Întrebările tinerilor către Biserică

Înaltpreasfințitul Părinte Casian în mijlocul preșcolarilor și școlarilor de la Seminarul Gălățean
Înaltpreasfințitul Părinte Casian în mijlocul preșcolarilor și școlarilor de la Seminarul Gălățean

În cadrul manifestărilor pas­toral‑liturgice şi cultural‑ educaţionale închinate Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul mu­ni­­cipiului Galaţi şi al între­gu­lui neam românesc, în data de 28 noiembrie, cu bi­ne­cuvântarea Înaltpreasfinţitului Pă­rinte Ca­sian, Arhiepiscopul Dună­rii de Jos, Seminarul Teologic „Sfântul Apostol Andrei” din Galaţi a fost gazda tradiţionalului simpozion ştiinţific interseminarial, ajuns la a XVII‑a ediţie.

Anul  acesta, dedicat de Sfân­tul Sinod al Bisericii Ortodoxe Româ­ne tinerilor şi educaţiei re­li­gioase a acestora, simpozionul a tratat o temă deosebit de im­portantă şi actuală: Ce aşteaptă Biserica de la tineri şi ce aşteap­tă tinerii de la Biserică? Curajul de a mărturisi credinţa azi.

În deschiderea lucrărilor sim­po­zionului, în capela Semi­naru­lui, a fost săvârşită o sluj­bă de Te Deum.Dezbaterile sim­pozionului au fost prezidate de Înaltpreasfinţi­tul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dună­rii de Jos, şi s‑au des­făşurat în Sala de Expoziţii Tem­porare „Sergiu Dumitrescu” a Muzeului Isto­riei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos.

La eveniment au participat preoţi profesori şi elevi repre­zen­tanţi ai seminarelor teologice din Iaşi, Mănăstirea Neamţ, Câm­pulung Muscel, Râmnicu Vâlcea, Buzău, Huşi, Slobozia, Tulcea şi Galaţi carora li s‑au adăugat tineri elevi ai unor prestigioase licee şi colegii din Galaţi, Brăila, Tecuci şi Făurei.

În prima parte au fost susţinu­te mai multe referate după care, în cadrul unor ateliere de lucru, au fost analizate, reciproc, şi căutate soluţii la principalele preocupări ale tinerilor de astăzi în relaţia cu Biserica, în­tre care: Mijloace concrete de lucru ale Bisericii cu tinerii, Ce doreşte tânărul să întrebe Biserica azi?, Ce‑l atrage pe tânăr în Biserică? sau Ce‑l face pe tânăr să stea departe de Biserică?

În cadrul simpozionului, a fost lansat volumul „Dascăli şi modele pentru seminariştii de astăzi”, realizat de elevi ai semi­narului gălăţean şi ai altor se­minarii teologice din ţară.

Re­pre­zen­tanţii seminariilor  din ţară care au participat la această a XVII‑a ediţie a sim­pozionului au primit din par­tea organizatorilor diplome de parti­cipare şi publicaţii apărute  la  Edi­tura Arhiepiscopiei Dună­rii de Jos

Moment liturgic şi cultural 

în „catedrala copiilor” – viitorii apostoli ai bisericii

Sărbătoarea Sfântului Apos­‑tol Andrei reprezintă un moment special, atât pentru elevii semi­narişti, cât şi pentru elevii claselor primare ale Seminarului Teologic „Sfântul Apostol An­drei” din Galaţi.

Pentru a‑l cinsti pe ocrotitorul lor, aceştia au participat pe 29 noiembrie la Sfânta Liturghie oficiată de un sobor de preoţi şi diaconi, membri ai corpului profesoral, în cadrul căreia au fost împărtăşiţi toţi cei 170 de elevi de la clasele primare. După slujbă, „micii apostoli” au susţinut în Capela Seminarului un program artistic închinat Sfântului Apostol Andrei şi Zilei Naţionale a României intitulat „Sfântul Apostol Andrei – ocro­titorul şcolii noastre”.

La acest moment festiv, în mijlocul elevilor s‑a aflat şi Înalt­preasfinţitul Părinte Casian, Arhi­episcopul Dunării de Jos care a subliniat că „ne aflăm în cel mai vechi centru educaţional creştin, care a primit ocrotirea Sfântului Apostol Andrei – Seminarul Sfân­tul Andrei –, care a vibrat astăzi printr‑un pro­gram pregătit de cele mai tinere mlădiţe ale Semina­ru­lui – copiii Seminarului – însoţiţi de părinţii lor, cinstind deodată pe Sfântul Apostol Andrei şi pe prietena lor de o vârstă,  prototipul copilului sfânt şi milostiv – Sfânta Filofteia. În mâini au purtat icoana patriei – tricolorul  –  şi în felul acesta ne‑au arătat cea mai frumoasă icoană a credinţei, a generozităţii şi milei în familie şi în  viaţă, şi cea mai frumoasă icoană, permanenta icoană a patriei, care are astfel de mlădiţe pentru viitorul ei perpetuu”.

Cu acest prilej, Chiriarhul Dunării de Jos i‑a felicitat pe toţi elevii şi le‑a oferit mici daruri.

Pr. Gabriel Mungiu, Secretar eparhial