Agenda Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Casian

LITURGICE

IPS Casian9 octombrie – săvârşeşte, împreună cu PS Părinte Mihail, Episcopul ortodox al Australiei şi Noii Zeelande, slujba de sfinţire a noii biserici cu hramurile „Sfânta Cuvioasă Parascheva, Sfinţii Arhangheli şi Sfântul şi Dreptul Lazăr” din Parohia Cosmeşti- Deal II, protopopiatul Nicoreşti, urmată de Sfânta Liturghie în cadrul căreia hirotoneşte întru diacon pe tânărul Vasile ‑ Vivian Radu şi rosteşte cuvânt de învăţătură; săvârşeşte slujba punerii pietrei de temelie pentru noua biserică „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe şi Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul” din localitatea Barcea, Parohia Barcea III, proto­popiatul Tecuci, judeţul Galaţi.

14 octombrie – slujeşte, la invitaţia ÎPS Teofan, Mitropoli­tul Moldovei şi Bucovinei, în Ca­te­­drala Mitropolitană din Iaşi, împreună cu ierarhi români şi străini, la Sfânta Liturghie săvâr­şită cu prilejul prăznuirii Sfintei Cuvioase Parascheva – ocrotitoarea Moldovei.

16 octombrie – săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica pa­rohiei Slobozia Conachi, proto­popiatul Covurlui, judeţul Galaţi şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

17 octombrie – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii, cu ocazia împlinirii a 20 ani de la aducerea moaştelor Sfân­tului Apostol Andrei la Galaţi şi hirotoneşte întru preot pe cucernicul diacon Vasile‑Vivian Radu, pe seama parohiei Tecucel, protopopiatul Nicoreşti, judeţul Galaţi şi întru diacon pe tânărul Marcel Jorăscu; cu această oca­zie, au fost aduse, spre vene­rare, raclele cu fragmente din Sfintele Moaşte ale Sfântului Apostol Andrei, Sfântului Cuvios Ioan Casian şi Sfântului Ierarh Nec­tarie Taumaturgul; săvârşeşte slujba de mulţu­mire pentru toate binefacerile primite de la Dumnezeu, în spe­cial prin cei trei sfinţi care ne‑au binecuvântat Eparhia şi ţara: Sfântul Apostol Andrei, Sfântul Ioan Casian şi Sfântul Nectarie Taumaturgul, precum şi parastasul pentru vrednicii de pomenire ierarhi ai Dunării de Jos, trecuţi la cele veşnice.

22 octombrie – săvârşeşte, în biserica  parohiei  Matca  I,  împre­ună cu PS Corneliu, Epis­copul Huşi­lor,  slujba de înmormântare a robului lui Dum­­­­­nezeu Ioan Filimon, tatăl PS Mihail, Episcopul ortodox al Australiei şi Noii Zeelande, ros­tind un cuvânt de mângâiere către familia îndoliată.

23 octombrie –  săvârşeşte slujba de resfinţire a bisericii pa­ro­hiale cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” din localitatea Ulmu, protopopiatul Făurei, judeţul Brăila, prilej cu care locaşul de cult a fost aşezat şi sub ocrotirea Sfinţilor Martiri Brâncoveni, hirotoneşte întru diacon pe tânărul teolog Mihail Bichir; hiroteseşte întru iconom pe pp.cc. pr. Ionuţ Dogaru de la parohia Ulmu, protoieria Făurei; pr. Slotea Ştefan de la parohia Jugureanu, protoieria Făurei; pr. Boboc Cornel – parohia „Sf. Maria”, protoieria Brăila; pr. Condrache Viorel – parohia Jirlău, protoieria Făurei; pr. Drăgănică Teodor – parohia Vul­tureni, protoieria Însurăţei; pr. Bobocea Ionuţ Mihai – parohia Surdila‑Greci, protoieria Făurei, şi întru sachelar pe pc. pr. Tănase Leonard de la parohia Mohreanu, protoieria Făurei, şi pc. pr. Laurenţiu Găzdoiu de la parohia Batogu, protoieriei Făurei.

25 octombrie – săvârşește slujba Vecerniei cu Litie la biserica „Sfântul Mare Mc. Dimitrie” din cartierul Brăiliţa, municipiul Brăila şi rosteşte cuvânt de învăţătură, cu prilejul hramului acestui sfânt lăcaş.

