Alegerea şi întronizarea noului Episcop al Huşilor

În şedinţa de lucru din 5 octombrie a.c., Sfântul Sinod a ales în scaunul vacant de Episcop al Huşilor pe Preasfinţitul Părinte Ignatie.

Noul Episcop al Huşilor s‑a născut în 7 iulie 1976, în Bilbor, jud. Harghita. A absolvit Şcoala Generală în comuna natală, Bilbor, jud. Harghita în anul 1991. A urmat cursurile Colegiului „Mihai Eminescu“ din Topliţa, jud. Harghita (1991‑1992), ale Seminarului Teologic Ortodox „Mitropolit Simion Ştefan“ Alba Iulia (1992‑1997) şi ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia (1997‑2001).

A fost admis la cursurile doctorale de la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna“, Sibiu, specializarea Patrologie şi Literatură Postpatristică, sub îndrumarea ştiinţifică a arhid. prof. univ. dr. Constantin Voicu (2001‑2007). Studiile doctorale au fost continuate la Facultatea de Teologie „Patriarhul Justinian“ din cadrul Universităţii Bucureşti, sub îndrumarea ştiinţifică a diac. prof. univ. dr. Ioan Caraza (2007‑2011), sub a cărui conducere magistrală a întocmit şi susţinut teza de doctorat: „Sfântul Grigorie Palama şi doctrina despre energiile necreate“ (Bucureşti, 2011).

În perioada 2003‑2008 a urmat studii postuniversitare (doctorat) în Atena, ca bursier al Sfântului Sinod al Greciei şi al YKY (Idrima Kratikon Ipotrofion).  În prezent este doctorand al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Ethniko Kapodistriako“, Atena, pregătind o teză de doctorat cu tema „Contribuţia teologilor români contemporani la dialogul teologic intercreştin“, sub îndrumarea ştiinţifică a arhim. prof. univ. dr. Nikolaos Ioannidis şi a Î.P.S. Mitropolit prof. univ. dr. Hrisostomos Savvatos.

Întronizarea Preasfinţitului Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor

A fost hirotonit diacon şi preot în anul 2001 şi tuns în monahism în 2008, pe seama Mănăstirii Sfânta Treime din Alba Iulia (Catedrala arhiepiscopală). În acelaşi an a fost ridicat la rangul de protosinghel, iar în 2011 la cel de arhimandrit.

În data de 24 octombrie 2011 a fost ales, în şedinţa Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei, cu titulatura Mureşeanul. Hirotonia întru arhiereu a avut loc în data de 11 decembrie 2011 la Catedrala Mitropolitană „Sfinţii Arhangheli Mihail, Gavriil şi Rafail“ din Paris, Franţa.

Întronizarea Preasfinţiei Sale în noua slujire de Episcop al Huşilor a avut loc duminică, 22 octombrie a.c., la Catedrala Episcopală „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel“ din Huşi.

Întru mulţi, buni şi rodnici ani, Preasfinţite Părinte!

Preluare de pe www.basilica.ro