Creştinii din zona Covurluiului mulțumesc binefăcătorilor lor!

Suntem trei fraţi din lo­calitatea Slobozia Co­nachi şi dorim să Vă mulţumim din suflet pentru că, în marea încercare la care am fost părtaşi cu alţi semeni de‑ai noştri, aţi fost alături de noi şi ne‑aţi oferit pe lângă bucurie şi lucruri de care aveam mare nevoie. Prin darurile pe care ni le‑aţi oferit am realizat că Dumnezeu nu‑i uită niciodată pe oameni. Vă mulţumim şi Vă dorim un Crăciun fericit! De asemenea, vrem să Vă facem şi o urare: Anul nou ce o să vină/Să vă aducă doar lumină/Zile multe, sănătate,/Putere de a le face pe toate, ne‑a spus Andrei Grigoraş.

43
Bucurii pentru copiii sinistraților

Conducerea Şcolii Gimna­ziale Nr. 1 din comuna Slobozia Conachi Vă adresează calde mulţumiri pentru părinteasca purtare de grijă pe care o arătaţi în mod constant pentru fiii duhovniceşti ai parohiei noastre, mai ales, în momentele de grea încercare pentru comunitatea noastră, precum au fost inunda­ţiile din luna octombrie a acestui an. Mulţi semeni de‑ai noştri au împlinit porunca iubirii faţă de aproapele şi au sărit în ajutorul celor în suferinţă, în mijlocul cărora s‑a aflat permanent părintele paroh Ionuţ Glăvan, însă sprijinul venit din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi al Înaltpreasfinţiei Voastre a desăvârşit lucrarea jertfelnică şi a dat sentimentul celor năpăstuiţi de ape că nu sunt sin­guri în faţa necazurilor. Pentru copii, Înaltpreasfinţia Voastră aţi manifestat o preocupare deosebită, oferindu‑le hăinuţe şi îmbrăcăminte, mari şi mici bucurii prin care copiii înlăcrimaţi au sim­ţit atât căldura materială, cât şi dragostea creştinească. Vor fi mai bine pregătiţi să‑L  întâmpine pe Pruncul Iisus, în ieslea sufletului lor. Sub călăuza duhovnicească, asemenea magilor, copiii urcă acum spre peştera din Betleem, cu bucurie în suflet şi îi aduc prinos de recunoştinţă Domnului Iisus Hristos, în mijlocul familiilor care şi‑au regăsit liniştea tulburată de apele revărsate, vestind împreună naşterea Celui proorocit de demult. (Lucica Flo­rea, Director Şc. Nr. 1, Slobozia Conachi).

Bucuria pe care mi‑aţi prilejuit‑o prin darurile oferite a fost una enor­mă, având în vedere perioa­da dificilă prin care am trecut în urma inundaţiilor. Apa m‑a întristat, iar Dumnezeu, Care mă păzeşte de Sus, mi‑a trimis o rază de mângâiere, dar, totuşi, în inima mea de copil mâlul încă se făcea resimţit. Bise­rica şi slujitorii acesteia au reuşit să mi‑l îndepărteze cu bună­tate şi credinţă. Prin gestul Înaltpreasfinţiei Voastre mi‑am recăpătat bucuria, încrederea şi chipul mi s‑a luminat. Pentru toate acestea ţin să Vă mulţumesc nespus de mult şi Vă mărturisesc că voi fi veşnic recunoscătoare lui Dumnezeu şi oamenilor Săi.(Carmen Ionela Dima)

Vă scriu această scrisoare ca să Vă mulţumim noi, An­gela şi cei trei copilaşi, An­dra Gabriela, Ana Maria şi Constantin Petrişor, pentru do­naţiile pe care ni le‑aţi oferit în urma inundaţiilor care au avut loc în luna octombrie 2016, în comuna noastră Cuza Vodă, judeţul Galaţi. Casa noastră a fost complet inundată, iar noi am fost evacuaţi pentru câteva zile. Copiii au fost cei mai speriaţi, cu cât, în urmă cu trei ani, am păţit la fel, tot din cauza inundaţiilor. Cred că cel mai dureros, pentru mine, a fost să răspund  la între­

barea: „Mami, când putem să ne întoarcem acasă?”. Cu voia Bunului Dumnezeu am fost pri­miţi în casă de nişte consăteni. Îi mulţumesc Bunului Dumnezeu că suntem sănătoşi, suntem uniţi, deşi casa nu este în stare bună. Am învăţat că nu ceea ce ai în casă contează foarte mult, ci pe cine ai în casă. (Angela Paraschiv).         