26 octombrieSf. Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir – săvârşeşte, la biserica „Sfântul Mare Mc. Dimitrie şi Sfântul Cuvios Efrem cel Nou” din Galaţi,  slujba Sfintei Liturghii, hirotoneşte întru preot pe c. diac. Mihail Bichir pe seama parohiei Slivna, protopopiatul Târgu Bujor, jud. Galaţi şi rosteşte un cuvânt de învăţătură cu ocazia hramului acestui sfânt lăcaş; săvârşeşte, cu binecu­vântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în Catedrala Patriarhală, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, slujba Privegherii în cinstea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureştiului şi rosteşte un cuvânt de învăţătură.

27 octombrieSfântul Cu­vios Dimitrie cel Nou  – slu­jeşte în soborul de ierarhi sub protia  Preafericitului Părinte Da­niel, Patriarhul Bisericii Orto­­doxe Române, la Sfânta Liturghie săvârşită la Altarul de Vară al Ca­tedralei  Patriarhale din Bucureşti, cu ocazia prăznuirii Sfântului Cu­vios Dimitrie cel Nou din Basarabi, ocrotitorul Bucureştilor.

28 octombrie – participă, la Catedrala Patriarhală din Bucureşti, la slujba Sfintei Litur­ghii, urmată de Te‑Deumul la deschiderea lucrărilor Sfântului Sinod, reunit în şedinţă de lucru la Reşedinţa Patriarhală.

30 octombrie – slujeşte în soborul de ierarhi sub pro­tia  Prea­fericitului Părinte Da­niel, Patriarhul Bisericii Orto­doxe Române, la Sfânta Litur­ghie săvârşită la Catedrala  Patri­arhală din Bucureşti, urmată de ceremonia de ridicare în dem­nitatea de mitropolit a Înalt­preasfinţitului Părinte Nicolae, Arhi­episcopul celor două Ame­rici.

461 noiembrie – săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica „Sfântul Apostol Andrei” a Seminarului Teologic din Galaţi, hirotoneşte întru diacon pe tânărul Ovidiu Gafton şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

2 noiembrie – săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica „Sfântul Apostol Andrei” a Seminarului Teologic din Galaţi, hirotoneşte întru preot pe c. diac. Ovidiu Gafton pe seama bisericii „Sfântul Apostol Andrei” – Seminarul Teologic şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

3 noiembrie – slujeşte în sobor de ierarhi la Sfânta Liturghie săvârşită la Catedrala Episcopală din Baia Mare, ur­mată de slujba înmormântării Înaltpreasfinţitului Părinte Jus­ti­nian al Maramureşului şi Sătmarului.

5 noiembrie – participă la bise­rica veche din localitatea Lopă­tari, judeţul Buzău, la Sfânta Liturghie şi săvârşeşte parastasul pentru mama ÎPS Sale.

6 noiembrie – săvârşeşte slujba de resfinţire a bisericii parohiale cu hramul „Sf. Ie­rarh Nicolae” din localitatea Bălăbăneşti-Deal, protopopiatul Târgu Bujor, judeţul Galaţi, urmată de Sfânta Liturghie; hiroteseşte întru sachelar pe pc. pr. Mihai Enache şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

8 noiembrie   –  Sf. Arhan­gheli Mihail şi Gavriil  –  săvâr­şeşte slujba Sfintei Liturghii în biserica Mănăstirii ,,Sfinţii Ar­hangheli Mihail şi Gavriil” din Galaţi şi rosteşte cuvânt de învăţătură cu ocazia hramului; săvârşeşte, la Şcoala Gimna­zială nr. 24 – „Sfinţii Ar­hangheli Mihail şi Gavriil” din municipiul Galaţi, slujba de pomenire a profesorilor adormiţi întru Domnul, care au predat în această şcoală şi binecuvintează elevii şi profesorii acestei instituţii de învăţământ; participă la slujba Vecer­niei şi a Litiei în Capela „Sfântul Apostol Andrei” a Seminarului Teologic din Galaţi, cu ocazia sărbătoririi celui de‑al doilea ocrotitor al capelei, Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina.

9 noiembrie – Sf. Ierarh Nec­tarie din Eghina ‑ participă la slujba Sfintei Liturghii de la biserica parohiei „Sf. Ier. Nectarie din Eghina şi Sf. Mc. Efrem cel Nou” – Bărboşi şi rosteşte cuvânt de învăţătură cu ocazia hramului acestui sfânt lăcaş.

