Viaţa bisericească în Arhiepiscopia Dunării de Jos, în anul 2016

27 noiembrie 2016: Aducerea moaştelor Sfintei Muceniţe Filofteia

În lumina slujirii bisericeşti, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu îndrumarea Sfântului Sinod şi sub binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, prezentăm Darea de Seamă pentru anul 2016, privind activitatea bisericescă desfăşurată în cuprinsul parohiilor şi mănăstirilor Eparhiei Dunării de Jos, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Dr. Casian:

I. Evenimente deosebite în viaţa Eparhiei

În perioada 27 noiembrie ‑ 1 decembrie 2016, în cadrul sărbătorilor dedicate Sfântului Apostol Andrei au fost aduse la Galaţi, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarul Bisericii Ortodoxe Române şi cu bunăvoinţa ÎPS Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, moaştele Sfintei Muceniţe Filofteia de la Curtea de Argeş. Totodată, Seminarul Teologic „Sfântul Apostol Andrei“ din Galaţi a organizat, în 28 noiembrie 2016, Simpozionul Naţional Interseminarial cu tema Ce aşteaptă Biserica de la tineri şi ce aşteaptă tinerii de la Biserică. Curajul de a mărturisi credinţa azi, la care au fost invitaţi profesori şi elevi de la opt seminarii teologice din Patriarhia Română şi de la Colegii Naţionale din municipiile Galaţi, Brăila şi Tecuci.

La Departamentul Teologic al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos“ – Galaţi, în zilele de  10 şi 11 noiembrie 2016 s‑a desfăşurat Simpozionul Ştiinţific Internaţional intitulatAnul omagial al educaţiei creştine a tineretului ortodox“ şi „Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti“.

Vizite ale Chiriarhului în cuprinsul eparhiei sau vizite frăţeşti în alte eparhii

În anul 2016, activitatea liturgică, pastoral‑misionară, cul­tu­rală şi filantropică a Înaltprea­sfinţitului Părinte Casian s‑a con­cretizat în săvârşirea a 141 de Sfinte Liturghii, din care 115 în Eparhie, iar 26 în alte eparhii, 10 sfinţiri şi resfinţiri de biserici, 14 Sfinte Taine şi 60 de ierurgii. Chiriarhul Dunării de Jos a realizat 72 de vizite canonice şi pastorale în comunităţi parohiale din eparhie, 32 la şcoli teologice, 20 de vizite la aşezăminte social‑filantropice şi 22 de cercetări duhovniceşti ale co­munităţilor monahale. La invitaţia altor ierarhi, ÎPS Părinte Casian a efectuat 20 vizite în eparhii din ţară şi a primit 14 vizite în eparhie, din partea unor membri ai Sfântului Sinod şi din partea unor ierarhi ortodocşi din afara ţării. De asemenea, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în anul 2016, Înaltpreasfinţia Sa a efectuat o vizită în Grecia, la Mitropolia de Veria, Naousa şi Kampania (5 iunie 2016) şi a făcut parte din delegaţia Bisericii Ortodoxe Române, la lucrările Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe desfăşurate în Insula Creta (16‑26 iunie 2016).

II. Activitatea administrativ‑bisericească şi a organismelor eparhiale

În Arhiepiscopia Dunării de Jos există, la ora actuală, 504 uni­tăţi bisericeşti, împărţite în 8 protopopiate, cu un număr total de 425 parohii, 31 filii, 26 capele în unităţile bugetare, 13 mănăstiri şi un schit.  Slujirea liturgică se desfăşoară în 557 locaşuri de închinare: 457 biserici, 64 capele parohiale sau de cimitir, 26 capele în unităţi bugetare şi 10 paraclise. În 2016, fost înfiinţată o nouă parohie (Cos­meşti‑Deal II).

Preafericitul Părinte Daniel şi delegaţia Bisericii Ortodoxe Române, participanţi la Sfântul şi Marele Sinod din Creta

Conform schemei de funcţii şi personal, în cadrul Arhiepiscopiei Dunării de Jos sunt 1.123 persoane care slujesc în cadrul unităţilor bisericeşti (Catedrala Arhiepiscopală, protoierii, parohii, mănăstiri, în unităţi bugetare sau la centrele de slujire educaţională şi filantropică), din care: 496 reprezintă personalul clerical activ (463 preoţi, 13 diaconi, 17 ieromonahi şi 3 ierodiaconi), 29 sunt preoţi pensionaţi şi îmbisericiţi, iar 627 ‑ angajaţi mireni (176 cântăreţi bisericeşti, 247 îngrijitori, 21 paznici şi 183 ‑ alte categorii de personal laic).