 Solidaritatea creştinească învinge valurile vieţii

Sunt mămica a doi copii, Maria de 7 ani şi Ştefănuţ de 21, grav bolnav, cu un handicap sever. Am 35 de ani şi locuiesc în comuna Pechea, chiar pe albia râului care, şi anul acesta, mi‑a afectat foarte grav gospodăria, casa, bunurile şi animalele. M‑am simţit foarte tristă şi descurajată în această lovitură dură dar, din nou, grija bisericii de care aparţin dar şi a Înaltpreasfinţiei Voastre mi‑au alinat deznădejdea. Pe lângă toate darurile materiale, de hrană, de îmbrăcăminte, toate de folos şi necesare, cel mai mare ajutor a fost să ştiu şi să simt că nu sunt singură în durerea mea, că dragostea şi mila sunt valori importante şi că bucuria poate să fie din nou în inimile noastre. Eu, poate, nu ştiu să Vă mulţumesc îndeajuns, dar ştiu că mă pot ruga, pentru dumneavoastră, Maicii Domnului. (Maricica Răducanu).

44
Sprijin pentru sinistrați, din partea Patriarhiei Române

Noi, ai Înaltpreasfinţiei Voas­­tre supuşi fii duhovniceşti, preot Glăvan Ionuţ, membrii Con­­siliului Parohial, alături de enoriaşii parohiei noastre, care au fost afectaţi de inundaţii pentru a doua oară în trei ani, dorim să Vă mulţumim pentru grija părintească, de care aţi dat dovadă în această perioadă dificilă pentru noi. Dragostea şi jertfelnicia Înaltpreasfinţiei Voastre, pe care le simţim mereu prezente prin toată lucrarea păstorească de la Dunărea de Jos, ne‑au făcut să trecem mai uşor peste aceste încercări. Vă suntem recunoscători pentru faptul că, aţi făcut o punte de solidaritate între eparhii, pro­toierii şi parohii, având drept scop mângâierea persoanelor necăjite, dar şi întărirea lor pentru a putea depăşi aceste mo­mente grele. Rugăciunile Înalt­preasfinţiei Voastre, înălţate către Bunul Dumnezeu, şi implicarea directă, ne determină să Vă fim recunoscători şi purtătorii gândului de mulţumire, ale celor 144 de familii, care au primit alimente, îmbrăcăminte, pături, pilote, detergent şi ai celor 82 de copii, care au făcut ca mesajul Evangheliei să fie viu şi lucrător.  Pentru toate acestea, Vă rugăm să primiţi şi smeritele noastre mulţumiri, dorindu‑Vă ca, în pragul Sărbătorii Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, să aveţi parte de sănătate, pace, şi bucurie sfântă.(Preot protoiereu Ionuţ Glăvan).

La sfârşitul acestui an, în care mai multe comune din protoieria Covurlui au fost din nou încercate de revărsarea apelor, preoţii pa­rohiilor afec­tate, doresc să Vă trans­mită re­cu­noştinţa sufleteas­că pentru că, în aceste momente gre­le prin care am trecut, nu ne‑am simţit singuri, ci, încă din prima zi, ne‑aţi arătat dragostea părintească prin venirea grab­nică în mijlocul nostru ca să ne încurajaţi, să ne în­drumaţi şi să ne binecuvântaţi.

Vă mulţumim că osteneala Înalt­preasfinţiei Voastre nu s‑a li­mitat doar la prezenţa fizică, ci a devenit o preocupare permanentă, ca fraţii noştri, aflaţi în încercări, să simtă prezenţa iubirii lui Dumnezeu prin slujitorii Săi.  Ne facem purtători glasurilor de mulţumire ale familiilor afectate şi ajutate, care Vă doresc  bucurie, sănătate şi păstorire îndelungată. Întru mulţi şi fericiţi ani!”.

Slujitorii Sfintelor Altare din localităţile:

Pechea, Slobozia‑Conachi, Cuza Vodă şi Izvoarele