Sfinţirea bisericii „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“ din Bereşti‑Sat, judeţul Galaţi: Revărsare de har şi bucuria credincioşilor

Realitatea pământească ‑ ce uneşte în chip simbolic iubirea unei comunităţi creştine faţă de Dumnezeu ‑, se concretizează prin ridicarea unor edificii. Un astfel de act s‑a înfăptuit pe meleagurile oraşului Bereşti, judeţul Galaţi, din Eparhia Dunării de Jos, în Duminica „Samarineanului milostiv“ a XXV‑a după Rusalii, în 11 noiembrie 2018, prin sfinţirea noii biserici cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“, din Bereşti‑Sat, protopopiatul Tg. Bujor. Piatra de temelie a fost aşezată în anul 2009, în Duminica a XXVIII‑a după Rusalii, pe terenul donat de familia binecredincioasei Elena Donose şi a fiului ei, ieromonahul Teodor Donose, ctitorul acesteia fiind familia Miron Costel şi Viorica, fiică a localităţii.

Sfințirea altarului bisericii din Parohia Berești-Sat

Ca o consecinţă firească, solemnitatea evenimentului nu ar fi fost posibilă fără implicarea  „albinelor lucrătoare“, a acelor credincioşi vrednici de pomenire, care, sub îndrumarea prea cucernicului părinte protoiereu Cezar Gagiu, au contribuit ‑ în mod voluntar ‑, cu deplină dăruire şi din dragoste faţă de Dumnezeu, la amenajarea spaţiului eclesial în cele mai mici detalii. O împlinire realizată şi prin implicarea autorităţilor locale, sub coordonarea domnului Octavian Dică, primar al oraşului Bereşti.

Încă de la primele ore ale dimineţii, grupuri de credincioşi din satele învecinate au sosit pentru a lua parte la acest eveniment de înaltă trăire duhovnicească. Astfel, pe la ceasurile opt, clopotele bisericii au vestit comunităţii începerea slujbei Utreniei.

Sosirea Înaltpreasfinţitului Pă­rinte Casian Crăciun, Arhi­epis­copul Dunării de Jos, a fost marcată prin întâmpinarea Sa de către soborul de preoţi dimpreună cu ctitorii, autorităţile locale, direc­ţiunea unităţii de învăţământ (dna Gabriela Dică şi dna Carmen Constantin), cadrele didactice şi elevii îmbrăcaţi în costume tradiţionale, grupul de copii din parohia Brătuleşti, judeţul Galaţi, şi respectiv de către credincioşi. Bucuria, dărnicia şi curăţia sufletelor celor ce s‑au ostenit pentru sfinţirea acestui sfânt locaş, cler şi popor, s‑a închipuit prin prezenţa colacului frumos rumenit şi a sării.

Săvârşindu‑se înconjurul bisericii, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian a îngenuncheat înaintea uşilor bisericii, rostind o frumoasă rugăciune, apoi a bătut cu Sfânta Cruce în uşă, glăsuind de trei ori: „Ridicaţi voi porţile… ca să intre Împăratul Slavei!“.

După intrarea în locaşul bisericesc, Arhiereul, urmat de soborul preoţesc, a purces la sfinţirea altarului şi a Sfintei Mese. La acest moment sacru au asistat ctitorii, autorităţile locale, şi o parte dintre credincioşi. Starea ce descrie trăirea credincioşilor prezenţi este evlavia şi respectiv smerenia pentru sfinţii părinţi.

După aşezarea sigiliului arhieresc şi înveşmântarea Sfintei Mese, a urmat sfinţirea bisericii în interior ‑ pictura sfântului altar şi catapeteasma ‑, cu apă sfinţită şi cu Sfântul şi Marele Mir. Cei prezenţi au fost stropiţi şi binecuvântaţi cu aghiasma în care s‑au turnat multe aromate, simbol al bunei miresme a harului Duhului Sfânt. Drept urmare, o dată cu sfinţirea zidirii materiale are loc şi sfinţirea sufletelor noastre, statornicindu‑se legătura dintre biserica de zid, care este reprezentarea vizuală, arhitectonică, a Bisericii vii, formată din preoţii şi enoriaşii unei parohii. De menţionat este faptul că, bucuria credincioşilor a sporit la momentul trecerii lor prin Sfântul Altar pentru a săruta Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce şi Sfânta Masă şi pentru a primi arhiereasca binecuvântare.

