Sfintele icoane în practica şi în viaţa celor mici

„Crezul creştin“, rostit în cadrul Sfintei Liturghii şi rugăciunile personale sau comunitare sunt modul cel mai cunoscut prin care noi, creştinii, mărturisim dreapta‑credinţă ortodoxă, în indisolubilă legătură cu faptele noastre cele bune, care izvorăsc din aceasta.

Cercul de pictură de la parohia Lieşti

Icoana reprezintă o altă modalitate prin care unii creştini, mai talentaţi îşi mărturisesc cre­dinţa printr‑o abordare mai plastică, artistică. Îndeosebi copiii sunt cei care văd în pictarea unei icoane un mod mult mai potrivit de a‑şi evidenţia credinţa lor curată, de a propovădui Evanghelia Mântuitorului Hristos nu doar prin cuvânt sau faptă, ci prin „rucodelia“ pensulei şi a culorilor.

Deşi în mod ocazional, cu precădere în duminica închinată triumfului Ortodoxiei asupra prigonitorilor dreptei credinţe şi a cinstirii sfintelor icoane, în majoritatea parohiilor Eparhiei Dunării de Jos, copiii de la proiectul naţional „Hristos împărtăşit copiilor“ se îndeletnicesc cu zugrăvirea „chipurilor sfinte“, în cadrul unei sărbători care sensibilizează tot creştinul, în două centre catehetice de tineret, de la parohiile Lieşti şi Barcea, din Protoieria Tecuci, această activitate se realizează în mod constant şi, am putea spune, aproape „profesionist“.

Programe de tineret la Lieşti

Cu implicarea preoţilor slujitori, a membrilor Consiliului parohial şi a enoriaşilor s‑au amenajat  două încăperi potrivite, fiecare fiind înzestrată cu cele necesare activităţilor cu copiii şi tinerii. În anul 2007 s‑a primit binecuvântarea ÎPS Părinte Arhiepiscop Casian  pentru organizarea unui atelier de pictură într‑unul din spaţii (la primul etaj), la etajul al doilea fiind amenajată biblioteca parohială şi o colecţie muzeală alcătuită din obiecte vechi; icoane vechi şi obiecte de etnografie şi folclor (vase, război de ţesut, costume populare).

Pentru ca această activitate să se desfăşoare într‑un cadru cât mai „profesionist“ supravegheat, a fost solicitat profesorul Ioniţă Bebea, de la Clubul copiilor din Tecuci, pentru a‑i îndruma pe elevi, domnia sa acceptând frumoasa implicare misionară şi lucrând cu elevii, ca voluntar, în fiecare săptămână.

Cu răbdare şi dăruire, cei 280 de elevi care frecventează programele parohiei (atelierul de pictură, ansamblul folcloric „Cununiţa satului“, corul de copii, clubul de şah, grupul catehetic de la proiectul „Hristos împărtăşit copiilor“)  au căpătat încredere  în posibilităţile şi capacităţile lor sufleteşti, bucurându‑se cu toţii în cadrul  marii familii, alcătuită de tânăra  generaţie din parohia Lieşti.

Acest program catehetic a încurajat copiii să zugrăvească chipuri de sfinţi despre care au învăţat la ora de Religie şi în cadrul programului de catehizare de la Biserică. Această activitate de creaţie i‑a ajutat pe tinerii pictori iconari nu doar să pătrundă în tainele picturii bisericeşti, ci a determinat şi un real  progres duhovnicesc al acestora, prin care au înţeles mai profund mesajul pe care Biserica îl adresează credinciosului prin icoană. În vacanţa  de vară elevii de la cercul de pictură au fost pe şantierele de pictură ale bisericilor din protoierie unde „au ucenicit“ la  pictori atestaţi, cu experienţă, care au realizat „demonstraţii practice“.

Munca micilor iconari nu a rămas nerăsplătită: pe lângă bucuria împărtăşită de către  comunitatea parohială şi familie, specialiştii au apreciat lucrările acestora, care au obţinut premii şi diplome la concursuri naţionale şi zonale de iconografie: Concursul naţional organizat de Patriarhia Română „Icoana din sufletul copilului“, Concursul anual şi expoziţia organizate în Duminica Ortodoxiei de Arhiepiscopia Dunării de Jos, Concursul naţional de iconografie şi artă creştină „Ucenici la porţile credinţei“ organizat anual, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian, în protoieria Tecuci, precum şi la diferite concursuri zonale la Galaţi, Brăila, Focşani, Bârlad, Panciu sau Iaşi.

