Programele bisericeşti în anul 2017 în Arhiepiscopia Dunării de Jos

Potrivit rânduielilor statornicite în Biserica Ortodoxă, an de an, reflectăm, slujitori şi credincioşi despre unele aspecte mai urgente din interiorul slujirii adevărurilor dogmatice privind dreapta-credinţă şi mărturisirea ei în toate situaţiile, despre slujirea liturgică, despre misiunea educaţională şi mai ales despre starea noastră filantropică, mai întâi, lăuntrică, apoi  în exercitarea comunitar social.

 

Iată câteva programe izvorâte din Hotărârile Sfântului Sinod şi din analiza activă a raportărilor parohiale şi care au devenit proiecte aprobate de forurile eparhiale. Sectoarele bisericeşti au îndatorirea cu toţi protoierii  şi preoţii eparhiei ca împreună cu mirenii de toate vârstele să le dea viaţă.

 Sectorul  bisericesc

 • Aspect de la Consiliul Eparhial

  Abordarea temelor Anului 2017 prin predici şi cateheze şi în cadrul programului pastoral ‑ misionar ,,Lectură şi exegeză biblică“;

 • Comunicarea eficientă şi transparentă a realităţilor din pa­rohii, pentru o abordare duhovnicească a problemelor pastorale şi de slujire liturgico‑sacramentală de către preoţi, prin permanentă consultare cu ierarhul;

 • Stabilirea unui proiect‑cadru de activităţi zilnice misionare, educaţionale, filantropice şi gospodăreşti pentru personalul neclerical (cântăreţi bisericeşti şi îngrijitori).

Sectorul cultural-învăţământ

şi activităţi cu tineretul

 • continuarea şi aprofundarea parteneriatelor educaţionale dintre parohii şi şcoli/licee/colegii naţionale, cu activităţi comune, concrete, ritmice şi formative pentru tineri;

 • cooptarea, în poziţia de coordonatori ai secţiunilor pentru tineret din Comitetele Parohiale, de liceeni şi studenţi, care să fluidizeze implicarea tinerilor, în viaţa şi activitatea parohiilor;

 • implicarea elevilor din licee, a studenţilor de la diverse Facultăţi şi a masteranzilor în teologie în activităţi de voluntariat, cu ca­racter social‑filantropic, educaţional‑cultural sau ştiinţific;

 • realizarea unor parteneriate, la nivelul Eparhiei, al unor parohii şi centre de tineret cu activitate deosebită, cu unităţi bisericeşti din străinătate sau din alte părţi ale ţării, vizând schimburi de experienţă în vederea perfectării metodelor de lucru, pe trei paliere: educaţional, cultural‑misionar şi patrimonial (în special pentru restaurare);
 • generalizarea practicii canonic‑liturgice, de împărtăşire duminicală a copiilor sub 7 ani, la toate parohiile din Eparhie;

 • organizarea de simpozioane, dezbateri gen „athenaeum“, colocvii, pe temele aprobate de Sfântul Sinod pentru anul 2017: a) teologia icoanei; b) evocareamărturisitorilor lui Hristos din Biserica Ortodoxă, în timpuri atee; c) cunoaşterea jertfelnicei slujiri a fericitului întru adormire Patriarh Justinian Marina; d) misiunea Bisericii, astăzi, prin cultură (icoană, frescă şi carte bisericească);

 • Dezbateri în cadrul Adunării Eparhiale

  organizarea unor cursuri in­tensive, de trei‑patru zile, cu preoţii tineri din Eparhie, în vederea aprofundării argumentelor teologice ale slujirii liturgice, pastorale şi educaţional‑misionare, în contextul social al începutului de mileniu III;

 • întrunirea cântăreţilor bisericeşti, pe grupe, în vederea unor cursuri intensive de Catehism, Muzică psaltică, Tipic şi Liturgică şi activarea lor, din punct de vedere catehetic – didactic, prin implicarea în programele educaţionale ale parohiilor.

Sectorul economic-financiar

 • permanenta preocupare, la nivelul tuturor unităţilor bisericeşti din Eparhie, pentru respectarea prevederilor Bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2017, privind reducerea cheltuielilor la capitolele cu întreţinerea şi utilităţile, iar la celelalte încadrarea în limitele bugetare din anul 2016, cu excepţia capitolelor privind achitarea drepturilor şi cotelor salariale, unde se vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare;

 • respectarea cu stricteţea normelor legale bisericeşti, juridice, tehnice şi economice la realizarea oricărei investiţii, pentru care se va preciza sursa de finanţare;

 • întocmirea rapoartelor eco­­­nomico‑financiare lunare la parohii şi protoierii, centralizarea şi analiza lor în cadrul Permanenţei Consiliului Eparhial.

Sectorul social-filantropic

 • continuarea şi desfăşurarea unor programe social‑filantropice cu aplicabilitate concretă:

 • în familii cu mulţi copii (cazuri de familii cu mulţi copii, din cele opt protoierii, cărora să li se asigure o locuinţă decentă);

 • în cadrul unor campanii de ajutorare a copiilor (îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru copiii care provin din familii nevoiaşe);

 • continuarea programului de tip caravană medicală „Sănătate pentru Sate“ şi susţinerea campaniei de donare de sânge;

 • voluntariatul, în vederea atragerii persoanelor care doresc să se implice activ în viaţa Bisericii;

 • intensificarea eforturilor de construire / amenajare a Clinicii de Oncologie Pediatrică din Galaţi.

Sectorul patrimoniu şi construcţii bisericeşti

 • Finalizarea sistematizării pe verticală a incintei şi a celorlalte anexe gospodăreşti din str. Mihai Bravu nr. 13;

 • Consolidarea şi reamenajarea casei arhiereşti, în conformitate cu Hotărârea sinodală nr. 8907/2012;

 • Amenajarea interioară a Palatului Arhiepiscopal, corp A;

 • Continuarea lucrărilor la Aşezământul social‑filan­tro­pic „Sfântul Mucenic Panteli­mon“ ‑ Lacu Sărat, respectiv clinica de tratamente balneo, precum şi demararea lucrărilor de pictură murală de la capela din incintă.

Sectorul misionar şi comunicare media

 • identificarea, la nivel parohial, a unor chipuri de ierarhi, preoţi şi mireni care au mărturisit şi apărat credinţa ortodoxă în Hristos în timpul regimului comunist;

 • realizarea unor interviuri/reportaje cu pictori bisericeşti;

 • dezvoltarea voluntariatului prin implicarea tinerilor în lucrarea misionară şi socială a parohiei.