Sfinţirea bisericii din satul Plevna

„Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu împreună lucrarea Sfântului Duh“, s‑a sfinţit în localitatea Plevna, comuna Rediu, protopopiatul Covurlui, judeţul Galaţi, biserica ridicată în cinstea Sfinţilor Împăraţi, întocmai cu Apostolii, Constantin şi maica sa Elena, pentru slujirea liturgică, pastorală şi misionară a credincioşilor ortodocşi din amintita parohie.

Aspect de la sfințirea bisericii din satul Plevna

Comunitatea creştinilor or­todocşi din Plevna a fost în­fiinţată în primăvara anului 2004, când Consiliul Parohial de la Rediu a cerut arhierească binecuvântare, pentru înfiinţarea parohiei Plevna, cerere care şi‑a găsit soluţionarea prin Decizia chiriarhală nr. 4023 din 20 aprilie 2004. Parohia Plevna are 234 de familii şi 690 de suflete.

Neavând un sfânt locaş de rugăciune, credincioşii ‑ de mai mulţi ani ‑ au dorit să ridice un Sfânt Altar dedicat lui Hristos, pentru a avea unde să se închine şi să‑I aducă mulţumire bunului Dumnezeu. Aşa se face că, prin rugăciune şi faptă bună şi prin dărnicia şi bunăvoinţa familiei Costel şi Ana Buruiană, donatorul terenului pentru biserică, dorinţa lor s‑a îm­-plinit.

Astfel, în 16 iulie 2006, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscop al Dunării de Jos, a aşezat piatra de temelie la fundamentul noului locaş, pe atunci, preot paroh fiind preacucernicul părinte Constantin Popa.

Lucrările de zidire au început în anul 2008, de către S. C. „Orizont Company“ S.R.L, continuate de S.C. „Meridia“ şi S.C. „Mario Construct“. Din luna mai 2009, lucrările aflate la cota + 4.00 metri, au fost coordonate prin strădania şi eforturile noului preot paroh Eugen Boldeanu, sprijinit de inimoşii enoriaşi şi alţi jertfelnici donatori.

Construcţia bisericii a fost realizată între anii 2008‑2016, sub îndrumarea părintelui Horaţiu Moldovan, consilier pentru Patrimoniu şi construcţii bisericeşti, prin râvna părinţilor  Constantin Popa şi Eugen Boldeanu, cu contribuţia Secretariatului de Stat pentru Culte, a Consiliului Local Rediu, prin sârguinţa şi donaţiile familiilor Marin şi Zonia Guiţă, Gheorghe şi Valentina Dajbog, Constantin Moldoveanu şi Avrămia Dajbog,  Maria şi Ștefan, Buruiană Dorin şi Cerasela, Dănăilă Nicu şi Tincuţa, a arhimanditului Epifanie Bulancea de la Mănăstirea Măgura Ocnei, precum şi a enoriaşilor parohiei.

Începând cu 1 august 2017, după transferul părintelui Eugen Boldeanu la parohia Rediu, rosturile parohiei au fost preluate, cu arhierească binecuvântare, de subsemnatul ‑ preot Ciprian Rotaru. Astfel, în 9 septembrie 2018, cu biserica pregătită şi împodobită după rânduială, cu inimile deschise, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian a săvârşit slujba de târnosire a bisericii, în anul declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept „Anul omagial al unităţii de credinţă şi de neam“ şi „Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918“.

La acest înălţător eveniment duhovnicesc, ne‑am bucurat de prezenţa mai multor slujitori din administraţia eparhială şi de preoţii parohiilor învecinate, şi de participarea unui număr mare de credincioşi. Atât slujba de sfinţire a bisericii, cât şi Sfânta Liturghie au fost oficiate de Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Du­nării de Jos, pe o scenă special ame­najată în curtea bisericii.

În cuvântul de învăţăţură, Părintele Arhiepiscop Casian a tâlcuit pericopa evanghelică din respectiva zi şi a explicat sensurile duhovniceşti ale sfinţirii bisericii. În contextul manifestării, Înaltpreasfinţitul nostru Părinte a vorbit despre evenimentul emoţionant al începerii noului an şcolar, subliniind necesitatea educaţiei în viaţa copiilor noştri.

„Trei sunt darurile pe care Dumnezeu le‑a oferit cre­din­cio­şilor buni din parohia Plevna din Câmpia Covurluiului. Mai întâi, bucuria iubirii celei fără de margini, prin care Dumnezeu ne trimite pe Fiul Său în duminica dinaintea Sfintei Cruci, ridicând crucile poporului în slava doxologiei de la Sfânta Liturghie, spre bucuria tuturor familiilor credincioase din această parohie. Din mijlocul poporului, Dumnezeu ne arată astăzi persoana care cinsteşte pe Maica Domnului, iar Mântuitorul, la rându‑I, îi cinsteşte pe toţi cei care împlinesc Cuvântul Lui.

Zi de bucurie în Parohia Plevna

În al doilea rând, ne bucură Dumnezeu cu zidirea unei biserici foarte frumoase şi luminoase în satul cu numele de Plevna, deoarece creştinii s‑au aşezat aici imediat după Războiul de Independenţă şi abia acum au căpătat şi libertatea spirituală de a se ruga în biserica lor proprie.

În al treilea rând, astăzi, Dumnezeu ne‑a oferit bucuria rugăciunilor pentru un nou an şcolar, în mijlocul unei mari mulţimi de credincioşi care au venit cu copiii pe braţe la Sfânta Împărtăşanie, iar noi le‑am oferit astăzi ghiozdanele pregătite în Eparhia Dunării de Jos, care vor bucura aproape 4.000 de familii. Sperăm ca, în multe şcoli, să fie o bucurie acest dar deosebit prin care întărim atât dragostea de învăţătură, cât şi ajutorul pentru cei ce nu pot singuri să meargă la şcoală fără sprijinul Bisericii şi al comunităţilor locale“, a spus Ierarhul nostru.

Pentru implicarea în lucrările de construcţie şi de amenajare a noului locaş de rugăciune, părintele Eugen Boldeanu a primit rangul de iconom stavrofor, iar părintele Ciprian Rotaru a primit rangul de sachelar. De asemernea, credincioşii care au sprijinit lucrările de zidire şi înfrumuseţare ale bisericii au primit din partea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian icoane cu chipurile Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, ocrotitorii acestui sfânt locaş.

Evenimentul s‑a încheiat cu săvârşirea parastasului pentru slujitorii şi ctitorii trecuţi la Domnul. A urmat tradiţionala agapă creştinească, la care au fost invitaţi toţi credincioşii prezenţi.

Cu acest prilej, au fost împărţite peste 800 de pachete cu mâncare celor prezenţi la această sărbătoare a localităţii Plevna.

La final, Chiriarhul Dunării de Jos a oferit copiilor prezenţi la biserică ghiozdane complet echipate cu rechizite şcolare pentru un nou şi bun început de an şcolar, activitatea înscriindu‑se în programul social‑filantropic eparhial „Hristos în şcoală“, care are drept scop sistarea analfabetismului, pentru copiii care provin din familii sărace.

Pr. Ciprian Rotaru