Demn de apreciat este faptul că părinţii copiilor implicaţi în această activitate catehetică au remarcat ataşamentul pentru pictură al fiilor lor şi astfel s‑au implicat şi mai mult în a‑i susţine mai departe, mulţi dintre elevii cercului de pictură din parohia Lieşti urmând cursurile Liceelor de Artă din Galaţi, Focşani şi Bucureşti.

Dintre aprecierile centrului de pictură enumerăm mai multe premii precum: premiul I la Concursul interregional de artă plastică şi iconografiePrietenie, Armonie şi Culoare“, Panciu, 16 mai 2013: (Cristina Dănăilă, Gabriel Gabor); premiul I la Concursul interregional de artă plastică şi iconografie „Prietenie, Armonie şi Culoare“,  Panciu, 5 aprilie 2014 (Georgiana Mihalache, Ilona Ciorâţă, Gabriela Gabor); premiul III  la Concursul naţional de artă plastică „Ucenici la porţile credinţei“, Tecuci, septembrie 2014 (Valentina Tudoran, Elena Necula); premiul I (Tatiana Tudoran), premiul II (Dorinel Aurică), premiul III (Georgiana Mihalache), menţiune (Radu Ioana) la Concursul interjudeţean de desene „Lunca Siretului în ochii copiilor“, organizat în cadrul proiectului POS Mediu „Siretul verde“, de către Asociaţia pentru conservarea diversităţii biologice, la Focşani, în noiembrie 2013; premiul I la Concursul interjudeţean de artă plastică „Descoperim tradiţia străbună“, Panciu, 2014 (Rebeca Creţu, Mariana Mihalache, Dorinel Aurică, Giulia Tăbăcaru, Gabriel Gabor); premiul I la Concursul internaţional de arte plastice „Datini şi obiceiuri ‑ Forme şi culoare“,  Sighetul Marmaţiei, 8‑11 mai 2014 (Ilona Ciorîţă).

Ateliere de pictură de la Barcea Nouă

Copiii din parohia  Barcea Nouă au fost permanent în legătură cu Biserica, mai întâi prin programul catehetic naţional „Hristos împărtăşit copiilor!“ şi, mai apoi, prin proiectul „Boabe de credinţă“, care a luat fiinţă în anul 2010. Începând cu acest an,  copiii din Centrul de tineret de la Barcea Nouă au început să „zugrăvească“ icoane sub îndrumarea profesorului de religie (Maria Păduraru) şi a bibliotecarei  şcolii (Avram Gabriela).  Icoanele  sunt deosebit de interesante, întrucât sunt „pictate“ din seminţe naturale şi realizate în stil bizantin, în culorile naturale ale seminţelor.

În fiecare an, copiii Centrului de tineret de la Barcea au participat la Concursul „Icoana‑frumuseţea ortodoxiei“, organizat de Centrul Eparhial, unde au obţinut numeroase premii din partea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop dr. Casian Craciun. Cu această ocazie au fost organizate expoziţii în biserica parohială şi la Şcoala Gimnazială Nr. 2 din Barcea.

Ineditul anului trecut a fost realizarea icoanei Sfântului Antim Ivireanul prin două tehnici diferite, chipul fiind pictat, iar veşmintele  fiind realizate cu ajutorul seminţelor naturale. La secţiunea de mozaic, tinerii iconari din Barcea au realizat, cu multă dragoste şi migală, icoana Sfântului Apostol Andrei, unul dintre ocrotitorii parohiei lor. S‑au remarcat în mod deosebit elevele Gabriela Caragaţă, Florentina Tînjală, Andra Mihai, Nicoleta Dumitru şi Nicoleta Tînjală.

Remarcăm efortul şi rezultatele preoţilor, profesorilor şi voluntarilor implicaţi în această atât de necesară lucrare şi încurajăm ca această dăruire să izvorască neîntrerupt pentru folosul spiritual al tinerelor mlădiţe ale Bisericii noastre, în cât mai multe parohii.

Pr. Claudiu Mitu, Inspector de cateheză