Noi hotărâri ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

În 15 februarie 2018, în Sala Sinodală din Re­şe­dinţa Patriarhală, sub pre­şedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a avut loc şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

În cadrul acestei şedinţe, Sfântul Sinod l‑a ales prin vot secret pe Preacuviosul Părinte Arhimandrit Atanasie (Tudor) Rusnac ca Arhiereu‑vicar al Episcopiei Or­todoxe Române a Italiei. Noul Arhiereu‑vicar va purta titulatura Preasfinţitul Părinte Atanasie de Bogdania.

De asemenea, Sf. Sinod l‑a ales prin vot secret pe Preacuvio­sul Părinte Arhimandrit Teofil (Petru) Roman ca Arhiereu‑vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei. Noul Arhie­reu‑vicar va purta titulatura – Preasfinţitul Părinte Teofil de Iberia.

În cadrul aceleiaşi şedinţe au fost luate şi alte hotărâri, dintre care amintim:

• A fost completată tematica omagială şi comemorativă a anului 2018 „Anul omagial al uni­tăţii de credinţă şi de neam şi Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918“ cu un nou capitol: Consecinţele Marii Uniri. Lumini de Centenar: moştenitori şi fructificatori ai Marii Uniri, timp de 100 de ani.

Vor fi evidenţiate astfel per­sonalităţile care prin realizările lor au valorificat acest mare moment al istoriei noastre naţionale, ctitori de locaşuri de cult, promotori şi apărători ai culturii, spiritualităţii şi educaţiei creştine româneşti.

• În contextul Anului Cen­tenarului 2018, Sfântul Sinod încurajează intensificarea programelor pastorale, culturale şi spirituale de promovare a unităţii de credinţă şi de neam în comunităţile ortodoxe româneşti din afara României, în special, folosirea limbii române în cultul divin, în activităţile cu tineretul şi în familie.

• Având în vedere contribu­ţia Bisericii la promovarea unei educaţii pentru unitate şi demnitate naţională s‑a luat hotărârea ca Centrele eparhiale să continue oferirea sprijinului financiar şi material unităţilor şcolare care au nevoie de reparaţie, renovare şi dotare.

• Întrucât activităţile culturale şi artistice desfăşurate în locaşurile de cult, pot provoca tendinţe de auto‑secularizare a spaţiului sacru din Biserica Ortodoxă Română, Sfântul Sinod stabileşte ca aceste activităţi culturale să fie organizate în alte spaţii ale parohiilor sau în spaţii publice închiriate în acest scop.

• Filmările în locaşurile de cult vor fi realizate doar cu acordul Centrelor eparhiale şi numai în cazurile în care se doreşte evidenţierea patrimoniului liturgic şi arhitectural‑istoric al respectivelor Biserici. La fel, transmiterea în direct pe internet a slujbelor din biserici va fi realizată doar cu acordul Centrelor eparhiale, cu obligaţia respectării normelor liturgice şi tipiconale.

• A fost aprobată înscrierea în calendarul Bisericii Ortodoxe Române, începând cu anul 2019, a pomenirii Sfintei Matrona de la Moscova, cu zi de prăznuire în data de 2 mai.

• De asemenea, a fost aprobată înscrierea în calendarul Bisericii Ortodoxe Române, începând cu anul 2019, a cinstirii sfintei icoane a Maicii Domnului – Siriaca de la Mănăstirea Ghighiu din Arhi­episcopia Bucureştilor în ziua praznicului Izvorului Tămăduirii. Au fost aprobate şi textele Acatistului şi Slujbei Sfintei Icoane a Maicii Domnului – Siriaca.

• A fost aprobat textul Acatistului şi al Slujbei Sfinţilor Mc. Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat (9 noiembrie) şi cele ale Sfinţilor 26 de Mucenici din Goţia (26 martie). De asemenea, au fost aprobate şi textele a două Acatiste, anume Acatistul Sf. Apostol şi Evanghelist Luca (18 octombrie) şi cel al Acatistului Sf. Mc. Hristofor (9 mai).

Biroul de presă al Patriarhiei Române