Seminarul Teologic „Sfântul Apostol Andrei“ – un altar al credintei

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Apostol Andrei” din Galaţi  şi‑a deschis porţile, luni, 12 septembrie 2016, când a avut loc şi festivitatea de deschiderea a cursurilor pentru noul an de învăţământ 2016‑2017.

Înaltpreasfinţitul Părinte Casian la deschiderea noului an de învăţământ – Seminarul Teologic Galaţi, septembrie 2016 –
Înaltpreasfinţitul Părinte Casian la deschiderea noului an de învăţământ – Seminarul Teologic Galaţi, septembrie 2016 –

Manifestarea a debutat cu oficierea  Sfintei Liturghii la Capela Seminarului, săvârşită de Chiriarhul Dunării de Jos, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian, înconjurat de un sobor de preoţi‑profesori, membri ai corpului profesoral. Erau prezenţi părinţii‑profesori, profesorii instituţiei, precum şi elevii seminarişti, însoţiţi de familiile lor. Între şcolari s‑au aflat şi cei 158 de elevi din clasele primare şi gimnaziale, respectiv, cele pregătitoare  şi de la I‑V.

Sfânta Liturghie a fost urmată de slujba de Te‑Deum, însoţită ‑ ca în fiecare an ‑ de cuvântul „de bun venit, în noul an şcolar!”, adresat elevilor şi cadrelor didactice de  Părintele nostru Ierarh care a explicat cum trebuie să înţelegem „întâlnirea, deodată, a părinţilor, profesorilor şi copiilor,  în faţa Domnului”, la Sfânta Slujbă, în Capela Seminarului Teologic. „Ne‑am rugat ca Domnul să ne sporească înţelepciunea, să ne sporească disponibilitatea didactică şi pedagogică, pentru ca atât copiii, cât şi elevii, să realizeze că în această şcoală sunt într‑o familie a Bisericii, şi de aici să pulseze Dumnezeu harul şi binecuvântarea Lui, către toate cadrele didactice, către tineret, spre a asculta şi a auzi ce aşteaptă Biserica de la tineri, şi ce aşteaptă tinerii de la Biserică!”

Anul acesta, sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci a coincis cu debutul primei săptâmâni a noului an de învăţământ, iar pregătirea micilor creştini pentru şcoală este necesar a fi începută cu împărtăşirea cu Însuşi Trupul şi Sângele Domnului. Astfel, în aşteptarea acestei cuminecări cu Hristos, fiecare copil a fost spovedit şi a participat la lecţia de cateheză privind importanţa împărtăşirii cu Sfintele Taine. Aşa a fost posibil ca toţi cei 158 de copii, din clasele primare şi gimnaziale ale Seminarului Teologic Gălăţean să fie împărtăşiţi.

Partea practică a întâlnirii a cuprins prezenţa Chiriarhului Dunării de Jos în sălile de curs, unde a binecuvântat elevii seminarişti, în locurile unde studiază. Alături de arhiereşti binecuvântări, şcolarii şi liceenii au primit iconiţe şi dulciuri.

M‑au marcat cuvintele părinteşti ale Chiriarhului nostru

Prima zi de şcoală a fost şi pentru seminarişti un bun prilej de a po­vesti cu colegii şi dascălii, impresii din vacanţa mare care, parcă, a fost cam scurtă şi care  tocmai s‑a încheiat.

Binecuvântare arhierească pentru elevii din clasele primare
Binecuvântare arhierească pentru elevii din clasele primare

Cum au aşteptat unii dintre elevii Instituţiei Teologice deschiderea noului an de învăţământ? „Când am intrat în prima zi de şcoală pe porţile Seminarului Teologic „Sfântul Apostol Andrei” din Galaţi, o emoţie profundă m‑a cuprins. Glasuri duioase se auzeau, iar sluj­ba îmi mângâia sufletul încărcat de griji şi întrebări. O bucurie enormă, aceea a reuşitei mele să fiu seminarist mi‑a  învins emoţiile. Când mă gândesc că sunt departe de  părinţi, surori, bunici, de casă, îmi este greu, dar, uşor‑uşor mi‑am cunoscut mai bine colegii  şi noii profesori şi temerile mi‑au trecut. La primele ore parcă banalele cuvinte folosite de zi cu zi îmi erau inaccesibile. Dirigintele nostru se poartă cu noi ca şi cum am fi copiii săi. E ca un părinte spiritual. Pentru a fi mai aproape de Dumnezeu, de şcoală, am decis să locuiesc în internatul seminarului. Seminarul Gălăţean are condiţii grozave pentru a ne modela să ajungem în primul rând oameni. Apoi, m‑au impresionat şi mi‑au dat speranţă cuvintele Înaltpreasfinţitului Părin­te Casian, care ne‑a vorbit duios despre dragostea de Dumnezeu şi de aproapele, despre Hristos, şi despre iubirea nemărginită pe care trebuie să o aibă fiecare seminarist pentru Hristos Domnul”, ne‑a spus Manuel Bulimar, clasa a IX‑a, Pastorală.