Cu binecuvântarea şi sub îndrumarea Chiriarhului Dunării de Jos, în cursul anului 2016, forurile deliberative şi executive, eparhiale, şi‑au desfăşurat activitatea în conformitate cu prevederile canonice, statutare, precum şi cu cele ale hotărârilor sinodale şi eparhiale. Membrii Adunării Eparhiale s‑au întrunit în şedinţa anuală, în 20 februarie 2016, iar Consiliul Eparhial în 19 februarie 2016 şi în 14 iulie 2016. Permanenţa Consiliului Eparhial, la convocarea şi sub preşedinţia ÎPS Chiriarh, s‑a întrunit săptămânal sau ori de câte ori a fost nevoie, pentru a aplica hotărârile Sfântului Sinod, ale forurilor eparhiale şi Deciziile chiriarhale.

III. Activitatea misionară şi pastorală din Eparhie

În anul 2016, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a hirotonit 10 preoţi, a târnosit o biserică şi un paraclis, a resfinţit 3 biserici, a resfinţit pictura a 2 lăcaşuri de închinare şi a binecuvântat cu agheasmă pentru slujire o capelă şi a sfinţit locurile pentru 2 biserici noi. În plan pastoral‑misionar, Eparhia Dunării de Jos a organizat
pelerinajele devenite tradiţionale: pelerinajul cu moaştele Sf. Cuv. Casian (27 februarie 2016); pelerinajul tinerilor liceeni la hramul Mănăstirii Buciumeni (20 iunie 2016); pelerinajul cu Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, de la Mănăstirea Adam, în cadrul căruia au fost vizitate peste 80 de comunităţi parohiale din protopopiatele Galaţi, Tecuci, Tg. Bujor şi Covurlui (1 ‑ 14 august 2016); pelerinajul cu moaştele Sf. Ierarh Nicolae la Brăila (4 ‑ 6 decembrie 2016).

La nivelul celor 8 protopopiate ale Eparhiei, activitatea misionară a fost realizată de părinţii protoierei, sprijiniţi de 44 misionari protopopeşti, care au coordonat peste 1500 de slujbe şi vizite misionare. Pentru contracararea acţiunilor de prozelitism au fost luate o serie de măsuri pastorale specifice, slujitorii şi credincioşii ortodocşi cultivând, cu toate acestea, o atitudine de toleranţă şi bună convieţuire în raporturile cu celelalte culte religioase.  De asemenea, Eparhia Dunării de Jos a cooperat şi sprijinit lucrarea misionară a asociaţiilor care funcţionează în zonă cu binecuvântarea Chiriarhului: filialele din Galaţi, Brăila şi Tecuci, ale Societăţii Naţionale a Femeilor Ortodoxe Române filiala Galaţi, a Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi Români şi filiala Tecuci a Ligii Tineretului Creştin Ortodox Român.

10 noiembrie 2016: Simpozion ştiinţific

În anul 2016, Departamentul de presă şi comunicare al Arhiepisco­piei Dunării de Jos a continuat colaborarea cu Centrul de presă „Basilica“ al Patriarhiei Ro­mâne. Preoţii şi credincioşii din eparhie au contractat 1206 abonamente la cotidianul „Ziarul LUMINA“ şi au putut citi în cadrul acestuia 187 ştiri şi reportaje din eparhie. La postul de televiziune TRINITAS TV au fost difuzate 226 de reportaje, interviuri şi ştiri de la evenimentele petrecute la Dunărea de Jos, Centrul Eparhial oferind postului TRINITAS TV un ajutor financiar în valoare de 72.000 lei. De asemenea, activitatea postului Radio TRINITAS a fost susţinută prin plata unui abonament, în valoare totală de 72.000 de lei, fiind furnizate 226 de ştiri, reportaje, interviuri.

