Simpozion ştiinţific de înaltă ţinuta academică

Tradiţia evenimentelor ştiin­ţifice pe care le or­ga­nizează Arhiepiscopia Dună­rii de Jos, prin Departamentul Teologic al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi a continuat, şi în 2016, cu un simpozion de înaltă ţinută academică, des­făşurat spre jumătatea lunii noiembrie. Obiectivul general al simpozionului l‑a constituit apro­fundarea celor două mari teme pe care Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române le‑a consacrat pentru 2016: „Anul omagial al educaţiei creştine a tineretului ortodox” şi „Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti”.

Deschiderea Simpozionului Științific, Galați, 10‑11 noiembrie 2016
Deschiderea Simpozionului Științific, Galați, 10‑11 noiembrie 2016

La eveniment au participat şi au conferenţiat personalităţi ale lumii culturale şi ştiinţifice româneşti, care au onorat Eparhia, Universitatea şi tine­retul studios de la Dunărea de Jos (seminarişti, studenţi şi masteranzi teologi, profesori de Religie): dr.  Nicolae Şer­ban Tanaşoca, Directorul Insti­tutului de Studii sud‑est europene al Academiei Ro­mâ­ne (Bucureşti); cercetător dr. Ioana Feodorov, Institutul de Studii sud‑est europene al Academiei Române (Bucu­reşti); cercetător dr. Zamfira Mihail (Bucureşti); prof. univ. dr. Ionel Cândea, mem­bru corespondent al Academiei Române şi directorul Muzeului de Istorie „Carol I” din Brăila; prof. univ. dr. Iolanda Ţighiliu, Facultatea de Istorie şi Ştiin­ţe Politice, şi director al Clasei „Confucius”, catedra de limbă şi literatură chineză din Universitatea „Ovi­dius” (Con­stanţa); prof. univ. dr. Olimpia Mitric, Facultatea de Istorie şi Geografie, Uni­versitatea „Ştefan cel Mare” (Suceava); Lidia Popiţa Stoi­ces­cu, scriitor  (Bucureşti); dr. Teodora Stanciu, redactor Radio Trinitas (Bucu­reşti).

De peste Prut au participat pr. lect. univ. dr. Ion Banari, Universitatea „Nicolae Teste­miţanu” (Chişinău) şi pr. drd. Sergiu Boldirescu, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Academia de Ştiinţe a Mol­dovei (Chişinău).

Acestora li s‑au adăugat cercetători din zona Dunării de Jos, profesori din „Alma Mater Galatiensis” şi cadrele didactice de la Departamentul Teologic gălăţean. În acest select plen, sub omoforul Sfântului Apostol Andrei, cu binecuvântarea şi prin implicarea directă ale ÎPS prof. univ. dr. Casian al Dunării de Jos s‑a derulat un eveniment academic „de nivel”, care, prin consistenţa şi densitatea comunicărilor ştiinţifice a creat emulaţie, generând dialog între specialişti, a oferit teme de reflecţie tinerilor din auditoriu şi a deschis noi perspective în cercetare, pe temele dezbătute.

(L.P.)