Duminica migranţilor români

Este al şaptelea an de când, în 2009, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a stabilit ca prima duminică de după 15 august  să fie redenumită  „Duminica migranţilor români” şi menţionată în calendarul bisericesc ca dată importantă, înscrisă în programul liturgic‑pastoral‑misionar al fiecărei eparhii de pe cuprinsul Patriarhiei Române. Prilej, aşadar, de pregătire a unor programe social‑filantropice în parohiile Arhi­episcopiei Dunării de Jos, unde preacucernicii preoţi au pregătit o zi specială, invitând să ia parte la Sfânta Liturghie pe toţi migranţii pe care i‑au avut în parohie la acea dată (ştiut fiind că august este luna concediilor în Europa), împreună cu rudele şi cu copiii lor aflaţi în localităţile de baştină.

La slujbele din această bine­cuvântată zi de Duminică, 21 august 2016, în toate bisericile Eparhiei  noastre s‑au rostit rugăciuni speciale pentru creştinii care au plecat să‑şi caute de muncă în tări străine, ca  şi pentru familiile lor. După încheierea Sfintei Liturghii, preoţii au chemat persoanele invitate la o întrunire la care  au fost abordate diferite teme de interes major pentru ei, ca de pildă: necesitatea păstrării şi mărturisirii credinţei ortodoxe printre alte confesiuni creştine sau religii ale lumii; partici­parea la sluj­bele săvârşite în parohiile Bisericii Ortodoxe Române din străinătate.  A fost abordată de asemenea problema căsătoriilor mix­te, dar şi legătura cu familiile şi copiii de acasă. Şi mai ales păstrarea tradiţiei, limbii şi a credinţei poporului român în comunităţile străine în care sunt nevoiţi să trăiască o perioadă mai lungă de vreme.

Discuţiile dintre preoţi şi mi­granţi au scos în evidenţă câteva aspecte interesante. Este de remarcat că majoritatea apreciază grija părintească a Patriarhiei Ortodoxe Române pentru fiii ei plecaţi în străinătate, deoarece în toate locurile unde se află comunităţi mari de români, Biserica noastră are sfinte altare în jurul cărora se păstrează vie credinţa ortodoxă a neamului nostru.

Din rapoartele trimise la Arhiepiscopia Dunării de Jos, Părintele consilier social, Pr. Ionel Rotaru a des­prins  dorinţa celor plecaţi de acasă de a reveni în ţară pentru a contribui la schimbarea în mai bine a vieţii sociale româneşti, cu experienţa acumulată în afara graniţelor ţării.

Dat fiind situaţia materială mai bună a celor plecaţi la muncă în străinătate, unii dintre ei s‑au gândit să facă şi donaţii la bisericile parohiale, mai ales că acolo există şi nesiguranţa locului de muncă, dar şi teama de atentate care bântuie acum lumea.

Important este că toţi migranţii care au participat la astfel de întruniri duhovniceşti au adresat mulţumiri Ierarhului nostru, Înaltpreasfinţiei Sale Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos pentru că le‑a dat posibilitatea să se întâlnească şi să vorbească  despre problemele lor în cadru parohial, precum şi pentru susţinerea şi cercetarea duhovnicească, pe care preoţii au manifestat‑o faţă de familiile lor rămase în ţară.

În urma centralizării datelor so­site de la protoieriile Arhiepiscopiei Dunării de Jos, privind activitatea desfăşurată în acest domeniu, menţionăm că, în această vară, valoa­rea ajutoarelor acordate, în Duminica Migranţilor Români,  familiilor defavorizate  ‑ cu rude plecate în străinătate ‑ a fost  de 56.204 lei.

Pentru o mai bună eficienţă a urmăririi situaţiei acestor familii, părintele consilier Ionel Rotaru propune ca parohiile să‑şi creeze o evidenţă bazată pe date concrete supra numărului exact de familii defavorizate şi a copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi lăsaţi în grija bunicilor, astfel încât cadrele de la serviciile sociale ale protoie­riilor să poată interveni la nevoie, prin comitetele parohiale şi prin programele care să vină în sprijinul celor în nevoi.

O altă propunere a fost publica­rea în revista eparhială a activităţilor desfăşurate în baza acestui program – ceea ce facem, scopul revistei noas­tre fiind, de altfel, popularizarea faptei bune în Eparhia noastră, sub orice formă ar fi ea.

Violeta  Ionescu