Colaborarea cu Agenţia de ştiri „Basilica“  a  avut drept rezultat publicarea a 236  de comunicate sau ştiri. Pagina web a eparhiei www. edj.ro, a oferit publicului larg 268 de ştiri şi peste 2200 de fotografii, iar pagina de Facebook a preluat şi publicat informaţii şi fotografii de la evenimentele eparhiale sau parohiale importante, în prezent numărul vizitatorilor ridicându‑se la 2.875 persoane.

IV. Activitatea economică

Sprijinirea materială a activităţii pastoral‑misionare şi de întrajutorarea frăţească a unităţilor bisericeşti (Fondul Central Misionar, Fondul Pastoral Eparhial etc.)

I. Colecta pentru Fondul Central Misionar în anul 2016 a fost organizată în toate unităţile bisericeşti din cadrul Eparhiei, potrivit prevederilor art. 14, alin. (1), lit. d1) din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi ale Hotărârii nr. 681/2005 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Prin contribuţia clerului, credincioşilor, monahilor şi monahiilor din toate parohiile şi mănăstirile a fost centralizată suma de 172.285 lei, din care procentul de 60 la sută, echivalentul a 100.285 lei, a fost transferat către Administraţia Patriarhală, iar 40 la sută, în valoare de 72.238 lei, a rămas la dispoziţia Arhiepiscopiei, fiind utilizat la ajutorarea parohiilor sau mănăstirilor cu posibilităţi financiare reduse.

II. Respectând prevederile Hotărârii nr. 3781/2009 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române privind disciplina financiar‑contabilă şi administrativ‑patrimonială, în 2016, au fost acordate ajutoare financiare şi materiale pentru mai multe familii de preoţi de la parohiile din zone defavorizate, burse şi premii pentru elevi şi tineri cu rezultate foarte bune la învăţătură, credincioşi cu diverse probleme sociale, dar şi pentru susţinerea lucrărilor de construcţie la Seminarul Teologic „Sf. Apostol Andrei“ – Galaţi, biserici parohiale şi mănăstireşti, după cum urmează:

1. Din fondul „Păstorul cel Bun şi Milostiv“, pentru 32 familii de preoţi care întâmpină dificultăţi materiale, au fost acordate, lunar, ajutoare financiare în valoare totală de 77.900 lei. Dintre aceştia, 2 preoţi şi 8 diaconi de la Catedrala Arhiepiscopală au primit, lunar, câte un ajutor care totalizează 25.000 lei. Pentru cei 10 preoţi nou‑hirotoniţi s‑a oferit în dar câte un set de cărţi şi obiecte liturgice necesare în pastoraţia din parohie, în valoare totală de 14.000 lei.

Astfel, suma totală acordată de la Centrul Eparhial, în anul 2016, prin contul „Păstorul cel Bun şi Milostiv“, a fost de 91.900 lei.

2. Din fondul „Râvna Casei Tale, Doamne…“ au fost acordate ajutoare financiare în valoare de 99.000 lei, pentru susţinerea lucrărilor de construcţie, amenajare şi dotări la 4 biserici parohiale (din care două din cadrul Mitropoliei Basarabiei) şi o mănăstire.

Delegaţia Arhiepiscopiei Dunării de Jos la Întâlnirea Internaţională a Tinerilor Ortodocşi, Bucureşti, 2016

La acestea se mai adaugă spri­jinul Centrului Eparhial în valoare de 1.701.662,33 lei, pentru susţinerea lucrărilor de amenajare a spaţiilor şi dotărilor de la  Seminarul Teologic „Sf. Ap. Andrei“ – Galaţi, de la Aşezământul socio-medical „Sf. Pantelimon“ de la Lacu Sărat şi Aşezământul „Sf. Vasile cel Mare“ – Galaţi.

3. Din fondul „Tinereţe şi credinţă“ a fost acordată suma de 69.754 lei pentru 198 de tineri olimpici şi cu rezultate foarte bune la învăţătură. Din bursa academică a Arhiepiscopului, 25 studenţi au beneficiat de ajutoare lunare ce au totalizat 18.529 lei. Valoarea totală a ajutoarelor acordate la acest capitol este de 88.283 lei.

4. Din fondul filantropic „Ajută‑ţi aproapele!“ au fost acordate, la 1.490 de persoane ‑ cazuri sociale, ajutoare financiare în valoare de 119.289 lei.

