Sfinţirea veşmântului pictural al bisericii „Înălţarea Domnului şi Sf. Ier. Alexandru“ din Galaţi

Sfânta Liturghie Arhierească în Parohia „Înălțarea Domnului” din Galați

Veşmântul pictural de la biserica cu hramurile „Înălţarea Domnului şi Sfântul Ierarh Alexandru“ din Galaţi, a fost sfinţit marţi, 13 noiembrie 2018, în ziua prăznuirii Sfântului Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului.

Slujba de sfinţire şi Sfânta Liturghie au fost săvârşite de Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, înconjurat de un impresionant sobor de preoţi şi diaconi din Protopopiatul Galaţi, participanţi la Conferinţa preoţească semes­trială de toamnă.

În semn de binecuvântare, dar şi pentru a spori evlavia credincioşilor din municipiu, prezenţi în număr impresionant, a fost adusă spre închinare – de la Centrul Eparhial -, racla ce adăposteşte o părticică din moaştele Sfântului Ioan Gură de Aur.

În cuvântul de învăţătură rostit la finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhi­e­piscop Casian a vorbit celor prezenţi despre semnificaţiile duhovniceşti ale acestei slujbe: „Sfinţirea picturii corespunde rugăciunii care se rosteşte în momentul în care ne apropiem de Sfântul Altar şi cerem lui Dumnezeu ca, atunci când se sfinţeşte o nouă biserică, să se sfinţească şi sufletele şi trupurile noastre, deoarece configuraţia bisericii este asemănătoare cu omul creat după chipul şi spre asemănarea cu Dumnezeu. Aşa precum creştinul intră în viaţa Bisericii prin Botez, tot aşa şi Biserica are botezul ei prin stropire cu apă sfinţită şi prin ungerea cu Sfântul şi Marele Mir“.

Zi de sărbătoare în Parohia „Înălțarea Domnului“ din Galați

Amintind despre veşmântul pictural deosebit cu care biserica a fost împodobită de pictorii Ioan şi Dana Moldoveanu, între anii 2012‑2016, Ierarhul Dunării de Jos a arătat faptul că: „Pictura nu este altceva, decât veşmântul care ne ajută să înţelegem că biserica este cu adevărat «Casa lui Dumnezeu», «Poarta Cerului» sau «Cerul cel de pe pământ»  aşa cum spune Sfântul Gherman al Constantinopolului.

Pictura murală, cea pe care o vedem pe pereţii bisericii „Înălţarea Domnului“ din Galaţi, în general, pictura din bisericile ortodoxe urmăreşte să integreze omul şi toată creaţia în taina lui Dumnezeu, totul să devină o Liturghie: «Ale Tale dintru ale Tale, Ție îţi aducem de toate şi pentru toate!». Pictura are temei puternic, mai întâi de toate, în Întruparea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Pictura are temei întru faţa Tatălui, Care este Fiul: «Cel ce L‑a văzut pe Fiul Întrupat, pe Tatăl L‑a văzut» (Ioan 14, 9), iar icoanele Fiului sunt cei ce I‑au urmat Lui. Și mai presus de toate, este icoana «Împărătesei Cerului şi a Pământului», «cea mai  înaltă decât cerurile», Născătoarea de Dumnezeu, care, împreună cu picturile din altar, arată taina Sfintei Liturghii, taina împărăţiei lui Dumnezeu.

Catapeteasma ne ajută să privim dincolo de imaginile cu ochii noştri omeneşti, a spus Înaltpreasfinţia Sa. Ne îndeamnă să privim frumuseţile, «pe care ochiul nostru nu le‑au văzut, urechile nu le‑au auzit şi la inima omului nu s‑au urcat!». (…) Pictura şi icoanele ne vorbesc, aşadar, despre viaţa de dincolo, şi despre aspectele din această viaţă, viaţă care este făcută nu să rămână doar pe pământ, ci viaţa omului împreună, ca pas cu pas să‑L urmeze pe Domnul în drumul spre îndumnezeire. Icoanele nu ne constrâng, dimpotrivă, icoanele ne arată prin evidenţa lor frumuseţea împărăţiei lui Dumnezeu, încât, pictura răspândeşte în sufletele noastre sentimentele de credinţă, de iubire, de bogăţie, de pocăinţă“.

Aspect de la Conferința semestrială de toamnă din Protoieria Galați

La finalul Sfintei Liturghii, în semn de preţuire pentru lucrările de înfrumuseţare ale bisericii şi de amenajare ale Aşezământului cultural‑filantropic „Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur“ din cadrul parohiei gălăţene, Înaltpreasfinţia Sa a acordat preoţilor slujitori şi unor buni credincioşi diplome de ctitori şi acte de preţuire.

Înaltpreasfinţia Sa a oferit în dar câte o cruce pectorală pc. pr. Costel Bălan, parohul acestei biserici şi pc. pr. coslujitor Eugen Drăgoi, iar pentru noul aşezământ o icoană cu chipul Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

În continuare, ierarhul Dunării de Jos a săvârşit slujba de binecuvântare a noului Aşezământ cultural‑filantropic şi a deschis, în Sala mare a acestuia, lucrările propriu‑zise ale conferinţei semestriale de toamnă, aşezate sub genericul „Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri de la 1918“.

Pc. pr. Eugen Drăgoi a susţinut referatul în cadrul conferinţei, în care a făcut o prezentare a istoricului evenimentelor de la 1918 şi a vorbit despre pregătirea şi impactul asupra gălăţenilor a actului unirii de la Alba Iulia. După acest moment, Ierarhul Dunării de Jos a prezentat aspecte care privesc contribuţia însemnată a Bisericii Ortodoxe Române şi a unor personalităţi de seamă din această zonă a ţării la realizarea Unirii.

Pr. drd. Alexandru Bulgaru