Bucurii şi daruri de la Sfântul Nicolae

Grădiniţa „Familia” din Brăila

În lumina sărbătorii Sfân­tului Ierarh Nicolae, ocro­titorul municipiului Brăila, la Grădiniţa Familia, din cadrul pa­rohiei Adormirea Maicii Dom­­nului din Brăila, a avut loc tra­diţionala serbare a copiilor, de­dicată Sfântului Nicolae.

O parte dintre copiii înmatriculați la Grădinița „Familia”
O parte dintre copiii înmatriculați la Grădinița „Familia”

Grădiniţa „Familia” a luat fiinţă la data de 1 octombrie 2001, cu binecuvântarea Înaltprea­sfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian şi este singura instituţie din municipiu care acceptă şi copii cu probleme speciale.

În cadrul activităţilor zilni­ce, copiii primesc educaţie creştin‑ ortodoxă, atât prin grija părintelui paroh, cât şi a educatoarelor.

De asemenea, copiii participă la slujbele oficiate în biserica parohială, se împărtăşesc, fac rugăciuni la începutul acti­vi­tă­ţilor, înainte şi după masă şi învaţă să se com­porte  într‑un  mod bine‑plăcut lui Dumnezeu în societate.

Grădiniţa are program pre­lungit, cantină proprie, iar copiii, împărţiţi pe două grupe, sunt îndrumaţi de trei educatoare şi un asistent social.

Copiii provin din toate me­diile sociale, din familii cu po­sibilităţi materiale reduse, in­clusiv familii de rromi şi familii monoparentale.

La Grădiniţa „Familia” sunt primiţi şi copii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate, rămaşi în grija rudelor.

Serbarea copiilor, dedicată Sfântului Nicolae
Serbarea copiilor, dedicată Sfântului Nicolae

Manifestările prilejuite în această perioadă a bucuriei de a dărui au fost binecuvântate de Chiriarhul Dunării de Jos, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhi­episcop Casian, care s‑a aflat în mijlocul celor patruzeci şi trei de copii din grupa mică şi cea mijlocie, cu vârste între trei şi cinci ani, emoţionaţi şi plini de gingăşie, care au recitat poezii, au cântat şi s‑au jucat alături de cadrele didactice şi oaspeţii prezenţi.

La  final, Înaltpreasfinţitul Pă­­­­­rinte Arhiepiscop Casian, a în­demnat pe cei prezenţi să iu­bească frumuseţea şi bogăţia tra­diţiilor populare româneşti şi a oferit celor mici daruri „de la Moş Nicolae”: căciuliţe, fulare, mănuşi, dulciuri şi fructe, în valoare de 2.071 lei.

Sfinţirea picturii de la capela Penitenciarului  Brăila

Tot în contextul bucuriei de a dărui s‑au înscris şi evenimentele desfăşurate  la Penitenciarul Bră­ila, întru cinstirea Sfântului Ierarh Nicolae.

Cultura bunătăţii şi a iubirii aproapelui asociată Sfântului Nicolae s‑a dezvoltat iniţial li­turgic, în afara programelor so­ciale. Cunoaştem, din tradiţie, că Sfântul Nicolae era un om milostiv şi un mare rugător. În acest sens, Sfântul Nicolae ne îndeamnă să nu separăm filantropia socială de liturghie sau rugăciune. De aceea, în Eparhia Dunării de Jos, în urma unor ample lucrări la capela cu hramul Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel din incinta Penitenciarului Brăila, s‑a oficiat slujba de sfin­ţire a veşmântului pictural al acesteia.

Aspect de la slujba de sfințire
Aspect de la slujba de sfințire

Slujba de resfinţire a fost săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos, în prezenţa con­ducerii penitenciarului, a cadrelor angajate, a unui număr impresionant de preoţi din cadrul Protoieriei Brăila şi a unor persoane private de libertate. Ca semn de preţuire pentru activitatea liturgică şi pastoral‑misionară, preotul capelan Bogdan Dănuţ a primit în dar de la Sfânta Arhiepiscopie un nou Chivot, Sfinte  Vase şi alte obiecte ne­cesare slujirii liturgice.

Pentru a spori evlavia celor prezenţi, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a oferit spre închinare racla cu moaştele unor sfinţi, aflată în patrimoniul sacru al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, între care şi moaştele Sfântului Ierarh Nicolae.

La finalul slujbei de sfin­ţire a fost dezvelită o placă come­morativă închinată martirilor din temniţele comuniste, după care a fost oficiată slujba de pomenire pentru cei adormiţi în penitenciar sau în familiile deţinuţilor.

La  slujbă  au fost prezenţi şi  opt studenţi ai Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii  „Danubius” – Galaţi, care au participat  la  cea  de a treia edi­ţie a programului cultural ‑ educaţional intitulat „O zi în penitenciar”.

În cadrul acestui proiect, tinerii studenţi au interacţionat cu persoanele private de libertate, discutând pe diferite teme şi acu­mulând totodată experinţa atât de necesară în vederea exercitării profesiei pe care au ales‑o.

Programul a continuat cu un concert de colinde oferit de persoanele private de liber­tate în prezenţa oaspeţilor şi a con­ducerii penitenciarului. Pentru im­plicarea în activităţile cultural ‑ educaţionale, cei peste 100 de deţi­nuţi  au fost răsplătiţi cu da­ruri: obiecte de igienă personală, fructe, cărţi de rugăciuni şi ico­niţe.

Darurile au fost împărţite de tinerii studenţi ai Facultăţii de Drept, implicaţi în proiectul „O zi în penitenciar”. Pen­tru implicarea lor, tinerii volun­tari  au primit din partea Arhi­episcopiei Dunării de Jos şi a Peniteciarului câte o „Diplomă de Merit”, cărţi de rugăciuni şi iconiţe. Pentru această activi­tate filantropică s‑au alocat 2.578 lei.

În semn de recunoştinţă pentru grija purtată faţă de persoanele private de libertate, con­ducerea Penitenciarului Bră­ila a oferit Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian  „Di­ploma de Onoare”.

(A.M.C.)