5. Din fondul „Episcopul Chesarie cel blând şi milostiv“, ÎPS Chiriarh a aprobat oferirea de ajutoare financiare pentru 494 persoane, sumele acordate ridicându‑se la 22.780 lei.

6. Din fondul filantropic al Catedralei Arhiepiscopale au fost acordate pentru 250 de persoane ajutoare în valoare de 7.862 lei.

7. În anul 2016, Cantina socială „Sf. Ierarh Nicolae“ din cadrul Centrului Eparhial a oferit zilnic hrană caldă la 153 persoane. Costurile totale pentru susţinerea activităţii filantropice au fost de 502 lei.

Valoarea totală a ajutoarelor acordate, în 2016, din fondurile Centrului Eparhial, de la Catedrala Arhiepiscopală şi prin Cantina „Sfântul Nicolae“  este de  1.311.572 lei, iar numărul total de beneficiari este de 2.652 persoane şi 7 unităţi bisericeşti.  

V. Activitatea cultural‑educaţională şi editorială

Departamentul Teologic al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din Universitatea „Dunărea de Jos“ – Galaţi a organizat, în zilele de 10 şi 11 noiembrie 2016, un Simpozion ştiinţific (ajuns la ediţia a XV‑a), cu invitaţi de la universităţi şi centre de cercetare din ţară, menit a analiza actualitatea “Didahiilor“ Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi modul în care tinerii creştini de astăzi se pot regăsi în cuvintele sale de învăţătură şi pot primi ajutor sufletesc din opera omiletică a sfântului.

La Seminarul Teologic „Sfân­tul Apostol Andrei“‑  Galaţi, în luna noiembrie 2016, s‑a organizat tradiţionalul Simpozion Naţional Interseminarial, ajuns la ediţia a XVII‑a, la care elevi de la 8 şcoli seminariale din Patriarhia Română au dialogat, pe teme actuale, cu elevi şi cadre didactice de la colegiile naţionale gălăţene. În acest context, s‑a lansat volumul (nr. 16) conţinând referatele susţinute la simpozionul din anul 2015, sub titlul „Dascăli şi modele de altădată, pentru seminariştii de astăzi“.

La ora de Religie în şcolile de stat, în Eparhia Dunării de Jos, activează, începând cu semestrul I al anului şcolar 2016‑2017, 261 de profesori: 160 în jud. Galaţi şi 101 în jud. Brăila. În „Anul omagial al educaţiei creştine a tineretului ortodox“ s‑au desfăşurat următoarele programe educaţionale tematice, unele perene, altele specifice:

– sărbătorirea Duminicii Ortodoxiei, printr‑un amplu concurs de icoane (ediţia a XVI‑a) în toate şcolile, la nivel primar, gimnazial şi liceal (20 martie);

– mobilizarea copiilor şi a tinerilor pentru a participa la Canonul cel Mare şi la Denii şi pentru a primi Sfintele Taine ale Spovedaniei şi Împărtăşaniei, în Postul Mare;

– organizarea pelerinajului  tinerilor de Floriiediţia a VII‑a (23 aprilie);

23 aprilie 2016: Procesiunea de Florii

– derularea cercurilor pedagogice şi a activităţilor metodice cu profesorii de Religie, în semestrul II al anului şcolar 2015‑2016, pe tema „Educaţia religioasă a tineretului creştin ortodox. Tânărul mărturisitor al credinţei, iubitor de rugăciune şi sfinţenie“ (perioada 15 martie ‑14 mai), iar în semestrul I al anului şcolar 2016‑2017, pe tema „Cinstirea Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul. Mesajul «Didahiilor» pentru tinerii de astăzi: «Ce aşteaptă tinerii de la Biserică şi ce aşteaptă Biserica de la tineri»“ (perioada 1 noiembrie – 20 decembrie);

pomenirea şi cinstirea eroilor neamului, la praznicul Înălţării Domnului (9 iunie);

– organizarea pelerinajului a peste 1000 de tineri liceeni, la Mănăstirea Buciumeniediţia a XXI‑ a (20 iunie);

– oferirea, de către parohii, în baza protocoalelor încheiate cu unităţile şcolare, la începutul noului an şcolar 2016‑2017, pentru 4080 de copii, a 4080 de ghiozdane, echipate cu rechizite şcolare, dulciuri şi hăinuţe.