„Începutul noului an şcolar mi‑a adus de fiecare dată un noian de sentimente şi emoţii. Bineînţeles, bucuria şi emoţia revederii sunt copleşitoare, când după o vacanţă binemeritată, m‑am întors la Şcoala Sfântului Apostol Andrei şi mi‑am revăzut colegii, prietenii şi profesorii, care după trei ani petrecuţi alături de ei, au devenit cea de a doua familie. Bucuria a devenit deplină la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, să­vârşită de Înaltpreasfinţitul Pă­rin­te Casian, care ne‑a îndemnat să îmbrăcăm haina de nuntă a virtuţilor teologice şi morale,  pentru a fi un bun exemplu în familie şi societate. Acum, la începutul clasei a XII‑a, mă rog Bunului Dumnezeu să ne ajute în desăvârşirea lucrării pe care am început‑o cu trei ani în urmă şi să ne păzească mintea şi cugetul de întinăciunea păcatelor”, ne‑a spus Andrei Gurău, de la  clasa a XII‑a.

Comunicare şi comuniune între generaţii
Comunicare şi comuniune între generaţii

„Pentru mine, fiecare început de toamnă reprezintă o nouă provocare. Ea constă în faptul că în mijlocul unei toamne a sufletului, a unei răceli din ce în ce mai accen­tuate între oameni, Hristos ne propune să semănăm în noi ‑ spre a rodi şi altora ‑ virtuţile hrănitoare de suflet, dintre care cea mai importantă este înţelepciunea. Deşi duce la firesc, la normalitate, această propunere a lui Hristos este o provocare destul de grea, deoarece impune acceptarea şi trăirea Adevărului. Dacă Biserica îşi pierde credibilitatea, iar Familia este atât de atacată, este din cauza faptului că şcoala şi‑a pierdut anumite repere; altfel spus, unele şcoli, în loc să rămână în tinda Bisericii sau chiar să intre în Biserică, s‑au îndepărtat ireversibil de ea, ratând esenţa Adevărului. De aceea, altă provocare, adresată nouă ‑ viitorilor slujitori, de această dată, e să transformăm şcoala în Altar al credinţei, însoţită de cultură şi înnobilată de tinereţea plină de bucurie. Aşadar, gândul meu se îndreaptă către şcoală, ca bucuria provocării de a creşte frumos, către Familie şi Patrie, ca evocare şi actua­lizare continuă a sfinţeniei poporului român, şi mai ales către Biserică, ca invocare permanentă a iubirii lui Dumnezeu”, ne‑a mărturisit Vlad Blîndu, clasa a XI‑a Pastorală.

„Poate singurul loc în care toamna  este reînviere, Capela „Sfântul Apostol Andrei” a  Semina­rului Teo­logic aşteaptă spre înce­puturi de folos toţi elevii‑i slujitori. Anul acesta, în urma experienţei ITO 2016 am început să‑i simt pe tineri cu adevărat ortodocşi, iar aceasta chiar şi în privinţa colegilor seminarişti. Ca niciodată am pus început cuviincios, şi încep anul cu un gând: vreau să îmi sărut jertfa părinţilor prin roadele şcolii, în curăţia de fecior al Bisericii lui Hristos”, Andrei Cocîrlea,  clasa a XI‑a Pastorală.

 Au cuvântul „Bobocii”…

Şi cei mici dintre şcolari şi‑au împărtăşit gândurile şi emoţiile… „Îmi place că Înaltpreasfinţitul Pă­rinte Casian ne‑a vorbit frumos şi ne‑a adus şi  daruri”, spune  Aida Bardaş, clasa întâi. „Când m‑am împărtăşit am uitat toate cele rele. Vă iubim!”, declară Teodor  Puiu, clasa a II‑a. „La Biserică mă simt protejat de Dumnezeu şi sunt bucuros când sunt în Casa lui Dumnezeu”, spune  Linu‑Claudiu Carp, clasa pregătitoare. „Astăzi la Taina Sfintei Împărtăşanii am simţit iubire. Sunt bucuros când merg la biserică!”, rosteşte  Răzvan‑Andrei Alexandru, clasa pregătitoare. „La Biserică, am simţit că am fost însoţită de Maica Domnului”, spune Maria Munteanu,  clasa pregătitoare. „La Sfânta Liturghie am simţit că îngerii au fost cu mine”, mărturiseşte  Andreea Balica, de la clasa pregătitoare.

Pr. Gabriel Mungiu