10  noiembrie – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii, înconjurat de clerul din întreaga Eparhie a Dunării de Jos, într­unit cu prilejul conferinţei pasto­ral‑misionare de toamnă; săvârşeşte slujba de sfin­ţire a căminelor studenţeşti din cadrul Complexului „Alexandru Ioan Cuza”, binecuvântând şi dialogând cu studenţii şi maste­ranzii din cadrul Facultăţilor Universităţii „Dunărea de Jos”.

11 noiembrie – participă, la biserica „Sfântul Mc. Mina, Victor şi Vichentie” din mun. Galaţi, la slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură, cu ocazia hramului acestui sfânt locaş.

13 noiembrie ‑ săvârşeşte, în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii, hirotoneşte întru diacon pe tânărul Ionescu Bogdan şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

20 noiembrie – săvârşeşte, în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii, hirotoneşte întru preot pe c. diac. Bogdan Ionescu pe seama parohiei Movila Miresii – pro­topopiatul Făurei, judeţul Brăila şi întru diacon pe tânărul teolog Gabriel Petcu, rostind cuvânt de învăţătură.

21 noiembrieIntrarea în Biserică a Maicii Domnului – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii la biserica parohiei „Vovidenia” din municipiul Galaţi, cu ocazia hramului acesteia; hirotoneşte întru preot pe c. diac. Gabriel Petcu, pe seama parohiei Vişani, protopopiatul Făurei, judeţul Bră­ila şi rosteşte cuvânt de învă­ţătură.

25 noiembrie Sf. M. Mc. Ecaterina – participă la slujba Sfintei Liturghii de la biserica parohiei „Sfânta Mare Mc. Eca­terina, Gheorghe şi Modest” din municipiul Galaţi, cu ocazia hramului acesteia şi rosteşte cuvânt de învăţătură; săvârşeşte, în biserica pa­rohiei Vameş, protopopiatul Covurlui, judeţul Galaţi slujba prohodirii pc. pr. Toma Dicu, rostind un cuvânt de mângâiere către familia îndoliată, enoriaşii şi cucernicii slujitori prezenţi.

27 noiembrie ‑  săvârşeşte, în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură; participă la momentul li­turgic prilejuit de Procesiunea „Călători pe Calea Sfinţilor”, la care au fost prezenţi slujitori din municipiul Galaţi şi din celelalte protopopiate ale Epar­hiei, precum şi numeroşi credincioşi, ocazie cu care a fost întâmpinată  racla cu moaştele Sfintei Muceniţe Filofteia, adusă de la Curtea de Argeş, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi prin bunăvoinţa ÎPS Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului; prezidează, în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, sluj­ba prilejuită de aducerea în Arhi­episcopia Dunării de Jos a raclei cu moaştele Sfintei Muceniţe Filofteia, în prezenţa slujitorilor din municipiul Galaţi şi din celelalte protopopiate ale Eparhiei, precum şi a numeroşi tineri şi credincioşi, rostind  cu­vânt de bun‑venit şi întâmpinare a delegaţiei Arhiepiscopiei Arge­şului şi Muscelului, conduse de ÎPS Părinte Arhiepiscop Calinic.

29 noiembrie – participă la Sfânta Liturghie de la biserica „Sf. Ap. Andrei” de pe platforma si­derurgică „Arcelor Mittal“ din Galaţi şi săvârşeşte slujba Parastasului pentru muncitorii trecuţi la cele veş­nice în urma accidentelor de muncă; săvârşeşte slujba de bi­ne­cuvântare a noii săli de sport a Seminarului Teologic „Sf. Ap. Andrei” din Galaţi.

30 noiembrie – Sf. Apostol Andrei ‑ săvârşeşte, la Cate­dra­la Arhiepiscopală din Ga­laţi, slujba Sfintei Liturghii, îm­­preună cu Înaltpreasfinţitul Petru, Mitro­politul Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor, Înalt­prea­sfinţitul Calinic, Arhiepis­copul Argeşului şi Muscelului, Preasfinţitul Corneliu, Epis­copul Huşilor, Preasfinţitul Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăra­şilor, Preasfinţitul Visarion, Episcopul Tulcii şi Preasfinţitul Emilian Loviş­teanul, Episcop‑vicar al Arhi­­episcopiei Râmnicului, cu prilejul cinstirii Sfântului Apos­tol Andrei, ocrotitorul oraşului Galaţi şi al întregului neam românesc, rostind cuvânt de învăţătură.