Programul specific anului 2016 a fost acordarea, de către toate parohiile din Arhiepiscopie, de burse lunare (de performanţă sau sociale), câte unui tânăr din fiecare parohie, în cuantum de 50 de lei (la ţară) şi minim 100 lei (la oraş). De acest program beneficiază 388 de tineri (elevi şi studenţi), suma lunară acordată de parohii fiind de 23.700 lei, în total acordându‑se suma de 284.400 lei pentru anul 2016.

Programul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor“ este aplicat în 373 parohii, la care participă 5295 de copii. La Concursul Naţional „Biserica şi Şcoala din sufletul meu“ au participat 1393 de copii din 99 de parohii. Ca o extindere a acestui proiect, în 16 parohii s‑au organizat centre pentru copii şi tineri.

În ceea ce priveşte programele pentru tineret, în chip cu totul special, amintim cel mai semnificativ şi bine organizat proiect,  anume Întâlnirea Internaţională a Tinerilor Ortodocşi, care a avut loc, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în zilele de 1‑4 septembrie 2016, la Bucureşti, la care au fost prezenţi şi 80 de tineri de la Dunărea de Jos, între cei peste 2500 de  participanţi.

În domeniul Patrimoniului bisericesc mobil, se remarcă activitatea Muzeului Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos. În sălile Muzeului Eparhial, în perioada 1 ianuarie – 23 decembrie 2016 au păşit peste 13.000 de vizitatori. Prin conlucrare cu alte instituţii de specialitate şi prin cooptarea unor artişti recunoscuţi pentru opera lor, atât în ţară, cât şi în străinătate, Muzeul Eparhial a organizat sau găzduit: a) lunar, expoziţii temporare: Episcopul Partenie Clinceni – ctitor la Dunărea de Jos (ianuarie); 2016 – Anul comemorativ Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti (februarie); In memoriam: Sergiu Dumitrescu  (11 martie); Duminica Ortodoxiei (20 martie);   Grădina cu îngeri – Silvia Radu (22 septembrie); Titanic, artist plastic – Florian Doru Crihana (3 noiembrie); În prag de sărbătoare, etnograf – Paul Buţa (28 noiembrie 2016) b) programe anuale: Săptămâna «Şcoala Altfel» (18‑22 aprilie); Copilărie şi bucurie (aprilie); Noaptea Muzeelor (mai); c) un eveniment dedicat Zilei EroilorArta din tranşee –Trench Art (9 iunie); d) ateliere de creaţie pentru copii (vârsta 6‑14 ani): Biserica şi parohia prin ochii copiilor (august); Decoraţiuni de Crăciun (7 – 18 decembrie) e) simpozioaneSesiune de comunicări ştiinţifice privind conservarea şi restaurarea obiectelor de Patrimoniu (1‑3 septembrie);  Simpozionul Ştiinţific de Teologie (10 ‑ 11 noiembrie);  Simpozion  Ştiinţific Interseminarial (28 noiembrie 2016).

10 noiembrie 2016: Conferinta preoţească semenstrială

Activitatea editorială. În cursul anului 2016, au fost pregătite în cadrul editurii eparhiale şi apoi tipărite: 1 album Anuarul Arhiepiscopiei Dunării de Jos – 2016, 552 p.; 5 volume – Colectiv, Biserică. Misiune. Slujire. 16 (Viaţa şi activitatea în perioada 1 ianuarie ‑ 31 decembrie 2015), 668 p.; Tinerii în Biserică. Mărturii. Provocări. Răspunsuri, 236 p.; † Casian, Arhiepiscop al Dunării de Jos, La lumina opaiţului, vol. I, 480 p.; vol. II, 320 p.; Colectiv, Dascăli şi modele de altădată pentru seminariştii de astăzi (în colaborare cu Seminarul Teologic „Sf. Ap. Andrei“), 160 p.; Episcopul Melchisedec Ştefănescu, Viaţa Mitropolitului Antim Ivireanul. Notiţe biografice şi alte texte documentare şi evocatoare, 140 p.; 7 broşuri – Hristos în căutarea tânărului şi tânărul în căutarea lui Hristos, 240 p.; Tinereţea – o contagioasă tendiţă de aspiraţie la Absolut 116 p.; Liturghie şi filantropie în Arhiepiscopia Dunării de Jos, 88 p.; Parohia Cosmeşti‑Deal. Istorie şi viaţă spirituală, 64 p.; „M‑am împărtăşit! Mă simt ca un înger!“, 40 p.; „Noi umblăm şi colindăm…“, 40 p. etc.; 2 cărţi de rugăciuni: Carte de rugăciuni pentru bolnavi, 64 p.; Carte de rugăciuni pentru copii, 44 p.; 2 pastorale chiriarhale: † Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Învierea Domnului, taina tinereţii luminoase, 12 p.; Naşterea Domnului – taina comuniunii în familie, în Biserică, în lume, 12 p.; calendarul ortodox (3 variante); certificate de botez şi de cununie; revista eparhială „Călăuză ortodoxă“; tipizate bisericeşti, iconiţe, felicitări, diplome, mape, pomelnice.

