Arhimandritul Daniil Oltean, doctor în teologie la Paris

Părintele arhimandrit Daniil Oltean (n. 12 august 1969) este o personalitate binecunoscută la Dunărea de Jos şi nu numai. Preacuvioşia sa a îmbrăţişat monahismul în anul 1995, fiind atunci proaspăt absolvent al Facultăţii de Fizică şi al Colegiului de Tehnologie Informatică din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi, având ca experienţă şi o scurtă carieră de programator în cadrul unei instituţii din Focşani. A primit tunderea în monahism prin mâinile ÎPS Arhiepiscop dr. Casian al Dunării de Jos, în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, după slujba de Priveghere pentru praznicul Naşterii Domnului (24 decembrie 1996), a doua zi fiind hirotonit întru ierodiacon. Harul Preoţiei l‑a primit tot prin rugăciunile şi cu punerea mâinilor Chiriarhului nostru şi tot în Catedrală, la  data de 8 martie 1998.

Ca slujitor la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi ‑ ierodiacon, ieromonah şi protosinghel ‑ a urmat şi cursurile Facultăţii de Teologie din Bucureşti, la nivel de licenţă (1995‑1999), apoi de studii aprofundate (1999‑2000); pentru slujirea sa plină de râvnă, ÎPS Părinte a solicitat Sfântului Sinod acordarea rangului de arhimandrit, pe care părinte Daniil îl poartă cu deminitate şi smerenie din anul 2001. Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop dr. Casian al Dunării de Jos, de la 1 februarie 1998 a împlinit şi ascultarea de exarh al mănăstirilor din Eparhia noastră, iar din data de 13 noiembrie 2000 a fost numit în postul de vicar administrativ al Eparhiei Dunării de Jos. În perioada septembrie 2002‑februarie 2003 a beneficiat de o bursă de studiu oferită de Fundaţia „Church Mission Society“ din Londra, la Colegiul „Crowter Hall“ al Universităţii din Birmingham, studiind intensiv limba engleză şi un curs de „curch management“.

Ca monah, slujitor în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi şi truditor în Cancelaria Eparhială s‑a evidenţiat mereu printr‑o temeinică abordare a problemelor care i se propuneau spre rezolvare, pcuv. sa probând zilnic adânca ştiinţă de carte, dublată de aleasa educaţie primită în familie, de la părinţii săi, încununată cu preocuparea neîncetată pentru sfânta rugăciune şi viaţa duhovnicească. Mai bine de 15 ani s‑a aflat lângă Chiriarhul Dunării de Jos, într‑o deplină dăruire de sine în toate aspectele liturgice, duhovniceşti, pastoral‑misionare, cultural‑educaţionale, so­cial‑filantropice şi edilitare din Eparhia noastră, în care s‑a implicat direct, competent şi jertfelnic. În toată această perioadă pcuv. sa şi‑a întreţinut marea pasiune pentru lectură şi pentru scris. A fost mereu la curent cu noutăţile teologice, a susţinut con­ferinţe pentru tineret la Universitatea „Dunărea de Jos“ şi nu numai şi a publicat articole, studii şi mai multe lucrări în volum, bine receptate de cititori.

Datorită acestor preocupări, din octombrie 2011 s‑a bucurat de oportunitatea unui Masterat, în cadrul „Centrului de Studii Neo‑Bizantine şi Sud‑Est Europene“ al „École des Hautes Etudes en Sciences Sociales“ – E.H.E.S.S., Paris. A urmat acest masterat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la recomandarea ÎPS Părinte Casian, care l‑a susţinut spiritual şi nu numai, pe tot parcursul studiilor la Paris. Cursurile de master au durat un an, fiind finalizate cu teza de dizertaţie „Slujba tunderii în monahism în lumea bizantină, până la Sfântul Teodor Studitul“.

În perioada 2012‑2016, prea­­cuvioşia sa a urmat cursuri de doctorat în cadrul aceleiaşi E.H.E.S.S., fiind înscris, pentru cotutelă, şi la Facultatea de Teologie a Universităţii „Aristotel“ din Tesalonic. Şi‑a redactat teza de doctorat sub autoritatea ştiinţifică a prof. univ. dr. Paolo Odorico şi a co‑directorului Christos Arabatzis (Tesalonic). Pentru a urma şi finaliza cu succes cercetarea pentru teză, a optat pentru un curs aprofundat de limbă greacă veche şi şi‑a perfectat limba franceză. În demersul de cercetare a abordat metoda interdisciplinară, teza sa dezvoltând tema ‑ „Devenir moine à Byzance. Coutumes sociales, règles monastique et rituels liturgiques“ pe coordonatele istorică, antropologică şi socioogică, îmbinate, desigur, cu cea teologică, de fundament.

Susţinerea tezei s‑a făcut solemn în data de 6 februarie a.c., la Paris, în cadrul E.H.E.S.S.. Pe lângă cei doi coordonatori amintiţi, din comisie au mai făcut parte următorii specialişti: prof. dr. Pierre Antoine Fabre (E.H.E.S.S., Paris) – preşedintele juriului, prof. dr. Marie Hélène Congourdeau (Centrul Naţional de Cercetare Ştiinţifică, Paris), pr. prof. dr. Niki Papageorgiu (Universitatea din Tesalonic) şi prof. dr. Peter van Deun (Universitatea Catolică Louvain). Urmare susţinerii, candidatul a obţinut calificativul maxim: „Magna cum laude“ – „Très bien, avec les félicitations du jury“.

Aspect de la susţinerea tezei de doctorat

După evenimentul susţinerii lucrării, ÎPS Părinte Arhiepiscop al Dunării de Jos a transmis felicitări preacuviosului părinte dr. Daniil Oltean „pentru seriozitatea şi profunzimea arătate prin studiile  doctorale şi pentru succesul la susţinerea tezei de doctorat“.

Încununat cu un acest titlu strălucit, dobândit prin studiu asiduu, prin cercetare competentă şi printr‑un efort considerabil de sinteză şi redactare, preacuviosului părinte arhimandrit dr. Daniil Oltean i se deschid perspectivele de a‑şi valorifica teza prin publicare, de a aprofunda anumite subcapitole ale lucrării prin studii şi articole, de a prezenta sistematic rezultatele cercetării sale la o catedră universitară. Eparhia îl aşteaptă „acasă“, la Dunărea de Jos, pentru a‑şi continua lucrarea duhovnicească şi ştiinţifică cu tinerii – elevi, studenţi şi masteranzi –, cu profesorii de Religie, cu intelectualii creştini şi cu preoţii care arată deschidere şi interes pentru viaţa duhovnicească şi pentru cultură, totodată.

Din partea colegilor de la Centrul Eparhial din Galaţi şi din partea redacţiei periodicului nostru, al cărui onorant membru este (din februarie 1997!), felicitări şi academica urare: „Vivat, crescat, floreat!“

 Pr. dr. Lucian Petroaia