Agenda Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Casian

LITURGICE

16 decembrie – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii, hirotoneşte întru diacon pe teo­logul Daniel Tănasă pe seama Catedralei Arhiepiscopale şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

17 decembrieSf. Proroc Daniel – săvârşeşte, în Catedrala Patriarhală, slujba Sfintei Liturghii, împreună cu alţi ierarhi membri ai Sfântului Sinod şi rosteşte cuvânt de învăţătură; asistă la slujba de Tedeum, ca recunoştinţă adusă lui Dumnezeu pentru ocrotirea şi ajutorul dăruite Patriarhului României în slujirea Bisericii Ortodoxe Române şi a poporului român, prilejuită de prăznuirea zilei onomastice a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

20 decembrie Sf. Mc. Ignatie Teoforul – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

22 decembrie ‑ săvârşeşte, la monumentul martirilor Revoluţiei din Cimitirul „Eternitatea“, în  prezenţa reprezentanţilor militarilor, jandarmilor, autorităţilor gălăţene, ai asociaţiilor locale de revoluţionari şi a membrilor familiilor martirilor, slujba de pomenire a eroilor martiri ai Revoluţiei din decembrie 1989 şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

23 decembrie – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii, îm­preună cu Preasfinţitul Părinte Ve­niamin, Episcopul Basarabiei de Sud, hirotoneşte  întru diacon pe teologul Marian Alin Coman pe seama Catedralei Arhiepiscopale şi rosteşte cuvânt de învăţătură; primeşte preoţii din municipiul Galaţi prezenţi la Catedrala Arhiepiscopală cu icoana Naşterii Domnului, pentru a merge în casele credincioşilor.

25 decembrie Naşterea Domnului – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii, rostind cuvânt de învăţătură.

Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală din Galați

26 decembrie – săvârşeşte, la Catedrala ,,Naşterea Domnului“ din municipiul Brăila, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

30 decembrie – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii, hirotoneşte întru diacon pe teologul Gabriel Secuian, pe seama Catedralei Arhiepiscopale şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

31 decembrie – săvârşeşte în Catedrala Arhiepiscopală, slujba din noaptea trecerii dintre ani.

1 ianuarie Tăierea‑împrejur după trup a Domnului; Sf. Vasile cel Mare – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepis­copală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii, rostind cuvânt de învăţătură; oficiază slujba de Tedeum şi asistă la programul organizat de Mănăstirea şi Aşezământul filantropic „Sf. Vasile cel Mare“ din municipiul Galaţi, cu ocazia hramului acestora.

3 ianuarie – săvârşeşte, la Mănăstirea Buciumeni, judeţul Galaţi, slujba înmormântării  monahiei Paisia Frangulea, rostind cuvânt de învăţătură.

5 ianuarie – participă, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, la slujba  Ceasurilor împărăteşti şi săvârşeşte sfinţirea Aghesmei Mari, rostind cuvânt de învăţătură; participă, la Catedrala Arhiepis­copală din Galaţi, la slujba Privegherii.

6 ianuarie  Botezul Domnului (Boboteaza) – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii la Catedrala „Naşterea Domnului“ din municipiul Brăila şi rosteşte cuvânt de învăţătură; la apele Dunării din municipiile Brăila şi Galaţi, săvârşeşte rânduiala sfinţirii Aghesmei Mari şi rosteşte cuvinte de învăţătură.

7 ianuarie Sf. Ioan Botezătorul – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii la biserica „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul“  din municipiul Galaţi şi rosteşte cuvânt de învăţătură; binecuvântează lucrările la biserica mare, iar în paraclisul „Sfântul Ierarh Nectarie şi Sfântul Ierarh Dosoftei“ de la demisolul noii biserici, săvârşeşte o slujbă de mulţumire, precum şi parastasul pentru slujitorii şi ctitorii acestui sfânt locaş trecuţi la Domnul.

13 ianuarie – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepis­copală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

15 ianuarie – săvârşeşte, la Capela Seminarului Teologic „Sf. Ap. Andrei“ din Galaţi, slujba Parastasului pentru poetul Mihai Eminescu şi rosteşte un cuvânt despre personalitatea acestuia.

16 ianuarie – participă, la capela „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel“ din incinta Penitenciarului Galaţi, la slujba Sfintei Liturghii, după care oficiază o slujbă de mulţumire şi rugăciuni speciale pentru cei aflaţi în închisori, rostind cuvânt de învăţătură.