1 decembrie – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi slujba de Te‑Deum cu ocazia sărbătorii Zilei Naţionale a României, şi rosteşte un cuvânt de învăţătură.

474 decembrie – săvârşeşte, în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii, hirotoneşte întru diacon pe tânărul George Boşneaga şi rosteşte cuvânt de învăţătură; participă la Procesiunea „Călători pe Calea Sfinţilor” din municipiul Brăila, la care au fost prezenţi slujitori din protopopiatele Galaţi şi Brăila, precum şi numeroşi credincioşi brăileni, ocazie cu care au fost aduse spre închinare raclele cu fragmente din moaştele Sfântului Apostol Andrei şi ale Sfântului Ierarh Nicolae; săvârşeşte, la biserica „Sfân­tul Ierarh Nicolae” din municipiul Brăila, slujba Vecerniei şi a Litiei şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

5 decembrie – săvârşeşte slujba de resfinţire a picturii ca­pelei cu hramul „Sfinții Apos­toli Petru şi Pavel” din incinta Penitenciarului Brăila, urmată de slujba de pomenire pentru cei adormiţi în penitenciar sau în familiile deţinuţilor şi un cuvânt de învăţătură.

6 decembrie Sf. Ierarh Nicolae – săvârşeşte Sfânta Li­urghie la biserica ,,Sfântul Ierarh Nicolae” din municipiul Brăila şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

7 decembrie ‑ săvârşeşte Sfânta Liturghie la biserica ,,Sf. Muceniţă Filofteia” din municipiul Galaţi, hirotoneşte întru preot pe c. diac. George Boşneaga pe seama parohiei Măcişeni, protopopiatul Târgu Bujor, jud. Galaţi  şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

11 decembrie – săvârşeşte, în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură; hirotoneşte întru duhovnic pe ppcc. preoţi  Marcel Jorăscu, Bogdan Ionescu, Gabriel Petcu, George Boşneaga şi Ovidiu Gafton; participă la slujba Vecerniei cu Litie la biserica ,,Sf. Spiridon” a Spitalului de Pneumoftiziologie din mun. Galaţi şi la Capela „Sf. Spiridon” a Căminului de Bătrâni „Sf. Spiridon” din mun. Galaţi şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

12  decembrieSf. Ierarh Spiridon – săvârşeşte, la biserica ,,Sfântul Spiridon” din municipiul Galaţi, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură cu ocazia hramului acestui sfânt lăcaş; hirotoneşte întru duhovnic pe ppcc. preoţi Vivian Radu şi Mihai Bichir.

 SOCIAL ‑ CULTURALE

 5 octombrie –  Ziua Mondială a Educatorului ‑ participă în Amfiteatrul Colegiului  de Industrie Alimentară „Elena Doamna” din Galaţi alături de reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi, la premierea cadrelor didactice din judeţ care au avut elevi premianţi la olimpiadele naţionale şi internaţionale, adresând un mesaj de felicitare şi încurajare către toţi dascălii prezenţi; săvârşeşte, la Palatul Co­piilor din municipiul Galaţi, o slujbă de pomenire în memoria familiei Robescu, care din dra­goste pentru copii, a donat clă­direa  în care se află actualul sediu, realizată de arhitectul Ioan Mincu; s‑au pomenit şi profesorii care au activat de-a lungul anilor în această instituţie de educaţie şi care au trecut la Domnul; vizitează clasele primare de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Andrei” din Galaţi, oferind copiilor cărticele de rugă­ciune şi câte o icoană.

10 octombrie – participă la ceremonia de deschidere a cursurilor „Universităţii Vârstei a Treia – U3A”, organizată de Facultatea de Ştiinţe Juridice din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” – Galaţi, rostind cuvânt de învăţătură către cursanţi şi profesori.

16 octombrie – merge în mijlocul familiilor sinistrate din localităţile Pechea, Slobozia Conachi şi Cuza Vodă, proto­popiatul Covurlui, judeţul Galaţi, pentru a le încuraja în suferinţele lor, totodată, oferă alimente şi obiecte de primă necesitate pentru persoanele afectate de inundaţii şi organizează masa de prânz pentru jandarmii, militarii şi pompierii aflaţi la faţa locului, pentru spri­jinirea persoanelor sinistrate.