Zi de sărbătoare în Parohia Berești-Sat

După ce toate s‑au încheiat în bună rânduială, soborul arhieresc s‑a îndreptat spre podiumul special amenajat în curtea bisericii, unde s‑a săvârşit slujba Sfintei Liturghii, în prezenţa credincioşilor.

La momentul chinonicului, părintele consilier Gelu Aron a tâlcuit pericopa evanghelică, prin care a evidenţiat faptul că „Samarineanul Milostiv Îl prefigurează pe Mântuitorul Iisus Hristos, Care ne poartă din încercările şi durerile noastre, din singurătatea noastră şi bolile noastre la casa Sa, care este Biserica“.

În timpul împărtăşirii credin­cioşilor, elevii de la Liceul Tehnologic „Paul Bujor“ din oraşul Bereşti (sub coordonarea dnei înv. Iulia Mânză), precum şi Grupul de copii din parohia Brătuleşti, judeţul Galaţi au interpretat pricesne şi cântece patriotice, amintind de jertfa de pe Cruce a Mântuitorului şi de jertfa soldaţilor români pentru întregirea României Mari şi păstrarea unităţii de credinţă.

După săvârşirea Sfintei Liturghii, Părintele Arhiepiscop a rostit un cuvânt de învăţătură prin care a subliniat importanţa săvârşirii de fapte bune asemenea Samarineanului milostiv din evanghelia acelei zile, şi, totodată, a explicat credincioşilor sensurile duhovniceşti ale sfinţirii bisericii. În esenţă, fiecare biserică ortodoxă sfinţită este un „laborator al învierii“ – după Sfântul Maxim Mărturisitorul, sec. VII sau „anticameră a Împărăţiei cerurilor“, după Sfântul Nicolae Cabasila, sec. XIV. Biserica sfinţită este „Cerul pe pământ“, cum ne învaţă Sfântul Gherman, Patriarhul Constanti­no­polului, sec. VIII, pentru ca pe om să‑l înalţe duhovniceşte la ceruri, în iubirea Preasfintei Treimi şi comuniunea sfinţilor.

Evenimentul s‑a concretizat prin acordarea, din partea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhi­epis­cop Casian, a distincţiei „Vrednicia Andreiană“ şi de diplome ctitorilor, celor care au sprijinit lucrările de zidire şi înfrumuseţare a bisericii. Părintele  Vasile Dobrin a primit rangul de iconom pentru implicarea în lucrările de construcţie şi de amenajare a noului locaş din Bereşti‑Sat.

***

Prin slujba sfinţirii, orice biserică devine Poartă a cerului (Facerea 28, 17) şi Casă a lui Dumnezeu, în care se revarsă, neîncetat, harul şi sfinţenia. O biserică în care se oficiază Sfintele Taine sau Sacramente ale iubirii eterne a lui Dumnezeu este pentru oameni un semn de binecuvântare asupra comunităţii şi asupra locului. Aşadar, târnosirea locaşului bisericesc de la Bereşti‑Sat devine şi este o mărturie a credinţei, dăruirii şi dragostei tuturor celor care prin cel mai mic gest sau sacrificiu au contribuit la ridicarea lui.

Prin participarea la slujba de sfinţire a bisericii, suntem datori să conştientizăm că suntem chemaţi, într‑o lume din ce în ce mai secularizată şi globalizată, să redescoperim şi să trăim adevărul esenţial, şi anume că: omul este chemat la sfinţire şi viaţă veşnică în iubirea lui Dumnezeu Cel Sfânt şi veşnic Viu.

Pr. Florin Costea