Coaliţia pentru familie: Comunicat de presă

40După decizia Curţii Consti­tuţionale, Coaliţia pentru Familie solicită Parlamentului adoptarea legii şi organizarea re­ferendumului privind protejarea căsătoriei şi a familiei

Comitetul de iniţiativă pentru promovarea iniţiativei cetăţenilor de revizuire a Constituţiei României, împreună cu Coaliţia pentru Familie, salută decizia unanimă a  Curţii Constituţionale.

Curtea a hotărât ca propunerea legislativă ‑ susţinută prin semnătura a 3 milioane de cetăţeni cu drept de vot ai României, prin care se doreşte ridicarea la rang de principiu constituţional a definiţiei căsătoriei din Codul Civil, îndeplineşte con­diţiile prevăzute de lege.

În condiţiile eliminării oricăror obstacole de constituţionalitate, le­­ga­litate şi procedură, respon­sa­bi­litatea care revine Parlamentului Romaniei nu poate fi în niciun fel eludată. Iniţiatorii propunerii de revizuire solicită Senatului şi Camerei Deputaţilor să dezbată şi să adopte în procedură de urgenţă proiectul de lege, în aşa fel încât referendumul de revizuire să poată fi organizat la data alegerilor generale din 2016.

Considerăm că de­ci­zia Curţii este firească şi este o victorie a de­mocraţiei autentice asu­­pra ideolo­giei. De­mersul nostru este unul democratic, întrucât legile, inclusiv Constituţia, trebuie să fie consistente cu valorile majorităţii cetăţenilor.

De asemenea, propunerea de revizuire este conformă cu obligaţiile internaţionale asumate de România, în special, cu Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, care protejează familia întemeiată pe căsătoria dintre un bărbat şi o femeie.

Căsătoria şi Familia sunt realităţi obiective, fireşti, verificate istoric, din care derivă definiţia lor legală: dreptul de a se căsători este un drept comun al bărbatului şi al femeii care pot întemeia în mod natural o familie, cu scopul naşterii şi creşterii de copii.

Astfel, Familia este fundaţia so­cie­tăţii umane şi a civilizaţiei. Este un adevăr simplu şi universal, fără de care „binele comun” nu poate fi conceput.

Mihai Gheorghiu,

Preşedintele Comitetuluide Iniţiativă

(Coaliţia pentru Familie – www.CoalitiaPentruFamilie.ro)