Colindăm, Doamne, colind

Colindele de bătrîni, de băieţi, de tineri şi de fete, prezentate mai jos,  sunt culese de la conferenţiar univ. dr. Sofia Totolici, care le‑a moştenit de la mama sa, Tudoriţa Neagu (1923‑2007), din municipiul Galaţi, car­tier „Vadul Ungurului”. Doamna Totolici ne‑a spus că aceste colinde erau cântate şi de străbunicii săi. Se remarcă frumuseţea şi autenticitatea versurilor.

 COLIND PENTRU BĂTRÂNI – VOILERANDA

38Din lǎturea istei curţi

O, Voileranda, Lerului Doamne ‑ le

S‑au nǎscut şi au crescut.

Nouǎ meri dintr‑o tulpinǎ

O, Voileranda, Lerului Doamne ‑ le

Ca nouǎ fraţi dintr‑o mumǎ.

Sus la nouǎ vârfurele

O, Voileranda, Lerului Doamne ‑ le

Arde nouǎ lumânǎri.

Sus ȋmi arde, jos ȋmi picǎ

O, Voileranda, Lerului Doamne ‑ le

Picǎtura ce‑a picat.

Lac de vin cǎ s‑a format

O, Voileranda, Lerului Doamne ‑ le

Lac de vin, pârâu de mir.

Dar ȋn lac cine se scaldǎ

O, Voileranda, Lerului Doamne ‑ le

Scaldǎ Bunul Dumnezeu.

Se scaldǎ şi se‑mbǎiazǎ

O, Voileranda, Lerului Doamne ‑ le

Cu vin alb se limpezeşte.

Cu bun mir se miruieşte

O, Voileranda, Lerului Doamne ‑ le

Veşmânt alb se primeneşte.

Mai de‑a rând cu Dumnezeu

O, Voileranda, Lerului Doamne ‑ le

Se scaldǎ şi Moş Crǎciun.

Se scaldǎ şi se‑mbǎiazǎ

O, Voileranda, Lerului Doamne ‑ le

Cu vin alb se limpezeşte.

Cu bun mir se miruieşte

O, Voileranda, Lerului Doamne ‑ le

Veşmânt alb se primeneşte.

Mai de‑a rând cu Moş Crǎciun

O, Voileranda, Lerului Doamne – le

Se scaldǎ şi Moş……….(numele).

Se scaldǎ şi se‑mbǎiazǎ

O, Voileranda, Lerului Doamne ‑ le

Cu vin alb se limpezeşte.

Cu bun mir se miruieşte

O, Voileranda, Lerului Doamne ‑ le

Veşmânt alb se primeneşte.

Fost‑am tânǎr şi‑am fǎcut

O, Voileranda, Lerului Doamne ‑ le

Fǎcut‑am casa lângǎ drum.

Tinsei masa peste drum

O, Voileranda, Lerului Doamne ‑ le

Adǎpostat‑au friguroşii.

Ospǎtat‑au flǎmângioşii

O, Voileranda, Lerului Doamne ‑ le

Și‑am mai fost şi‑am mai fǎcut.

Puţurele la vâlcele

O, Voileranda, Lerului Doamne ‑ le

Sǎ bea sǎcetoşi din ele.

Și‑am mai fost şi‑am mai fǎcut

O, Voileranda, Lerului Doamne ‑ le

Podurele la vǎi grele.

Sǎ treacǎ care pe ele

O, Voileranda, Lerului Doamne ‑ le

Car cu fân şi boţ cu vin.

Boţ cu vin şi cu rachiu

O, Voileranda, Lerului Doamne ‑ le

De‑ai fǎcut aceste toate.

Ia‑ţi toiagul de dreptate

O, Voileranda, Lerului Doamne ‑ le

Și dǎ drepţii la dreptate.

Și strâmbii la strâmbǎtate

O, Voileranda, Lerului Doamne ‑ le

Și pe noi la bunǎ parte.

COLIND PENTRU BĂIEŢI – LA MUNTE NINGE, PLOUĂ

39Lerului,

la munte ninge, plouǎ

La şes cade rouǎ

Roua de la şes

Șesul mi s‑a fapt

Fapt mi s‑a rupt

De‑un lac chizǎrel

Jur, prejur de lac

Multe ciute pasc.

Pasc şi mi se‑adapǎ

Știţi voi ori nu ştiţi

Voi ciute mǎrunte

Și nepricepute

Ce s‑a lǎudat

Tânǎrul ……… (numele)

Joi de dimineaţǎ

Pe neguri şi ceaţǎ

La vânat sǎ iasǎ

Și‑or sǎ vǎ goneascǎ

Pân la pod de os

Pod de os n‑a fost

Pod de os s‑o face

De‑o ciutǎ mioarǎ

La ochi mǎrişoarǎ,

La bot gǎlbioarǎ

Ce‑or mai rǎmânea

O sǎ vǎ goneascǎ

Pân la lac de sânge

Lac de sânge n‑a fost

Lac de sânge s‑o face

De‑o ciutǎ mioarǎ

La ochi mǎrişoarǎ,

La bot gǎlbioarǎ

Ce‑or mai rǎmânea

O sǎ vǎ goneascǎ

Pân la munţi de pǎr

Munţi de pǎr n‑au fost

Munţi de pǎr s‑or face

Tot de pǎr de ciutǎ

De‑o ciutǎ mioarǎ

La ochi mǎrişoarǎ,

La bot gǎlbioarǎ

Trandafir bǎtut pe masǎ

Rǎmâi gazdǎ sǎnǎtoasǎ!