Sfântul Ignatie Teoforul cinstit la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi

17 ianuarie – săvârşeşte, la biserica ,,Sf. Antonie cel Mare“ din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură; săvârşeşte, la Catedrala Ar­hiepis­copală din Galaţi, slujba Parastasului pentru Episcopul Chesarie al Dunării de Jos, la împlinirea a 131 de ani de la naşterea sa şi pentru Mitropolitul Antonie Plămădeală al Ardealului, rostind un cuvânt de evocare a ierarhilor pomeniţi.

20 ianuarie – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepis­copală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii, rostind cuvânt de învăţătură.

24 ianuarie – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepis­copală din Galaţi, slujba de Tedeum închinată zilei Unirii Principatelor Române, rostind cuvânt de învăţătură; săvârşeşte, la biserica ,,Vovidenia“ din municipiul Galaţi, slujba de Tedeum închinată zilei Unirii Principatelor Române şi slujba de pomenire a domnitorului Alexandru Ioan Cuza, a mamei sale ‑ Sultana Cuza ‑ şi a făuritorilor Unirii, urmată de un cuvânt de învăţătură.

25 ianuarie – Sf. Ierarh Grigorie Teologul – săvârşeşte, la biserica ,,Sf. Grigorie Teologul“ din Galaţi,  slujba Sfântei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură cu ocazia hramului acestui sfânt locaş.

26 ianuariesăvârşeşte, la capela ,,Sf. Ioan Gură de Aur“ şi „Sf. Macrina cea bătrână“ din cadrul Centrului pastoral, cultural şi filantropic „Sf. Cuv. Ioan Casian“ ‑ Galaţi, slujba Vecerniei şi a Litiei.

27 ianuarie – Aducerea moaştelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur – săvârşeşte, la Catedrala Arhie­pis­copală din Galaţi, slujba Sf. Liturghii şi hirotoneşte întru diacon pe teologul  Andrei Ciprian Radu,  rostind cuvânt de învăţătură.

29 ianuarie – oficiază, la capela Seminarului „Sf. Ap. Andrei“ din Galaţi, slujba Vecerniei cu Litie şi rosteşte cuvânt de învăţătură despre Sfinţii Trei Ierarhi.

30 ianuarie – Sf. Trei Ierarhi – săvârşeşte, la biserica ,,Sf. Trei Ierarhi“ din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii, hirotoneşte întru preot pe c. diac. Andrei Ciprian Radu pe seama bisericii cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“ din localitatea Bereşti, parohia Bereşti‑Sat, Protopopiatul Târgu Bujor, judeţul Galaţi şi rosteşte cuvânt de învăţătură, cu prilejul hramului bisericii.

SOCIAL – CULTURALE

6 decembrie – participă, la Muzeul Brăilei „Carol I“ la lansarea a trei volume istorice realizate în coeditare de Editura Academiei Române Bucureşti şi Editura „Istros“, rostind o alo­cuţiune.

Premierea tinerilor olimpici in Catedrala „Naşterea Domnului“ din Brăila

18 decembrie – participă, Teatrul Naţional de Operă şi Operetă „Nae Leonard“ din municipiul Galaţi la tradiţionala serbare a elevilor de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Apostol Andrei“ din Galaţi, prilejuită de sărbătoarea Naşterii Domnului, rostind cuvânt de binecuvântare.

23 decembrie – binecuvintea­ză, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, pe membrii ansamblu­rilor folclorice şi ai grupurilor de colindători din Republica Moldova şi din judeţele  Botoşani, Piatra‑Neamţ, Suceava, Iaşi, Vrancea, Tulcea, Galaţi şi Brăila, participanţi la cea de‑a XXVIII‑a ediţie a Festivalului de Folclor şi Tradiţii de Iarnă ,,Tudor Pamfile“ ‑ Galaţi, 2018.

26 decembrie  la Catedrala „Naşterea Domnului“ din Brăila, premiază 15 tineri olimpici de la Liceul Sportiv şi Liceul de Arte „Hariclea Darclee“, oferindu‑le premii în bani şi cărţi de zidire sufletească.

1 ianuarieSf. Vasile cel Mare – participă la Aşezământul filantropic „Sf. Vasile cel Mare“ din Galaţi, la programul cultural‑religios susţinut de copii cu ocazia hramului acestui aşezământ.

