Sfinţirea bisericii „Naşterea Maicii Domnului“ din Umbrăreşti

Comuna Umbrăreşti se află în partea de nord‑est a Câmpiei Române din sectorul Câmpiei Tecuciului, la zona de graniţă cu podişul Central Moldovenesc, la o distanţă de 65 km de municipiul Galaţi.

Târnosirea bisericii din Parohia Umbrărești 2

Prima informaţie scrisă, prin care se atestă existenţa vieţii religioase pe teritoriul de astăzi al comunei Umbrăreşti, este aceea din 15 iulie 1448, când Petru Voievod, domn al Țării Moldovei, întăreşte lui pan Cernat Ploscar şi fratelui său, Șteful, sate şi părţi de sate, printre care şi „mănăstirea de la gura Bârlăjiţei, unde este Agapie“.

Localitatea Umbrăreşti‑Deal a fost înfiinţată în anul 1933, cu numele „Generalul Eremia Grigorescu“, denumire avută până în anul 1950. Din anul 1950 şi până în 1996 s‑a numit „Vasile Roaită“, iar apoi, a primit numele de „Umbrăreşti‑Deal“. În localitatea Umbrăreşti‑Deal sunt două parohii: Umbrăreşti 1 (Eremia Grigorescu) şi Umbrăreşti 2.

În anul 1990, Consiliul Parohial Umbrăreşti a solicitat arhiereasca binecuvântare pentru înfiinţarea Parohiei Umbrăreşti 2, prin desprinderea de parohia Umbrăreşti 1. Astfel, la 26 august 1990, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian, pe atunci arhiereu‑vicar, înconjurat de un  sobor de preoţi şi diaconi slujitori, a aşezat piatra de temelie pentru noul locaş de rugăciune din Parohia Umbrăreşti 2 şi a acordat arhiereasca binecuvântare pc. preot Vasile V. Marin, pentru începerea lucrărilor de construcţie a sfintei biserici.

Prin jertfa preotului paroh Vasile V. Marin şi a credincioşilor din această parohie, lucrările au continuat până la cota de +7 metri, ele fiind finalizate de noul preot paroh Tudorel Iordache.

În 13 iunie 2010, s‑a acordat arhierească binecuvântarea, pentru ca slujbele să fie oficiate în biserica nou‑zidită.

În urma trecerii la Domnul a preotului Tudorel Iordache, la 28 mai 2014, a fost numit ca preot paroh al parohiei Umbrăreşti 2, pc. pr. Ionuţ Căşuneanu.

Din anul 2014 şi până în anul 2018, s‑au realizat lucrări de înfrumuseţare a sfintei biserici, lucrări de amenajare a curţii interioare, precum şi ridicarea unei noi clopotniţe şi a unui gard de împrejmuire, cu sprijinul financiar al Consiliului Local Umbrăreşti, prin implicarea dlui primar Paraschiv Stoica şi a dlui viceprimar Maricel Condrache.

Pregătită şi înfrumuseţată cu cele necesare slujirii, în 21 octombrie 2018, a fost săvârşită slujba de sfinţire a bisericii de către Chiriarhul Dunării de Jos, în anul declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept „Anul omagial al unităţii de credinţă şi de neam şi Anul comemorativ al Făuritorilor Marii Uniri din 1918“. A fost ziua când credincioşii din comunitatea Um­brăreşti 2 au trăit momente de aleasă înălţare sufletească, întrucât biserica parohială a primit veşmântul luminos al sfinţeniei.

Slujba de sfinţire a fost săvârşită de către Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, în prezenţa ctitorilor, autorităţilor locale, precum şi a numeroşilor credincioşi din comună şi din satele învecinate.

Bucuria credincioşilor a sporit la momentul trecerii lor prin Sfântul Altar pentru a săruta Sfânta Masă, Sfânta Evanghelie şi pentru a primi arhiereasca binecuvântare.

Apoi, ierarhul, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit slujba Sfintei Liturghii, pe un podium special amenajat în cutea bisericii, în prezenţa credincioşilor.

Zi de bucurie pentru credincioșii parohiei Umbrărești 2

Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul parohial format din tineri de la Şcoala Gimnazială „Sfântul Stelian“ din localitate, participanţi la programul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor“ şi îmbrăcaţi în portul tradiţional al zonei. La chinonic, aceştia au susţinut şi un mini‑recital de pricesne şi cântece patriotice, iar la final au primit daruri din partea ierarhului.

În cuvântul de învăţătură, Părintele Arhiepiscop a tâlcuit Evanghelia zilei, prilej cu care a explicat sensurile duhovniceşti ale sfinţirii bisericii, subliniind importanţa unei biserici în comunitatea de credincioşi.

„Localitatea Umbrăreşti, unde se pare că a poposit Sfântul Ştefan cel Mare şi unde, în hrisoavele vechi ale istoriei, se vorbeşte despre existenţa unei mănăstiri şi a mai multor biserici, în ultimii ani rămăsese fără biserică. Prin jertfelnicia ctitorilor, a credincioşilor şi a preoţilor s‑a reuşit ridicarea unei biserici de măreţia unei catedrale. La această frumoasă slujire s‑a adăugat şi mulţimea credincioşilor, iar programele culturale, sociale şi, mai ales, cele educaţionale, în care tinerii sunt angrenaţi, au dat un contur cu totul special acestei sărbători. Am putea spune că astăzi, asemenea celui vindecat din Evanghelie, credincioşii au mers de la biserică acasă mulţumind lui Dumnezeu pentru tot binele pe care îl face oamenilor prin biserică“, a spus Înaltpreasfinţitul Părinte Casian.

Pentru implicarea în lucrările de construcţie şi de amenajare a noului locaş, pc. pr. Ionuţ Căşuneanu a primit rangul de iconom, iar credincioşii care au sprijinit lucrările de zidire şi înfrumuseţare ale bisericii au primit din partea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian diplome de ctitori. Printre ctitorii principali ai bisericii se numără familiile: Dumitru şi Mariana Murgoci, Vasile şi Sonia Iacomi, Vasile şi Mariana Bulai, Turcu Vasile şi Maria, Borş Gheorghe şi Maria, precum şi vrednicul de pomenire arhim. Epifanie Bulancea de la Mănăstirea Măgura Ocnei.

Mai mulţi elevi din localitatea Umbrăreşti, cu rezultate bune la învăţătură, care au participat în acest an la concursuri şcolare, au primit diploma eparhială „Tinereţe şi credinţă“, icoane, cărţi de rugăciune şi alte daruri.

Evenimentul s‑a încheiat cu săvârşirea parastasului pentru slujitorii şi ctitorii trecuţi la Domnul, urmat de tradiţionala agapă creştinească, la care au fost invitaţi toţi credincioşii prezenţi.

Prin sfinţirea bisericii închinate Maicii Domnului, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, sfinţeşte sufletele şi trupurile noastre, pentru păstrarea cu demnitate şi fidelitate a credinţei ortodoxe de către slujitorii şi credincioşii acestei parohii, uniţi în „Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserică“ a neamului românesc, de acum şi până în veac!

Împodobeşte, Mântuitorule, cu darurile Tale cereşti pe creştinii acestei parohii, care se roagă neîncetat şi care iau parte la viaţa liturgică, educativă şi filantropică a bisericii lor!

Slavă lui Dumnezeu şi mulţu­miri binefăcătorilor!

Pr. Ionuţ Căşuneanu