Investiţii în sănătate şi educaţie

104.682 lei pentru modernizarea sălii de sport

Pe 29 noiembrie 2016, cu o zi înainte de marea sărbătoare a Seminarului, Înalt­preasfinţia Sa Casian, Arhi­episcopul Dunării de Jos, a binecuvântat una dintre cele mai mari investiţii, dintr‑o serie de investiţii în derulare, realizate în ultima perioadă la Seminarul gălăţean. Este vorba de repunerea în funcţiune a vechii săli de sport de la demisolul clădirii, sală complet modernizată şi dotată cu toate aparatele necesare desfăşurării orelor de educaţie fizică în cele mai bune condiţii, atât pentru elevii de liceu, cât şi pentru cei mai mici seminarişti. Trebuie amintit faptul că lu­crările de modernizare au fost deosebit de dificile şi complexe, având în vedere gradul de deteriorare al construcţiei, struc­tura terenului şi, mai ales, pro­blemele determinate de pânza freatică. De aici şi costurile pe măsură care au fost suportate de Arhiepiscopia Dunării de Jos, cu binecuvântarea Înalpreasfinţiei Sale, în valoare de 96.182,16 lei. Şcoala a reuşit să plătească din fonduri proprii lucrările de încălzire în valoare de 8.500 lei.

Noua sală de sport a Seminarului Teologic din Galați
Noua sală de sport a Seminarului Teologic din Galați

Întregul proces de moder­nizare a fost lung (din cauzele sus‑amintite), au fost utilizate cele mai noi tehnologii pentru a rezolva problemele cauzate de tasarea clă­dirii şi de a evita reinfiltrarea apei în pereţi, fina­lizarea lucrărilor fiind aşteptată de elevi şi de către domnii pro­fesori de educaţie fizică cu mare nerăbdare. Sala de sport, în suprafaţă de 150 mp., are încălzire, vestiare, şi este acoperită cu un covor PVC spe­cial, şi ‑ de asemenea ‑ es­te dotată cu echipamente de gimnastică şi întreţinere pentru elevi.

Discutând cu elevii, am remarcat în primul rând bucuria celor mari la gândul că nu vor mai pleca în altă parte pentru nevoia lor de mişcare zilnică, iar cei mici au fost absolut încântaţi de noul loc de joacă unde îşi vor desfăşura orele de edu­caţie fizică. Andrei Gurău, elev în anul IV, afirma că „acum nu mai are nici un motiv să nu facă mişcare, mai ales că este conştient că dacă  doreşte rezultate bune la şcoală şi la examenul ce va urma la sfârşit de an şcolar, trebuie să‑şi rezerve un timp zilnic şi pentru exerciţiile fizice atât de necesare în menţinerea sănătăţii”.

În fine, cel mai important lucru este faptul că această sală de sport înseamnă, înainte de toate,  o investiţie în sănătate şi educaţie, adică o lucrare pentru copii noştri, pentru viitorul nostru, pe care Arhiepiscopia Dunării de Jos, prin implicarea şi cu binecuvântarea Înaltpreasfin­ţiei Sale Dr. Casian Crăciun, a rea­lizat‑o pentru comu­nitatea noastră.

Prof. Adrian Silivestru