VI. Viaţa monahală din cuprinsul Eparhiei

În cuprinsul Eparhiei funcţionează  13 mănăstiri şi un schit, toate cu viaţă de obşte. Dintre acestea, 6 sunt de monahi şi 8 de monahii, numărul total al vieţuitorilor fiind de 210 (26 de călugări, 141 călugăriţe, 21 de rasofori şi rasofoare, 22 fraţi şi surori).

Obştile monahale îşi desfăşoară programul liturgic în bisericile mănăstireşti sau paraclise, toate bine chivernisite şi îngrijite, beneficiind şi de alte spaţii proprii, pentru derularea activităţii specifice. În mănăstirile Eparhiei sunt: 12 biserici, 10 paraclise, 4 clopotniţe şi 7 cimitire. Din rândul personalului monahal, 11 monahi sunt absolvenţi de cursuri de master în Teologie, 36 de monahi şi monahii sunt licenţiaţi în Teologie, unul în curs de absolvire, 33 de monahi şi monahii sunt absolvenţi ai Seminarului Teologic, iar 12 sunt licenţiaţi ai altor facultăţi.

VII. Disciplina clerului

Consistoriul Eparhial nu a primit spre judecată nici un caz de indisciplină. În cursul anului 2016 doi preoţi au primit sancţiunea „dojană arhierească scrisă“ şi un preot a fost oprit de la săvârşirea celor sfinte pentru 30 de zile. De asemenea, în urma întrunirii Consiliului monahal, un ieromonah a fost transferat disciplinar la o altă mănăstire, iar doi ierodiaconi au fost opriţi de la săvârşirea celor sfinte, timp de 1 an.

VIII. Activitatea de pregătire şi perfecţionare a clerului

Cu binecuvântarea ÎPS Chiriarh, 5 preoţi din Arhiepiscopia Dunării de Jos au participat la cursurile pentru obţinerea gradelor profesionale în preoţie (4 preoţi pentru gradul II şi unul pentru definitivat), organizate la Facultatea de Teologie din Bucureşti, în perioada 30 iunie‑15 iulie 2016.

9 octombrie 2016: Sfinţirea bisericii din parohia Cosmeşti Deal II, judeţul Galaţi

Conferinţa semestrială de primăvară s‑a desfăşurat la fie­care protoierie în parte, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian. La conferinţa cu tema „Educaţia religioasă a tineretului ortodox astăzi“ au luat parte şi tineri din fiecare parohie, ierarhul provocându‑i pe aceştia la discuţii sincere cu privire la relaţia tineri – Biserică. Au fost dezbătute modalităţile concrete în care se poate realiza astăzi educaţia religioasă a tinerilor ortodocşi. Cu acest prilej au fost organizate şi vernisate microexpoziţii cu lucrările tinerilor de la Programul „Hristos împărtăşit copiilor“ sau de la diferite ateliere de lucru sau cercuri tematice, precum: ateliere de pictură icoană pe lemn şi sticlă, ateliere de olărit, de confecţionat prosoape tradiţionale, obiecte vestimentare populare, păpuşi şi chiar prescuri.