19 octombrie ‑  prezidează, în Sala „Episcop Chesarie Păunescu” a Centrului Eparhial,  întrunirea consultativă cu res­pon­sabilii protopopeşti ai biro­urilor de cateheză din cadrul Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

23 octombrie – participă, în „Aula Magna” a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, la conferinţa „Educaţia copiilor între nereuşită şi succes”, sus­ţinută de domnul biofizician Virgiliu Gheorghe, organizată de Asociaţia „Părinţi pentru Ora de Religie”  –  Galaţi.

10‑11 noiembrie – prezi­dează, în  Sala de expoziţii tem­porare a Muzeului Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos şi respectiv, în Sala „Episcop Melchisedec Ştefă­nescu” a Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din Galaţi, lucrările Simpozionului Ştiinţific „2016 – Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului ortodox” şi „Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti”.

24 noiembrie ‑ prezidează, în Catedrala Arhiepiscopală, etapa eparhială a concursurilor de pro­iecte sociale, de toacă şi coruri parohiale, organizate de Arhiepiscopia Dunării de Jos.

25 noiembrie – participă la activităţile sociale desfăşurate la Centrul multifuncţional pentru servicii sociale „Speranţe pentru vârsta a III‑a” , din cadrul parohiei „Sf. Cuv. Stelian Paflagonul” din municipiul  Galaţi.

28 noiembrie – participă, în Sala de Expoziţii Temporare a Muzeului Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos, la lansarea volu­mului „Dascăli şi modele pentru seminariştii de astăzi”, realizat de elevi ai seminarului gălăţean şi ai altor seminarii teologice din ţară, şi la lucrările Simpozionului interseminarial cu tema: „Ce aşteaptă Biserica de la tineri şi ce aşteaptă tinerii de la Biserică?. Curajul de a mărturisi credinţa azi”,  eveniment la care au parti­cipat şi reprezentanţi ai liceelor din municipiile Galaţi, Brăila şi Tecuci, precum şi ai seminariilor teologice participante; participă în Sala de expo­ziţii temporare a Muzeului Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos, la vernisajul expoziţiei „În prag de sărbătoare” a entografului Paul Buţa.

29 noiembrie – participă, în Capela „Sfântul Apostol Andrei” a Seminarului Teologic din Galaţi, la programul artistic al elevilor din clasele primare ale acestei şcoli, închinat Sfântului Apostol Andrei şi Zilei Naţionale a României, intitulat „Sf. Apostol Andrei, ocrotitorul şcolii noas­tre”; participă, la Teatrul Muzical „Nae Leonard Galaţi”, la cea de a XXIII‑a ediţie a concertului de muzică bisericească organizat de Seminarul Teologic „Sfântul Apostol Andrei” din Galaţi, intitulat „Cântul tinerilor, lauda Bisericii”, la care au luat parte numeroşi preoţi din municipiu, elevi seminarişti, studenţi şi credincioşi; participă, în foaierul Tea­trului Muzical, la vernisajul expoziţiei „Icoana din sufletul tânărului creştin”  în care au fost prezentate cele mai bune lucrări (icoane pe lemn şi icoane pe sticlă) realizate de elevii seminarişti înscrişi la secţia Patrimoniu; participă, împreună cu membrii A.S.C.O.R. „Sfântul Apostol Andrei”  şi ai Ligii Stu­denţilor din Galaţi, la „Pele­rinajul Luminii” de la Catedrala Arhiepiscopală la biserica Semi­narului Teologic.

30 noiembrie – la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, con­feră celor mai merituoşi elevi şi studenţi din mun. Galaţi premii şi diploma „Vrednicia andreiană pentru tineri”.

5 decembrie – participă la serbarea dedicată Sfântului Ierarh Nicolae de copiii de la Grădiniţa ortodoxă „Familia” din Brăila, oferindu‑le daruri; participă la Peniten­cia­­rul  din Brăila la cea de a treia ediţie a programului cultural‑educaţional  „O zi în penitenciar”, iniţiat de studenţi ai Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Danubius” ‑ Galaţi.

6 decembrie – participă, la biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Brăila,  la programul religios artistic oferit de elevii câştigători ai Concursului  de religie „Ce aşteaptă tinerii de la Biserică? Ce aşteaptă Biserica de la ti­neri?”, cărora le oferă daruri şi premii; conferă premii şi diploma „Vrednicia Andreiană pentru tineri” la zece dintre cei mai merituoşi liceeni din municipiul Brăila.

ADMINISTRATIV – SINODAL

 6 octombrie – prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial.

5022 octombrie – vizitează comunităţile parohiale Matca II şi Matca V, protopopiatul Tecuci, jud. Galaţi.

