„Campionii” programelor educaţionale din Arhiepiscopia Dunării de Jos

Chiriarhul Dunării de Jos și tinerii participanți la etapa eparhială a concursurilor
Chiriarhul Dunării de Jos și tinerii participanți la etapa eparhială a concursurilor

În conformitate cu pro­gramele pentru tineret de la nivel eparhial care au luat ca model pe cele  patriarhale, inspirate de impresionanta „În­tâlnire a Tinerilor Ortodocşi din Toată Lumea” care a avut loc la Bucureşti în perioada 1‑4 septembrie a.c., în contextul  „Anului omagial al educaţiei  religioase a tineretului creştin ortodox”, înainte de Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei şi în avanpremiera primirii vizitei Sfintei Muceniţe Filoteea, primii pelerini în cetatea „Apostolului românilor”  au fost tinerii de la programul catehetic „Hristos îm­păr­tăşit copiilor”, care, în număr impresionant (peste două sute de copii), au participat la un concurs deosebit care a reunit trei secţiuni: cea de toacă, cea pentru coruri parohiale şi cea de proiecte social‑ filantropice.

Concursul de toacă, sub gene­ricul „Ritmul rugăciunii care se înalţă spre cer” a impresionat  prin îndemânarea copiilor şi tinerilor care s‑au dovedit „adevăraţi maeştri” în mânuirea celor două ciocănele care au încântat atât urechea, cât şi sufletul prin ritmul sacadat ce cheamă tot creştinul la rugăciunea Bisericii. Pe mai multe categorii de vârstă,  aceştia au reuşit să ne rupă preţ de o oră din tumultul vieţii cotidiene şi să ne copleşească cu simţăminte sfinte. Nici micii corişti nu s‑au lăsat mai prejos!  Într‑o armonie a sunetului, a portului popular şi a bucuriei ce le inunda fru­moasele chipuri, s‑au reunit în­tr‑un concert duhovnicesc care, împletit cu ritmul toacei, ne‑a îndemnat pe toţi cei prezenţi, cu rugăciunea, cu cântarea şi cu mintea „Să lăudăm pe Domnul!”, aşa cum, de altfel, a fost îndemnul conceptului acestei manifestări corale.

„Toaca, ritmul rugăciunii care se înalță spre cer”
„Toaca, ritmul rugăciunii care se înalță spre cer”

Cât priveşte fapta cea bună, aceasta a fost materializată de tinerii iubitori de aproapele „de la care cei mari au de în­văţat curăţenia sufletească şi ge­nerozitatea”, cum îndemna Înalt­preasfinţitul Părinte Casian,  Arhiepiscopul Dunării de Jos. Sub genericul „Iubeşte‑ţi a­proa­pele!”, aceştia au arătat că par­­ticiparea la desfăşurarea u­nor proiecte filantopice şi de vo­luntariat în propriile parohii sunt, dincolo de bucuria de a sluji lui Dumnezeu şi Bisericii, modul cel mai creştinesc de a te apropia de cel aflat în suferinţă. Activităţile de creaţie au împletit armonios „lucrul propriilor mâini cu darul altora” şi au scos ăn evidenţă momente de înălţare duhovnicească  prin împărtăşirea din bucuria celor care, în nevoi fiind, au uitat pentru câteva clipe, de greutăţile vieţii!

Pentru autenticitatea costu­mului, frumuseţea vocii şi prezenţă scenică s‑au acordat premii şi menţiuni, astfel: la secţiunea „Coruri parohiale”, grupa de vârstă 7‑11 ani, locul întâi a fost obţinut de corul parohiei Diecheni, comuna Iveşti, Protoieria Tecuci, judeţul Galaţi; locul II, de  cel din parohia Ghidigeni, Protoieria Nicoreşti, judeţul Galaţi; locul III a fost obţinut de corul parohiei Nămoloasa Sat, Protoieria Co­vurlui, judeţul Galaţi. S‑a acordat menţiune grupului coral al parohiei „Vovidenia” din Galaţi.

La secţiunea 12‑17 ani, corul parohial din Brătuleşti, Protoieria Tecuci, judeţul Galaţi, a adunat cele mai multe aplauze, situându‑se pe locul întâi; locul II a fost ocupat de tinerii din parohia Rediu, Protoieria Covurlui, judeţul Galaţi; locul III, de elevii din Viziru de Jos, Protoieria Însurăţei,  judeţul Bră­ila. Menţiuni au obţinut tinerii corişti din parohiile „Sfântul Spiridon” din Brăila şi Ianca I, judeţul Brăila.

Cei mai buni copii care au ţinut ritmul la concursul de toacă  sunt: la grupa de vârstă 6‑11 ani: locul I ‑ Constantin Ciolan din parohia Lungeşti, Protoieria Tg. Bujor, judeţul Galaţi; locul II ‑ Andrei Ioniţă din Parohia Nămoloasa Sat, judeţul Galaţi, iar locul III, Sergio Dionisie de la parohia „Sfânta Treime”, din Brăila. La categoria de vârstă 12‑15 ani, locul I a fost al tânărului Gabriel Toderaşcu, parohia „Sfântul Dumitru” din Brăila; pe locul II s‑a situat George Nafit, de la parohia „Sfântul Mina” din Galaţi, iar pe locul III a fost tânărul Georgică Chiru. Grupa de vârstă 16‑19 ani, pe locul I a fost obţinut de tânăra Georgiana Răducu, parohia Movileni, Protoieria Tecuci, judeţul Galaţi, iar locul II a fost acordat lui Cătălin Drăgulin, de la parohia Chiscani I, judeţul Brăila.

Diplome și premii pentru câștigătorii concursurilor eparhiale
Diplome și premii pentru câștigătorii concursurilor eparhiale

Cât priveşte proiectele sociale, tinerii din parohia Lieşti, judeţul Galaţi au primit premiul I; cei din parohia Filipeşti, protoieria Făurei, judeţul Brăila au obţinut premiul II, iar premiul III a ajuns la cei din parohia Nămoloasa Sat, judeţul Galaţi.

Toţi copiii şi tinerii participanţi au primit diploma „Tinereţe şi credinţă”, premii constând în bani şi cărţi, în valoare de 12.500 lei, dar, mai ales, s‑au bucurat unii de alţii. Concursurile s‑au încheiat în cântare de strămoşească colindă şi în sunet de toacă,  Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul nostru, îndemnându‑i pe toţi să participe la sărbătorile închinate Sfântului Apostol Andrei, care, în 2016 sunt inaugurate prin adu­cerea  moaştelor  Sfintei Muc­e­­niţe Filoteea la Galaţi, în  data de 27 noiembrie.

Toată această impresionantă manifestare s‑a încheiat cu agapa, care a arătat câtă bucurie ne dăruieşte Domnul Hristos când, la Centrul Eparhial, ca şi în toate parohiile,  pulsează inimile atâtor copii iubitori de Dumnezeu şi sfinţi!

Pr. Claudiu Mitu,

Inspector eparhial pentru cateheză parohială