Conferinţa semestrială de toamnă, desfăşurată în data de 10 noiembrie 2016 a debutat în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi prin săvârşirea Sfintei Liturghii de către un sobor de preoţi slujitori din cele două judeţe ale Eparhiei, sub protia Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. În cadrul lucrărilor şi dezbaterilor propriu‑zise au fost prezentate două filme documentare realizate în studiourile Trinitas TV, având ca subiect tema sinodală a anului 2016 şi au fost invitate să ia cuvântul personalităţi ale culturii româneşti, între care dr. Nicolae Şerban Tanaşoca şi dr. Ioana Feodorov.

IX. Aspecte şi preocupări privind construcţia

şi restaurarea locaşurilor de cult

La Centrul Eparhial au fost demarate, în 2016, ample lucrări de sistematizare verticală prin refacerea împrejmuirii şi pavarea curţii interioare. Imobilul din str. M. Bravu, nr. 13, a fost, de asemenea, igienizat şi dotat cu mobilier corespunzător. Totodată, cu sprijinul financiar şi cu coordonarea primită de la Centrul Eparhial au fost executate în cadrul subunităţilor următoarele lucrări: amenajarea unei noi săli de sport la demisolul clădirii centrale a Seminarului Teologic „Sf. Ap. Andrei“ ‑ Galaţi; reamenajarea spaţiului de cazare de la etajul doi al clădirii centrale a Aşezământului filantropic „Sf. Vasile cel Mare“, unde, pe lângă amplele lucrări de recompartimentare a acestui spaţiu, s‑a achiziţionat mobilier nou, astfel creându‑se condiţii de cazare  optime; finalizarea finisajelor speciale de la interiorul clinicii balneară, din cadrul Asociaţiei social‑filantropice „Sf. Mc. Pan­te­limon“‑ Lacu Sărat.

Cele 323 de şantiere existente în Eparhie sunt repartizate astfel: 165 şantiere construcţii noi (44 biserici, 31 clopotniţe, 30 case parohiale, 46 case de prăznuire, 14 alte lucrări de construcţie); 84 şantiere de reparaţii şi consolidări (80 biserici, 2 clopotniţe, 2 case parohiale); 9 şantiere mănăstireşti; 64 şantiere de pictură (42 pictură din nou, 22 restaurare pictură).

Ponderea procentuală a surselor de finanţare la lucrările executate în cursul anului 2016, la toate şantierele este următoarea: 4,98% – Fondul Central Misionar; 7,51% – sponsori; 8,32% – Secretariatul de Stat pentru Culte; 16,89% – contribuţii de la credincioşi; 25,52% – Centrul Eparhial; 36,78% – Primării.

X. Activitateasocial‑filantropică

A. Realizată prin intermediul celor 43 de aşezăminte sociale bisericeşti:

Aşezământul social‑filantropic „Sf. Vasile cel Mare“ ‑ Galaţi cuprinde Centrul Rezidenţial în care sunt 30 de asistate cu vârste cuprinse între 12 şi 21 de ani şi Centrul multifuncţional de servicii sociale „Speranţa“, în care sunt asistaţi 60 de copii. Serviciile sociale acordate copiilor de către Arhiepiscopia Dunării de Jos, în parteneriat cu Consiliul Local Galaţi, se ridică la suma de 1.518.136 lei, din care 780.985 lei constituie donaţia Centrului Eparhial pentru reabilitarea clădirii, prin recompartimentarea spaţiilor de locuit.

13 octombrie 2016: Înaltpreasfinţitul Casian în mijlocul sinistraţilor

Aşezământul socio‑medical „Sf. M. Mc. Pantelimon“‑ Lacu Sărat. În cadrul clinicii acestui aşezământ, cu sprijinul cadrelor medicale voluntare, au beneficiat de servicii medicale şi fizioterapie 108 vârstnici, a căror situaţie materială este precară, valoare totală a consultaţiilor şi tratamentului fiind de 79.300 lei.

Cele trei cabinete medicale din judeţul Galaţi şi cele două din judeţul Brăila au oferit în anul 2016 servicii specifice gratuite pentru 2151 pacienţi, în valoare de 70.133 lei.

În cele două grădiniţe parohiale, la parohia „Adormirea Maicii Domnului“ ‑ Brăila şi la parohia Gohor, Protoieria Nicoreşti, jud. Galaţi, sunt beneficiari 56 de copii, iar cheltuielile s‑au ridicat la suma de 8.527 lei.