23 octombrie – vizitează comunitatea parohială din loc. Mohreanu, protopopiatul Făurei, jud. Brăila.

24 octombrie ‑ prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial.

28 octombrie – participă, la Palatul Patriarhiei din Bucureşti, la şedinţa solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în cadrul căreia a fost prezentat raportul‑sinteză ,,2016 ‑ Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului ortodox şi Anul comemorativ al Sf. Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti”.

29 octombrie ‑ participă, la sediul Patriarhiei Române din Bucureşti, la lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

1 noiembrie – prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial; vizitează lucrările de rea­menajare a spaţiilor de la Aşe­zământul Social‑filantropic „Sf.  Vasile cel Mare”  din  Galaţi.

6 noiembrie – vizitează şi cercetează canonic obştea Mănăstirii Adam, protopopiatul Târgu Bujor, jud. Galaţi.

10 noiembrie ‑ prezidează, la Teatrul Muzical „Nae Leonard” din Galaţi, lucrările şi dezbaterile conferinţei pastoral‑misionare corespunzătoare celui de‑al doilea semestru al anului 2016, aşezate sub genericele „2016 – Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului ortodox“ şi „Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivi­reanul şi al tipografilor bise­riceşti”.

15 noiembrie ‑ prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial.

25 noiembrie ‑ vizitează şi cercetează canonic obştea Mănăstirii Măxineni, protopo­piatul Brăila, jud. Brăila.

28 noiembrie – vizitează şi cercetează canonic obştea Mă­năstirii Măxineni împreună cu ÎPS Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului.

2 decembrie – prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa de lu­cru a Permanenţei Consiliului Eparhial.

PRIMIRI

11 noiembrie ‑ primeşte, la Reşedinţa arhiepiscopală, pe dl. prof. dr. Nicolae Şerban Tanaşoca, directorul Institutului de Studii Sud ‑ Est Europene al Academiei Române (Bucureşti); dna dr. Ioana Feodorov, Institutul de Studii sud ‑ est europene al Academiei Române (Bucureşti), cercetător ştiinţific dr. Zamfira Mihail, Bucureşti,  prof. univ. dr. Iolanda Ţighiliu, Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice, Universitatea „Ovidius” – Constanţa; prof. univ. dr. Olimpia Mitric, Facultatea de Istorie şi Geografie, Universitatea „Ştefan cel Mare” – Suceava; dna Lidia Popiţa Stoicescu – Bucureşti, dna Teodora Stanciu, redactor şef  la Radio „Trinitas“ – Bucureşti, pc. pr. drd. Sergiu Boldirescu, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Academia de Ştiinţe a Moldovei – Chişinău, pc. pr. lect. univ. dr. Ion Banari, Universitatea „Nicolae Testemiţanu” – Chi­şinău,  participanţi la Sim­pozionul  Ştiinţific „2016 – „Anul omagial al educaţiei reli­gioase  a tineretului ortodox şi Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti” ‑ Galaţi, 10 ‑11 noiembrie 2016.

14 noiembrie – primeşte, la Reşedinţa arhiepiscopală, un grup de 10 elevi seminarişti ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate.

15 noiembrie – primeşte, la Reşedinţa Arhiepiscopală, pe dl. Academician Bogdan C. Simionescu, Vicepreşedinte al Academiei Române, împreună cu dl. Cătălin Fetecău, decan al Facultăţii de Inginerie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi.

25 noiembrie – primeşte, la Reşedinţa Arhiepiscopală, pe dl. Mihai Gheorghiu – scriitor, cu ocazia susţinerii con­ferinţei „Revoluţia culturală a modernităţii”, organizată de APOR Galaţi.

29 noiembrie – primeşte, la Reşedinţa Arhiepiscopală, pe Înaltpreasfinţitul Petru ‑ Mitropolitul Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor, Înaltpreasfinţitul Calinic – Arhiepiscopul Arge­şului şi Muscelului, Prea­sfin­ţitul Corneliu – Episcopul Hu­şilor, Preasfinţitul Vincenţiu –  Episcopul Sloboziei şi Călă­ra­şilor, Preasfinţitul Visarion – Episcopul Tulcii, Prea­sfinţitul Emilian Lovişteanul ‑ Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului şi pe pc. pr. prof. univ. dr. Nicolae Necula de la Fa­cul­tatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti.

Pr. Gabriel Mungiu, Secretar eparhial