrie 2017.

Atât elevii seminarişti, cât şi coordonatorii lor, profesorii care i‑au îndrumat, au dovedit o minuţioasă aplecare spre cercetare, deoarece aici este vorba de biografii ale unor renumite personalităţi ale spiritualităţii româneşti, care au suferit pri­vaţiuni din cauză că şi‑au măr­turisit şi apărat credinţa creş­tin‑ortodoxă ca, pe vremuri, martirii creştini din Imperiul Ro­man, în condiţiile unui regim ateu, prigonitor şi opresor.

Este vorba despre: Vasile Voiculescu, Alexandru Mironescu, Pa­triarhii Iustin Moisescu şi Justinian Marina,  Preoţii: Paisie Olaru, Cleopa Ilie, Iustin Pârvu, Dumitru Bălaşa, Nicolae Mănescu, Gabriel Cocora, Ștefan Marcu, Constantin Sârbu, Ioan Iovan, Dometie Manolache, Dumitru Biolănescu, Ioan Bunea, Andrei Iancu, Gheorghe Calciu‑Dumitreasa, Monahia Teodosia Lascu, Arhim. Mina Dobzeu, Părintele Arsenie Papacioc şi mulţi alţii.

Înşirând numai numele acestor martiri pentru credinţă, cei pe care autorii acestor biografii le‑au găsit şi arătat lumii, spre învăţătură şi pildă duhovnicească, ne dăm seama de dimensiunea tăriei de care au dat dovadă atâţia ucenici ai lui Hristos de pe teritoriul Patriei noastre. Cei care s‑au împotrivit, unui regim care îl gonea pe Dumnezeu din conştiinţele oamenilor, şi au avut curajul s‑o spună, au avut de suferit în viaţa lumească, dar au câştigat mult în ceruri, acolo unde răsplata este cununa de lauri a lui Hristos. Jertfa lor a dat putere acestui neam să meargă mai departe, indiferent cât de grele au fost vremurile, având credinţa că Dumnezeu ştie ce li se întâmplă lor şi nu‑i va lăsa la nevoie, nici pe ei, nici pe urmaşii lor.

Cartea  pe care o prezentăm astăzi trebuie citită, nu povestită. Fiecare tânăr ar trebui să o aibă alături de inima sa, pentru a şti că nimic în această viaţă nu se obţine uşor.

„Nu lăsaţi să vă umilească cei fără de credinţă!“ – este crezul pe care această carte îl transmite. Căutaţi‑o şi citiţi‑o, aşadar, şi veţi dobândi încredere şi putere de la aceşti părinţi ai credinţei noastre drept‑măritoare!

Violeta Ionescu