Prin cele 26 de cantine parohiale au fost oferite servicii de hrană în valoare totală de 767.351 lei, pentru 1067 beneficiari.

Activitatea din cadrul celor cinci centre multifuncţionale de servicii sociale ‑ patru destinate copiilor din familiile sărace  şi unul pentru bătrâni ‑ s‑a desfăşurat, în parteneriat cu Consiliul Local Galaţi, precum şi cu alte instituţii de asistenţă socială, în cadrul acestora fiind asistate 216 persoane (156 copii şi 60 de bătrâni), valoarea ajutoarelor acordate fiind de 587.961 lei.

De asemenea, mai funcţionează şi două centre de informare în domeniul economiei sociale, în cadrul cărora sunt puse la dispoziţie detalii cu privire la acest domeniu de activitate.

B. Prin intermediul programelor sociale, cu implicarea personalului angajat, a membrilor din structurile parohiale şi a voluntarilor au fost derulate 22 de programe sociale eparhiale, valoarea ajutoarelor oferite fiind de 1.562.752 lei, beneficiare fiind 46.377 persoane. Demne de menţionat sunt acţiunile filantropice desfăşurate la iniţiativa ÎPS Părinte Arhiepiscop Casian, de către Centrul Eparhial în cooperare cu toate subunităţile:

1. „Ne înnoim de Sf. Paşti“1485 de copii au primit daruri constând în articole de îmbrăcăminte în valoare de 84.511 lei, din care 50.699 lei reprezintă contribuţia Centrului Eparhial, diferenţa fiind completată de către parohii.

2. Colecta pentru persoanele care au suferit de pe urma inundaţiilor care au afectat în luna august 2016 mai multe localităţi din judeţul Galaţi, protoieria Covurlui, valoarea ajutoarelor acordate fiind de 406.873 lei. O contribuţie financiară importantă de 70.000 lei a fost oferită de către Patriarhia Română, 50.000 din partea Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei, 100.000 lei din fondurile Arhiepiscopia Dunării de Jos, 10.000 lei de la Episcopia Tulcii, cele opt protoierii din Eparhia contribuind cu suma de 192.716 lei. Cu ajutorul acestor sume au fost desfăşurate programe filantropice pentru cele 650 de familii afectate din care, în chip special, 212 copii şi 150 de vârstnici.

5 decembrie 2016: Haine de iarnă pentru copiii familiilor sinistrate din Câmpia Covurluiului

C. Asistenţa religioasă în instituţiile bugetare este asigurată de 20 preoţi de caritate, din partea cărora 8.971 persoane au beneficiat de asistenţă duhovnicească, valoarea ajutoarelor ridicându‑se la suma de 78.200 lei. Cu sprijinul celor 19 asistenţi şi lucrători sociali s‑au efectuat 3302 anchete şi vizite la domiciliul persoanelor aflate în dificultate.

D. Activitatea asociaţiilor misionare care activează pe teritoriul Eparhiei, cu binecuvântarea Chiriarhului, a fost şi în acest an plină de roade, valoarea ajutoarelor acordate fiind de 203.042 lei.

Valoarea totală a activităţilor filantropice, în anul 2016, prin Centrul Eparhial, protoierii şi parohii, aşezămintele sociale, asociaţii, precum şi prin parteneriatele cu alte instituţii locale este de 6.862.593 lei, numărul total al beneficiarilor fiind de 82.191 persoane.

Concluzii. Pentru toate aceste activităţi realizate, mulţumim Preabunului Dumnezeu şi tuturor celor ce au lucrat şi au sprijinit programele liturgice, misionare, educaţional‑culturale, social‑filantropice şi patrimoniale iniţiate de Sfânta Patriarhie, în anul 2016.

Aplicate în parohiile, mănăstirile, protoieriile, şcolile teologice şi instituţiile sociale şi misionare din cadrul Arhiepiscopiei Dunării de Jos, programele stabilite de către Sfântul Sinod  au bucurat sufletele tuturor ‑ împlinitori şi dăruiţi ‑ şi au împărtăşit creştinilor, „după trebuinţa deosebită a fiecăruia“, binecuvântarea şi iubirea sfinţitoare ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Căruia ne rugăm să răsplătească fiecăruia, după străduinţa, râvna şi jertfa sa.

Membrii Permanenţei

Consiliului Eparhial