COLIND  PENTRU  TINERI – LA TULPINA, LA DOI MERI

La tulpina, la doi meri

O, lerului, mǎrului,

La tulpina mǎrului.

Este‑un pat dalb ȋncheiat

O, lerului, mǎrului,

Cu stinghii dalbe de fag.

Cu scânduri dalbe de brad

O, lerului, mǎrului,

Dar pe pat ce‑i aşternut?

De‑o velinţǎ şi‑un cerşaf

O, lerului, mǎrului,

Dar pe pat cine‑i culcat?

Tot domn bun jupân ……(numele)

O, lerului, mǎrului,

Cu‑a lui dalbǎ jupâneasǎ.

Dar ei cu ce‑s ȋnveliţi?

O, lerului, mǎrului,

Covor verde de mǎtase.

Cu ţurţurii de argint

O, lerului, mǎrului,

Dar la cap ce are pus?

Pernişoare, pestricioare

O, lerului, mǎrului,

La picioare, mǎr ȋn floare.

La perete, pelin verde

O, lerului, mǎrului,

Și‑n su‑pat, busuioc‑nalt.

La perdele, rǎndunele

O, lerului, mǎrului,

La icoanǎ, portocalǎ.

Ei dormirǎ, cât dormirǎ

O, lerului, mǎrului,

Doamna din somn se trezirǎ.

Ȋntr‑un cot se sprijinirǎ

O, lerului, mǎrului,

Și din gur‑aşa grǎirǎ.

Scoal‑domn bune, fii dormit

O, lerului, mǎrului,

Fii dormit, fii odihnit.

Afar‑a nins şi‑a viscolit

O, lerului, mǎrului,

Taci nevastǎ, minte proastǎ.

Nici n‑a nins, n‑a viscolit

O, lerului, mǎrului,

Vânt de varǎ a bǎtut.

Flori de mǎr s‑au scuturat

O, lerului, mǎrului,

Peste noi, peste‑amândoi.

Peste noi, peste‑amândoi

O, lerului, mǎrului,

Peste feţi de logofeţi.

Și‑amândoi oameni frumoşi

O, lerului, mǎrului,

Sǎ rǎmâneţi sǎnǎtoşi!

COLIND  PENTRU  FETE – FERICE-AŞ

40Ferice‑aş, ferici colea

O, Voileroi‑la mari gospodari,

Ferice‑aş de acest domn bun.

Acest domn bun jupân din casǎ

O, Voileroi‑la mari gospodari,

Care are o fatǎ mare.

Fatǎ mare pe …(numele fetei)

O, Voileroi‑la mari gospodari,

Fatǎ mare logoditǎ.

Cu toatǎ zestre gǎtitǎ

O, Voileroi‑la mari gospodari,

Și‑şi mai cere o zestre, cere.

Cere‑aş plosca plumbuitǎ

O, Voileroi‑la mari gospodari,

Pe‑dinuntru poleitǎ.

Cu aur şi cu argint

O, Voileroi‑la mari gospodari,

Numai bunǎ de cinstit.

Și‑şi mai cere o zestre, cere

O, Voileroi‑la mari gospodari,

Cere‑aş pe murgul din grajd.

Ȋn‑ şǎoat şi‑ntrafturat

O, Voileroi‑la mari gospodari,

Cum e bun de‑ncǎlecat.

Și‑şi mai cere o zestre, cere

O, Voileroi‑la mari gospodari,

Cere‑aş plug cu patru boi.

Boi plǎvani şi boi juncani

O, Voileroi‑la mari gospodari,

Și‑şi mai cere o zestre, cere.

Cere‑aş cincizeci de mioare

O, Voileroi‑la mari gospodari,

Ies ȋn varǎ fǎtǎtoare.

Și‑şi mai cere o zestre, cere

O, Voileroi‑la mari gospodari,

Cere‑aş cincizeci oi cornute.

Ies ȋn varǎ mii şi sute

O, Voileroi‑la mari gospodari,

Și‑şi mai cere o zestre, cere.

Cere‑aş cincizeci de berbeci

O, Voileroi‑la mari gospodari,

Toţi berbeci de ǎia berbeci.

De la coadǎ pǎn‑la coarne

O, Voileroi‑la mari gospodari,

De douǎsprezece palme.

Și‑ntr‑o joi de sǎrbǎtoare

O, Voileroi‑la mari gospodari,

Tot … (numele fetei) fatǎ mare.

Intrǎ cole‑n chilioarǎ

O, Voileroi‑la mari gospodari,

Pune faţa la ghilealǎ.

Buze moi la rumenealǎ

O, Voileroi‑la mari gospodari,

Sprânceana la grea cernealǎ.

Ce staţi fraţi aşa‑ntristaţi

O, Voileroi‑la mari gospodari,

Voi pǎrinţi aşa mȋhniţi.

Ori vǎ pare zestre mare

O, Voileroi‑la mari gospodari,

Nu vǎ parǎ zestre mare.

C‑o daţi la o fatǎ mare

O, Voileroi‑la mari gospodari,

Și‑amândoi oameni frumoşi.

Și‑amândoi oameni frumoşi

O, Voileroi‑la mari gospodari,

Sǎ rǎmâneţi sǎnǎtoşi.

LA  ANUL  ȘI  LA  MULȚI  ANI!