Ajutoare materiale şi financiare în valoare de 182.162 lei

Deşi au trecut două luni de la evenimentele care au produs atât de multe pagube materiale şi suferinţe, totuşi, în casele celor aflaţi în necazuri şi lipsuri încă nu răzbate bucuria firească ce cuprinde orice familie creştină, în prag de sărbători.

41
Daruri pentru sinistrații din zona Covurlui, cu susținerea financiară a Patriarhiei Române

Pentru a aduce un licăr de lu­mină, o rază de speranţă în su­fletele acestor semeni ai noştri, la îndemnul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Permanenţa Con­­­siliului Naţional Bisericesc din 24 noiembrie 2016 a apro­bat acordarea unui aju­tor financiar de 70.000 lei din fondul Fi­lantropia al Patriarhiei Ro­mâ­­ne, în ve­derea continuării acţiunilor de întrajutorare a credincioşilor care au suferit ca urmare a ploilor abundente din luna octombrie 2016.

La iniţiativa şi îndrumarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhi­­episcop Casian, în zile­le pre­mergătoare cinstirii Sfân­tului Ierarh Nicolae, atunci când copiii de toate vârstele aşteaptă daruri de la Sfântul şi milostivul Ierarh, cei 216 copii şi tineri din parohiile Pechea, Slobozia Conachi, Cuza‑Vodă şi Izvoarele, însoţiţi de preoţi, cadre didactice şi vo­­lun­tari, s‑au deplasat la mai multe centre comerciale din municipiul Galaţi şi au primit în dar articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru anotimpul rece.

650 seturi de pilote, pături, perne pentru sinistraţi

Campania de aju­torare a si­nistraţilor din Câmpia Co­vur­­luiului a continuat în zilele de  24 şi 25 noiembrie anul cu­rent. În a­mintita pe­­rioadă, cu bine­cuvântarea Înalt­prea­sfinţitului Părinte Ca­sian, prin sectorul social‑filantropic al Eparhiei au fost achi­ziţionate 650 seturi de pilote, pături de iarnă, perne, lenjerii de pat şi detergenţi, şi dăruite familiilor sinistrate, aflate în evidenţele speciale ale parohiilor Pechea, Cuza‑Vodă, Slobozia‑Conachi şi Izvoarele. Valoarea totală a acestui pro­iect s‑a ridicat la su­ma de 112.162 lei.

Această acţiune a fost spri­jinită de numeroşi voluntari din parohiile afectate, oameni care au fost alături de familiile sinistrate încă din primele zile.

De asemenea, la iniţiativa Chiriarhului Dunării de Jos, protopopiatul Covurlui a or­ganizat pentru aceste per­soane, în perioada 27‑30 no­iembrie, un pelerinaj la Moaş­tele Sfintei Muceniţe Filofteia, care au fost aduse la Galaţi, cu binecuvântarea Preafericitului Pă­rinte Patriarh Daniel, de către o delegaţie a Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului con­dusă de Înaltpreasfinţitul Pă­rinte Arhiepiscop Calinic, în cadrul manifestărilor spirituale dedicate Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul municipiului Galaţi şi al întregului neam românesc.

Implicarea, susţinerea şi aju­­torarea familiilor sinistrate din Câmpia Covurluiului vor continua şi în perioada ur­mătoare.

Pr. Gabriel Molocea,

Consilier misionar şi comunicare media