17 ianuarie – binecuvintează elevii şi copii asistaţi în cadrul Centrului multifuncţional pentru copiii de la Parohia „Sf. Cuv. Antonie cel Mare“ – Galaţi, oferindu‑le daruri.

24 ianuarie – participă la manifestările dedicate sărbătoririi a 160 de ani de la Unirea Principatelor Române, la biserica ,,Vovidenia“ şi la statuia Domnitorului Al. I. Cuza din municipiul Galaţi.

29 ianuarie –  participă, împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Athenagoras al Belgiei (Patriarhia Ecumenică), la Simpozionul interliceal „Comuniune şi comunitate creştină în gândirea Sfinţilor Trei Ierarhi“, organizat la Seminarul Teologic ,,Sf. Ap. Andrei“ din Galaţi, cu participarea elevilor de la mai multe licee din municipiile Galaţi şi Tecuci, rostind un cuvânt de învăţătură.

30 ianuarie – Sf. Trei Ierarhi – în cadrul programului cultural‑educaţional „O şansă pentru tinerii noştri!“ prilejuit de hramul bisericii „Sf. Trei Ierarhi“ din Galaţi, oferă unui număr de 12 elevi şi studenţi cu rezultate remarcabile la învăţătură şi la diferite olimpiade şi concursuri, premii în bani şi cărţi ziditoare de suflet.

ADMINISTRATIV – SINODALE

14 decembrie ‑ prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial.

160 de ani de la înfăptuirea Unirii de la 1859

18 decembrie ‑ prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial.

1 ianuarie – vizitează Mănăstirea şi Aşezământul filantropic „Sf. Vasile cel Mare“ din municipiul Galaţi, cu ocazia hramului acestora.

8 ianuarie – prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial.

10 ianuarie – prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial.

14 ianuarie – prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial.

28 ianuarie – prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial.

29  ianuarie – vizitează Seminarul Teologic ,,Sf. Ap. Andrei“ din Galaţi.

PRIMIRI

20‑24 decembrie – primeşte, la Reşedinţa Arhiepiscopală din Galaţi, grupuri de colindători din cuprinsul Eparhiei.

22 decembrie ‑ primeşte, la Reşedinţa Arhiepiscopală, pe Preasfinţitul Părinte Veniamin – Episcopul Basarabiei de Sud.

24 decembrie – primeşte, la Reşedinţa Arhiepiscopală, soborul slujitorilor Catedralei Arhiepiscopale veniţi cu icoana Naşterii Domnului, cu prilejul sărbătorii Ajunului Naşterii Domnului.

1 ianuarie – primeşte, cu prilejul Anului Nou, la Centrul socio‑cultural „Sf. Cuv. Casian“ din cadrul Centrului eparhial, preoţi din Galaţi şi Brăila, din protopopiatele Tecuci şi Covurlui şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

5 ianuarie – primeşte, la Reşedinţa Arhiepiscopală, soborul slujitorilor Catedralei Arhie­pis­copale, cu prilejul Ajunului Botezului Domnului.

Vizita ÎPS Părinte Mitropolit Athenagora al Belgiei și a ÎPS Părinte Arhiepiscop Casian, la Seminarul Teologic din Galați

15 ianuarie ‑ primeşte, la Centrul Eparhial, pe dl prof. univ. dr. Ionel Cândea, directorul Muzeului Brăilei „Carol I“.

21 ianuarie ‑ primeşte, la Centrul Eparhial, pe pcuv. maică stavrofora Mariani Popa, stareţa Mănăstirii „Naşterea Maicii Domnului“ Cudalbi, judeţul Galaţi.

28 ianuarie ‑ primeşte, la Centrul Eparhial, pe lt. col. dr. Ilie Melinte, comandatul Batalionului 300 Infanterie Mecanizată „Sf. Ap. Andrei“ ‑ Galaţi şi pe pc. pr. Paul Zaharia, preot militar al Garnizoanei Galaţi.

29 ianuarie ‑ primeşte, la Reşedinţa Arhiepiscopală, pe Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Athenagoras al Belgiei (Patriarhia Ecumenică); primeşte, la Centrul epar­hial, pe pc. pr. Mircea Ionuţ Băncilă, protoiereu de Brăila.

Pr. Gabriel Mungiu, secretar eparhial